Psilocybín

chemická zlúčenina
Psilocybín

Psilocybín je alkaloid z húb rodu Psilocybe, najmä Psilocybe cubensis a Psilocybe semilanceata.

Je prekurzorom psilocínu, ktorý vzniká v tele defosforyláciou psilocybínu. Psilocín sa viaže na serotonínové receptory a účinkuje ako psychoaktívna, halucinogénna droga. Jej účinky sú podobné účinkom alkaloidovej drogy LSD.

V tele sa degraduje prostredníctvom enzýmu monoamínoxidázy (MAO). Inhibítory tohto enzýmu (mnohé lieky) umocňujú psychoaktívne účinky psilocybínu (psilocínu) až dvojnásobne. Nieje však toxický.