Hymna Česko-Slovenska

Hymna Česko-Slovenska sa skladala z dvoch častí. Prvú tvorila jedna sloha českej piesne Kde domov můj a druhú prvá sloha slovenskej piesne Nad Tatrou sa blýska.

Hymna Česko-Slovenska
Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
HymnaČesko-Slovensko  Česko-Slovensko
SlováJosef Kajetán Tyl
Janko Matúška
HudbaFrantišek Škroup
autor neznámy (ľudová melódia)
PrijatéČesko-Slovensko   1918
Koniec používaniaČesko-Slovensko   31. december 1992

Česko-Slovenská hymna

Inštrumentálna verzia
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav

Vznikla v decembri 1918, ďalšie uzákonenia sa uskutočnili v roku 1920 (uznesenie vlády č. 19300) a v roku 1927 (upresnenie melódie). V rokoch 19181938 pre silnú nemeckú menšinu (1/4 až 1/3 obyvateľov) v Česko-Slovensku existovala aj oficiálna nemecká verzia česko-slovenskej hymny.

V 70. a 80. rokoch sa hymna oficiálne označovala ako Štátna hymna Československej socialistickej republiky, Zákon 102/1990 Zb. hymnu nazýva Štátna hymna Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a konštatuje, že ju tvorí hymna Českej republiky (Čl. IV ústavného zákona Českej národnej rady č. 67/1990 Zb., o štátnych symboloch Českej republiky) a prvá sloha hymny Slovenskej republiky (Čl. V ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb., o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky); pri hraní a speve štátnej hymny sa zachováva toto poradie.

Oficiálny text

upraviť
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.
Zastavme sa bratia,
veď sa oni stratia,
Slováci ožijú.

V druhej vete slovenskej časti česko-slovenskej hymny bola až do roka 1990 slová: „Zastavme sa…“ namiesto pôvodného „Zastavme ich…“. Od roku 1990 sa slovenská hymna vrátila k pôvodnému textu Janka Matúšku.

Nemecká verzia (oficiálny text v medzivojnovom období)

upraviť
Wo ist mein Heim,
mein Vaterland.
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.
Ob der Tatra blitzt es,
Dröhnt des Donners Krachen
Doch der Stürme Wehen
wird gar bald vergehen
Brüder, wir erwachen!
Česko-slovenská hymna v nemčine z vysielania Čs. rozhlasu, 1936

Maďarská verzia (oficiálny text v medzivojnovom období)

upraviť

V rokoch 1918 až 1938 existovala aj oficiálna verzia česko-slovenskej hymny v maďarčine. Maďarská verzia zostávala iba z prvej slohy piesne Kde domov můj.


Hol patak zúg a hegyháton,

Csörgedez a rónaságon.

Üde virág a kertben,

Mint egy földi édenben.

Ez az istenáldotta föld,

Csehszlovák föld a hazám,

Csehszlovák föld a hazám.

Iné projekty

upraviť