Habsburská monarchia

(Presmerované z Rakúska monarchia)
Habsburská monarchia
Habsburgermonarchie
1282 – 1918
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Hymna: Gott erhalte Franz den Kaiser
Motto: Fiat iustitia, et pereat mundus
(Nech sa stane spravodlivosť, aj keby mal (pri tom) zhynúť celý svet)
Geografia
Mapa štátu
Habsburská monarchia v roku 1789
Viedeň (1440 – 1583; 1611 – 1804)
Praha (1583 – 1611)
Obyvateľstvo
Oficiálne:
rímskokatolícke
Uznávané:
kalvinizmus, luteranizmus, ortodoxná cirkev, husitstvo (v Českom kráľovstve bolo uznávané do roku 1627, kedy bolo zakázané), judaizmus
Štátny útvar
Materský štát
Vznik
Zánik
Predchádzajúce štáty:
Rakúske arcivojvodstvo Rakúske arcivojvodstvo
Uhorsko Uhorsko
Krajiny českej koruny Krajiny českej koruny
Chorvátske kráľovstvo Chorvátske kráľovstvo
Sedmohradské kniežatstvo Sedmohradské kniežatstvo
Španielske Nizozemsko Španielske Nizozemsko
Tridentské kniežacie biskupstvo Tridentské kniežacie biskupstvo
Nástupnícke štáty:
Nemecké Rakúsko Nemecké Rakúsko
Prvá česko-slovenská republika Prvá česko-slovenská republika
Talianske kráľovstvo (1861 – 1946) Talianske kráľovstvo (1861 – 1946)
Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov
Prvá maďarská republika Prvá maďarská republika
Západoukrajinská ľudová republika Západoukrajinská ľudová republika
Druhá poľská republika Druhá poľská republika
Rumunské kráľovstvo Rumunské kráľovstvo
Taliansky regent Carnara Taliansky regent Carnara

Habsburská monarchia (alebo Habsburská ríša) je zastrešujúci pojem, ktorý používajú historici pre krajiny a kráľovstvá Habsburského rodu, najmä pre rakúsku líniu. Hoci od roku 1438 do roku 1806 (s výnimkou rokov 1742 - 1745) bol hlavou Habsburgského rodu cisár ríše rímskej, samotná ríša [Rísmko-nemecká ríša] sa nepovažuje za súčasť habsburskej monarchie.

Vznik habsburskej monarchie sa začal zvolením Rudolfa I. za kráľa Nemecka v roku 1273 a nadobudnutím rakúskeho vojvodstva pre jeho rod v roku 1282. V roku 1482 získal Maximilian I. Nizozemsko prostredníctvom manželstva. Obe tieto územia ležali v rámci ríše a boli odovzdané jeho vnukovi a nástupcovi Karlovi V., ktorý zdedil aj Španielsko a jeho kolónie a vládol Habsburskej ríši v čase jej najväčšieho územného rozsahu. Abdikácia Karola V. v roku 1556 viedla k rozsiahlemu rozdeleniu habsburských majetkov medzi jeho bratom Ferdinandom I., ktorý bol jeho zástupcom v rakúskych krajinách od roku 1521 a zvoleným kráľom Uhorska a Čiech od roku 1526, a jeho synom Filipom II. V roku 1700 zanikla španielska vetva (ktorá tiež zastávala Holandsko, Burgundsko a pozemky v Taliansku). Rakúska vetva (ktorá tiež mala cisársky trón a ovládala Maďarsko, Čechy a všetky s tým spojené koruny) bola od roku 1564 do roku 1665 rozdelená medzi rôzne vetvy rodiny, ale potom zostala jednotná personálna únia.

Habsburská monarchia bola teda zväzkom korún - bez jedinej ústavy alebo spoločných inštitúcií mimo samotného habsburského dvora - zloženého z území vnútri a mimo Svätej ríše rímskej, zjednotených iba v osobe panovníka. Kompozitný štát bol dominantnou formou na európskom kontinente v ranom novoveku.[1] Zjednotenie habsburskej monarchie sa uskutočnilo začiatkom 19. storočia. Od roku 1804 do roku 1867 bola Habsburská monarchia formálne zjednotená ako Rakúske cisárstvo a od roku 1867 do roku 1918 ako Rakúsko-Uhorsko.[2][3] Po porážke v prvej svetovej vojne monarchia zanikla.

V historiografii sa habsburská monarchia (rakúskej vetvy) podľa metonymie často nazýva „Rakúsko“. Okolo roku 1700 sa ako používateľnejší termín začal používať latinský pojem monarchia austriaca.[4] V samotnej ríši táto obrovská monarchia zahŕňala pôvodné dedičné krajiny, Erblande, z roku 1526; krajiny českej koruny; predtým španielske Holandsko od roku 1714 do roku 1794; a nejaké léno v cisárskom Taliansku. Mimo ríše zahrnovala všetky krajiny uhorskej koruny, ako aj dobytie uskutočňované na úkor Turkov. Dynastickým hlavným mestom bola Viedeň, s výnimkou rokov 1583 až 1611, kedy bola hlavným mesto Praha.[5]

Pôvod a expanziaUpraviť

Rodina Habsburgovcov vznikla na Habsburskom hrade v modernom Švajčiarsku a po roku 1279 začala vládnuť v Rakúsku. Rakúske vojvodstvo bolo súčasťou voleného Nemeckého kráľovstva v rámci Svätej ríše rímskej. Rudolf I. z rodu Habsburgovcov pridelil rakúske vojvodstvo svojim synom počas Augsburského ríšskeho snemu (1282), čím založil „rakúske dedičné krajiny“. Od tejto chvíle sa habsburská dynastia nazývala aj ako rakúsky dom. Medzi rokmi 1438 až 1806 bol až do niektorých výnimiek habsburský arcivojvoda Rakúska zvolený za cisára Svätej rímskej ríše.

Habsburgovci rástli v povedomí Európy v dôsledku dynastickej politiky, ktorú presadzoval Maximilián I., cisár Svätej rímskej ríše. Maximilián I. sa oženil s Máriou Burgundskou, čím sa Burgundské Holandsko dostalo do habsburského dedičstva. Ich syn, Filip I., sa oženil s Janou Kastílskou (dcéra Ferdinanda II. z Aragónu a Izabeli I. z Kastílie). Karol V., (syn Filipa a Jany) zdedil habsburské Nizozemsko v roku 1506, habsburské Španielsko a jeho územia v roku 1516 a habsburské Rakúsko v roku 1519.

V tomto okamihu bola habsburská ríša taká veľká, že Karol V. neustále cestoval cez svoje panstvá, a preto potreboval zástupcov a vladárov, ako je Izabela z Portugalska v Španielsku a Margaret z Rakúska v dolných krajinách, aby mohli ovládať svoje rôzne časti ríše. V roku 1521 sa vo Wormskom sneme cisár Karol V. vyrovnal so svojím mladším bratom Ferdinandom. Podľa habsburského paktu z Wormsu (1521), ktorý bol o rok neskôr v Bruseli potvrdený, sa Ferdinand stal arcivojvodom ako regent Karla V. v rakúskych dedičných krajinách.[6]

Po smrti Ľudovíta II. v bitke pri Moháči proti osmanským Turkom bol v roku 1526 arcivojvoda Ferdinand zvolený (ktorý bol jeho švagom na základe zmluvy o adopcii podpísanej Maximiliánom a Ľudovítom na prvom kongrese vo Viedni) kráľom Čiech a Uhorska.[7] Čechy a Uhorsko sa stali dedičnými habsburskými doménami iba v 17. storočí: Po víťazstve v bitke na Bielej hore (1620) nad českými povstalcami vyhlásil Ferdinand II. obnovenú ústavu (1627), ktorá zaviedla dedičné dedičstvo nad Čechami; a po bitke pri Moháči (1687), v ktorej Leopold I. dobyl takmer celé Uhorsko od osmanských Turkov, mal cisár v Pressburgu snem, aby založil dedičnú sukcesiu v uhorskom kráľovstve.

Karol V rozdelil dom Habsburgovcov v roku 1556 odovzdaním Rakúska spolu s cisárskou korunou Ferdinandovi (ako sa rozhodlo pri cisárskych voľbách v roku 1531) a Španielskeho impéria jeho synovi Filipovi. Španielska vetva (ktorá tiež zastávala Holandsko, Portugalské kráľovstvo v rokoch 1580 až 1640 a Mezzogiorno v Taliansku) zanikla v roku 1700. Rakúska vetva (ktorá tiež ovládala Svätú rímsku ríšu, Uhorsko a Čechy) bola od roku 1564 do roku 1665 rozdelená medzi rôzne vetvy rodiny, avšak potom zostala jednotnou personálnou úniou.

Rakúska monarchiaUpraviť

Okolo roku 1700 sa pre habsburské územia začal používať pojem monarchia austriaca.[8]

NázvyUpraviť

 • Habsburská monarchia (nemecky: Habsburgermonarchie): Išlo o neoficiálny zastrešujúci pojem, ktorý sa však veľmi často vyskytoval aj v týchto časoch. Celok nemal oficiálny názov. Bola tiež známe ako "Podunajská monarchia" (nemecky: Donaumonarchie).
 • Rakúske cisárstvo (1804 - 1867): Bol to oficiálny názov.
 • Rakúsko-Uhorsko (1867 - 1918): Tento názov sa bežne používal v medzinárodných vzťahoch, hoci oficiálnym názvom bola rakúsko-uhorská monarchia.[9][10][11][12] Neoficiálnym ľudovým názvom sa volala podunajská monarchia (nemecky: Donaumonarchie), ktorá sa často používa aj pod pojmom Doppel-Monarchie („duálna monarchia“), čo znamená dva štáty pod jedným korunovaným vládcom.
 • Kráľovská doména (nemecky: Kronländer) (1849 - 1918): Toto je názov všetkých jednotlivých častí Rakúskeho cisárstva (1849 - 1867) a potom Rakúsko-Uhorska od roku 1867.

Uhorské časti ríše sa nazývali „Krajiny koruny Svätého Štefana“ alebo „Krajiny Svätej Štefanovej koruny “ (Länder der Heiligen Stephans Krone). České územia sa nazývali „krajiny Koruny sv. Václava“ (Länder der Wenzels-Krone)

ÚzemiaUpraviť

Územia ovládané rakúskou monarchiou sa v priebehu storočí menili, jadro však vždy pozostávali zo štyroch blokov:

Panovníci (1508 - 1918)Upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam panovníkov Rakúska

Takzvaní „habsburskí panovníci“ alebo „habsburskí cisári“ držali mnoho rôznych titulov a vládli každému kráľovstvu pod iným menom a pozíciou.

Habsbursko-lotrínskoUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. ELLIOTT, J. H. (JOHN HUXTABLE),. The old world and the new 1492-1650. Cambridge : [s.n.]. (Canto edition.) Dostupné online. ISBN 0-511-00110-X.
 2. Digital Methods. [s.l.] : The MIT Press, 2013. Dostupné online. ISBN 978-0-262-31338-4.
 3. Encyclopaedia Britannica [online]. Lexikon des gesamten Buchwesens Online, [cit. 2020-04-19]. Dostupné online.
 4. Konrad Hochedlinger [online]. SciVee, 2009-02-24, [cit. 2020-04-19]. Dostupné online.
 5. Northern Europe. [s.l.] : Routledge, 2013-10-28. Dostupné online. ISBN 978-0-203-05915-9. S. 605–609.
 6. KANSKI, JACK J.,. History of German speaking and Nordic nations : a concise outline. Kibworth Beauchamp : [s.n.]. Dostupné online. ISBN 978-1-78901-718-2.
 7. "Ferdinand I". Encyclopædia Britannica.
 8. Konrad Hochedlinger [online]. SciVee, 2009-02-24, [cit. 2020-04-19]. Dostupné online.
 9. KOTULLA, MICHAEL, 1960-. Deutsche Verfassungsgeschichte : Vom alten Reich bis Weimar (1495-1934). Berlin : Springer-Verlag, 2008. Dostupné online. ISBN 978-3-540-48707-4.
 10. ADAMS, SIMON, 1955-. The Balkans. North Mankato, Minn. : Smart Apple Media, 2004. Dostupné online. ISBN 1-58340-603-4.
 11. LACKEY, SCOTT W.. The rebirth of the Habsburg army : Friedrich Beck and the rise of the general staff. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1995. Dostupné online. ISBN 0-313-03131-2.
 12. Encyclopedia of the age of imperialism, 1800-1914. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2008. Dostupné online. ISBN 978-0-313-04341-3.

Pozri ajUpraviť