Wikipédia:Odporúčané články (2008)

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

2008Upraviť

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


1/2008Upraviť

Piešťany (maď. Pöstyén, nem. Pistyan, poľ. Pieszczany) sú najväčšie kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Medzinárodné stredisko liečby reumatických chorôb. Významné regionálne centrum kultúry, školstva, športu a rekreácie. Hospodárstvo mesta je závislé na liečebnej starostlivosti, turistickom ruchu, elektrotechnickom, strojárskom a potravinárskom priemysle. Preteká ním rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie.

V okolí sa nachádzajú významné archeologické lokality. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113. Výrazný rozvoj v 19. storočí súvisí s rozvojom kúpeľnej starostlivosti. V druhej polovici 20. storočia vďaka budovaniu priemyslu zdvojnásobilo počet obyvateľov na súčasných 29 957.

celý článok...


2/2008Upraviť

Fínsko (oficiálny názov štátu po fínsky: Suomen Tasavalta, po švédsky: Finland), dlhý tvar Fínska republika je severský štát v severovýchodnej Európe, ktorý omýva Baltické more na juhozápade, Fínsky záliv na juhovýchode a Botnický záliv na západe. Fínsko susedí na súši s Ruskom na východe, Švédskom na severozápade a Nórskom na severe a na mori má spoločnú hranicu naviac s Estónskom. Pod fínsku suverenitu tiež patrí súostrovie Ålandy na juhozápad od pobrežia, ktoré však má rozsiahlu autonómiu.

celý článok...


3/2008Upraviť

Teória platňovej tektoniky (alebo nesprávne doskovej tektoniky alebo globálnej tektoniky) sa rozvinula pre potreby objasnenia geologického fenoménu pohybu kontinentov a v súčasnosti je uznávaná väčšinou odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Táto teória hovorí o tom, že najvrchnejšia časť zemského telesa je tvorená dvoma vrstvami: vrchná litosféra je pevná. Pod ňou sa nachádza astenosféra, ktorá je plastická. Litosféra „pláva“ na astenosfére a je rozlámaná na viacero veľkých či menších platní (alebo krýh), nazývaných aj tektonické platne. Tieto platne sa voči ostatným pohybujú, pričom dochádza k ich stretom. Pri stretoch nastávajú rôzne geologické fenomény: zemetrasenia, sopečná činnosť, vznik pohorí, vznik riftových zón a morských priekop.

Platňová tektonika sa vyvinula zo štúdia dvoch geologických procesov: pohybu kontinentov, pozorovaného už začiatkom 20. storočia a rozchádzania sa oceánskeho dna (pozorovaného v 60. rokoch 20. storočia). Samotná teória bola vypracovaná koncom šesťdesiatych rokov a jej široká akceptácia geologickou verejnosťou spôsobila revolúciu v geologických vedách (podobne ako objavenie periodického zákona v chémii, kvantovej mechaniky vo fyzike a objavenie DNA v biológii).

celý článok...


4/2008Upraviť

Let Apollo 11 bol piatym pilotovaným letom programu Apollo a prvým, ktorého posádka pristála na Mesiaci. Podľa odhadu viac ako 600 miliónov televíznych divákov na celom svete sledovalo tento historický let. Bolo to po prvýkrát, keď sa človek dostal na iné prirodzené kozmické teleso ako na Zem.

Let odštartoval 16. júla 1969 s osádkou tvorenou veliteľom Neilom Armstrongom, pilotom veliteľského modulu Michaelom Collinsom a pilotom lunárneho modulu Edwinom „Buzzom“ Aldrinom. 21. júla 1969 Armstrong a Aldrin pristáli ako prví ľudia na Mesiaci.

celý článok...


5/2008Upraviť

Bitka o Stalingrad (21. august 1942 - 2. február 1943) bola jednou z najvýznamnejších ozbrojených zrážok na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. Začala sa po tom, čo sa nemecká 6. armáda pokúsila obsadiť ľavý breh rieky Volgy v južnej časti ZSSR, no jej postup uviazol v pouličných bojoch v meste Stalingrad. 19. novembra 1942, v dobe kedy nemecký postup ustrnul, prešli na krídlach do protiútoku sovietske sily, ktoré v meste obkľúčili celú 6. armádu a časti ďalších nemeckých a rumunských jednotiek. Nemecké pokusy oslobodiť 6. armádu neboli úspešné a tá v kritickej situácii, po dva a pol mesiaci, prestala klásť odpor a kapitulovala. Celkové straty v dôsledku bojov sa odhadujú na 1,5 milióna padlých. Porážka znamenala nielen prechod nemeckých vojsk na východnom fronte do defenzívy, ale urýchlila i vnútorný rozpad síl Osi

celý článok...


6/2008Upraviť

Claudio Zuan Antonio Monteverdi (tiež Monteverde 15. máj 1567, Cremona – † 29. november 1643, Benátky) bol taliansky hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších komponistov svojej doby.

Štýlovo patrí jeho dielo do obdobia prelomu renesancie a baroka. Monteverdi svojimi hudobnými inováciami významne prispel k zrodu barokového štýlu. Bol autorom mnohých profánnych a sakrálnych diel, významný je najmä ako dovŕšiteľ formy madrigalu (skomponoval deväť zbierok madrigalov) a jeden zo zakladateľov opery (napríklad Orfeus, Ariadna, Korunovácia Popey).


celý článok...


7/2008Upraviť

Jasoň červenooký (lat. Parnassius apollo Linnaeus, 1758) je druh motýľa z čeľade vidlochvostovité (Papilionidae). Je to vzácny a chránený druh motýľa, ktorý je jedným z najznámejších druhov hmyzu v Európe. Patrí spoločne s viac ako šesťdesiatimi ďalšími druhmi motýľov do rodu jasoň (Parnassius Latreille, 1802).

Jasoň patrí k najväčším denným motýľom Európy. Je bielo sfarbený, s hyalínnym tmavým lemom predných krídel. Na predných krídlach má okrem tohto lemu ešte 10 čiernych škvŕn. Na zadných krídlach má okrem rôzne naznačeného čierneho lemu krídel ešte štyri červené, čierno lemované škvrny, v ktorých sa zvyčajne nachádza ešte biela bodka. Pri brušku z análnej strany býva ešte niekoľko čiernych (jedna až tri), niekedy červeno vyplnených škvrniek. Tykadlá sú šedočierne, krátke a na konci ukončené čiernym kyjakovitým zhrubnutím. Povrch tela je hlavne u samčekov pokrytý oranžovo – hnedými chĺpkami. Má tri páry plnohodnotných nôh. Tento štandardný vzhľad sa môže u niektorých jedincov rôzne meniť, čo dalo základ vzniku a popisu rôznych individuálnych odchýliek a foriem.

celý článok...


8/2008Upraviť

Londýnske metro (angl. London Underground, v hovorovej reči the Tube) je najstarší podzemný dopravný systém na svete. Prvý podzemný úsek bol odovzdaný do prevádzky už v druhej polovici 19. storočia, konkrétne v roku 1863. V súčasnosti má 12 liniek, metro obsluhuje 275 staníc a vyše 408 kilometrov liniek. Počas jedného dňa Londýnske metro prepraví 3,4 milióna cestujúcich.

Od roku 2003 je londýnske metro súčasťou organizácie Transport for London (TfL), ktorá zabezpečuje aj autobusovú dopravu.

Prvé vlaky začali premávať 10. januára 1863 na Metropolitan Railway (Metropolitná železnica) medzi stanicami Paddington a Farringdon, ktorej väčšia časť je dnes súčasťou Hammersmith & City Line. O necelé dve dekády, v roku 1880, prepravilo londýnske metro už 40 miliónov pasažierov ročne.

celý článok...


9/2008Upraviť

Bridž (z angl. bridge) je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou francúzskych kariet bez žolíkov. Má postavenie športovej hry.

Bridž je odvodený zo staršej hry whist, ktorej rôzne obmeny existovali už v 16. storočí. V roku 1925 Harold S. Vanderbilt vychádzajúc hlavne z francúzskeho plafondu publikoval pravidlá novej hry, ktorú nazval „contract bridge“. Táto obmena bridžu pretrvala takmer v nezmenenej podobe až do dnešných čias.

Tak ako sa za kráľa doskových hier považuje šach, za kráľa kartových hier je považovaný bridž. Rozdiel medzi bridžom a mariášom z hľadiska náročnosti je zhruba taký, ako medzi šachom a dámou. Medzinárodný olympijský výbor zaradil bridž medzi uznané športy.

celý článok...


10/2008Upraviť

Poľsko, dlhý tvar Poľská republika, je štát nachádzajúci sa v strednej časti Európy. Poľsko susedí s Bieloruskom, Českom, Litvou, Nemeckom, Ruskom, Slovenskom, Ukrajinou. Na severe tvorí prirodzenú hranicu Baltské more.

Názov Poľsko sa odvodzuje od názvu kmeňa Poľania, ktorý žil vo Veľkopoľsku (časť Poľska). Slovo Polanie sa dá preložiť ako obývajúci otvorené polia. Je možné pripustiť, že hlavnou náplňou toho kmeňa bolo roľníctvo, na rozdiel od iných vtedajších kmeňov, napr. Vislanov či Mazovčanov, obývajúcich lesnaté oblasti.

celý článok...


11/2008Upraviť

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (skr. MR alebo MRI - z anglického „magnetic resonance imaging“) je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme bez toho, aby bolo nutné narušiť jeho integritu (operáciou či inou invazívnou metódou). Pacient je vložený do veľmi silného a homogénneho magnetického poľa, do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo, a ktorý sa následne použije na rekonštrukciu samotného obrazu.

Za prvý priekopnícky článok o zobrazovaní magnetickou rezonanciou sa považuje „Image formation by Induced Local Interaction; Examples Employing Magnetic Resonance“ v marcovom čísle časopisu Nature z 16. marca 1973 ktorého autorom bol Paul Lauterbur ...

celý článok...12/2008Upraviť

Vancouver je pobrežné mesto nachádzajúce sa na juhozápade kanadskej provincie Britská Kolumbia. Je pomenované podľa anglického kapitána a prieskumníka, ktorý sa volal George Vancouver.

Vancouver je najväčšie metropolitné centrum v západnej Kanade a tretie najväčšie v celej Kanade. Je to jedno z miest tvoriacich Regionálny okres Metro Vancouver - Regional District Metro Vancouver a jedno z miest väčšej geografickej oblasti známej ako Lower Mainland. Nachádza sa tu prístav svetového významu.

V meste žije 611 000 obyvateľov na ploche 114,67 km² a v celej metropolitnej oblasti žije 2,2 miliónov obyvateľov na území 2 878,52 km². Je značne etnicky rôznorodé, keďže 52 % jeho obyvateľov a 43 % obyvateľov metropolitnej oblasti nemá za svoj materinský jazyk angličtinu.

celý článok...