Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006 – Ostatné jazyky