Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2002 – Ostatné jazyky