Zoznam fyzikálnych článkov/S

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 120 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

saUpraviť

Samobudiace dynamo · Samuel Hahnemann · Samuel Chao Chung Ting · Samuel Milner (uhorský fyzik) · Saul Perlmutter

Upraviť

Sálanie

seUpraviť

Sediment · Seebeckov jav · Seibergova–Wittenova kalibračná teória · Seizmická vlna · Sekunda · Semion Jakovlevič Braude · Separačná metóda · Serge Haroche · Sergej Ivanovič Vavilov · Sergej Usačev

Upraviť

Sériové zapojenie

shUpraviť

Sheldon Lee Glashow

schUpraviť

Schrödingerova rovnica · Schwarzschildov polomer · Schwarzschildova metrika

siUpraviť

SI · Siaha · Siderická obežná doba · Sidney Darlington · Siemens (jednotka) · Sievert (jednotka) · Sila · Silná interakcia hmotných objektov · Siločiara · Siločiarový model · Silové napätie v hmote · Siméon Denis Poisson · Simon van der Meer · Simplexová metóda · Siriometer

Upraviť

Sírovodík

skUpraviť

Skalár · Skalárny bozón · Skalárny súčin · Skinefekt · Skleníkový efekt · Sklon dráhy · Skupenstvo · Skutočný predmetový priestor · Skúška tvrdosti podľa Rockwella · Skvapalňovanie

slUpraviť

Slabá interakcia hmotných objektov · Slaterov determinant · Slnečný čas · Slnovrat (astronómia) · Slučková kvantová gravitácia

snUpraviť

Snellov zákon

soUpraviť

Solitón · Somnath Bharadwaj · Sophie Germainová

spUpraviť

Spektrálna čiara · Spektrálna farba · Spektrálny prístroj · Spektrálny typ · Spektrofotometria · Spektroskop · Spektroskopia · Spin (fyzika)

stUpraviť

Stanislav Ondrejka · Statický systém · Stav sústavy · Stavová rovnica · Stavová rovnica ideálneho plynu · Stavová veličina · Stavový vektor · Stáčanie priamky apsíd · Stefan Hell · Stefanov-Boltzmannov zákon · Stephen Wolfram · Steradián · Sternov-Gerlachov experiment · Steven Chu · Steven Weinberg · Stirlingova aproximácia · Stopa (jednotka dĺžky) · Stredná anomália · Stredné poludnie · Stredné Slnko · Stredné vlny (vlnová dĺžka) · Strieda (elektronika) · Striedavý prúd · Strouhalovo číslo · Studená fúzia

suUpraviť

Subatómová častica · Sublimácia (pevná látka) · Superaktinoid · Superdiamagnetizmus · Superkopa galaxií · Superparamagnetizmus · Supersymetria · Supratekutá látka · Supravodivosť

Upraviť

Súčasná fyzika · Súčiniteľ prestupu tepla · Súčiniteľ teplotnej vodivosti · Sústava (termodynamika) · Sústava CGS · Sústava lineárnych rovníc · Sústava MKS · Sústava MTS

svUpraviť

Svante August Arrhenius · Svedberg · Svetelnosť · Svetelný tok · Svetlá výška · Svetlovod · Svietiplyn · Svietivosť (astronómia) · Svietivosť (fyzika)

syUpraviť

Sylvestrovo kritérium · Synergetika · Synchrotrónové žiarenie · Synodická obežná doba · Synodický obeh