Zoznam ulíc a námestí v Banskej Bystrici

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam ulíc a námestí v Banskej Bystrici je úplný zoznam ulíc a námestí v Banskej Bystrici zostavený podľa oficiálneho zoznamu, zverejneného Mestským úradom.

Názov ulice Mestská časť Pomenovaná po PSČ Pošta
29. augusta Banská Bystrica 29. august 974 01 Banská Bystrica 1
Agátová ulica Sásová agát 974 11 Banská Bystrica 11
Ametystová ulica Radvaň ametyst 974 05 Banská Bystrica 5
Astrová ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Azalková ulica Banská Bystrica azalka 974 01 Banská Bystrica 1
Bagarova ulica Banská Bystrica Andrej Bagar 974 04 Banská Bystrica 4
Bakossova ulica Banská Bystrica Ján Bakoss 974 01 Banská Bystrica 1
Bellušova ulica Banská Bystrica Emil Belluš 974 01 Banská Bystrica 1
Bernolákova ulica Kráľová, Radvaň Anton Bernolák 974 05 Banská Bystrica 5
Beskydská ulica Rudlová Beskydy 974 11 Banská Bystrica 11
Bočná ulica Banská Bystrica 974 05 Banská Bystrica 5
Borievková ulica Kremnička borievka 974 05 Banská Bystrica 5
Borovicová ulica Rakytovce borovica 974 05 Banská Bystrica 5
Brezová ulica Kremnička breza 974 05 Banská Bystrica 5
Bronzová ulica Radvaň bronz 974 05 Banská Bystrica 5
Buková ulica Skubín buk 974 09 Banská Bystrica 9
Cementárenská cesta Senica cementáreň 974 01 Banská Bystrica 1
Cesta k nemocnici Banská Bystrica nemocnica 974 01 Banská Bystrica 1
Cesta k Smrečine Banská Bystrica Smrečina, fabrika 974 01 Banská Bystrica 1
Cesta na amfiteáter Banská Bystrica amfiteáter 974 01 Banská Bystrica 1
Cesta na štadión Banská Bystrica Štadión SNP 974 01 Banská Bystrica 1
Cintorínska ulica Radvaň cintorín 974 05 Banská Bystrica 5
Čerešňová ulica Kremnička čerešňa 974 05 Banská Bystrica 5
Dedinská ulica Rudlová dedina 974 11 Banská Bystrica 11
Diamantová ulica Radvaň diamant 974 05 Banská Bystrica 5
Dobšinského ulica Banská Bystrica Pavol Dobšinský 974 01 Banská Bystrica 1
Dolná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Dolná Strieborná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Drienková ulica Kremnička drienka 974 05 Banská Bystrica 5
Družstevná ulica Banská Bystrica družstvo 974 01 Banská Bystrica 1
Dubová ulica Sásová dub 974 11 Banská Bystrica 11
Ďumbierska ulica Rudlová Ďumbier 974 11 Banská Bystrica 11
Fatranská ulica Rudlová Fatra 974 11 Banská Bystrica 11
Garbanka Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Gaštanová ulica Podlavice gaštan 974 09 Banská Bystrica 9
Gerlachovská ulica Rudlová Gerlachovský štít 974 11 Banská Bystrica 11
Golianova ulica Banská Bystrica Ján Golian 974 01 Banská Bystrica 1
Gorkého ulica Banská Bystrica Maxim Gorkij 974 04 Banská Bystrica 4
Harmanecká cesta Jakub Harmanec 974 01 Banská Bystrica 1
Haškova ulica Sásová Jaroslav Hašek 974 11 Banská Bystrica 11
Havranské Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Hečkova ulica Banská Bystrica František Hečko 974 01 Banská Bystrica 1
Hlboká ulica Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Horná Strieborná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Horná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Horné záhrady Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Hronská ulica Banská Bystrica Hron 974 01 Banská Bystrica 1
Hronské predmestie Banská Bystrica Hron 974 01 Banská Bystrica 1
Hrušková ulica Banská Bystrica hruška 974 01 Banská Bystrica 1
Hurbanova ulica Banská Bystrica Jozef Miloslav Hurban 974 01 Banská Bystrica 1
Hutná ulica Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Hviezdoslavova ulica Banská Bystrica Pavol Országh Hviezdoslav 974 01 Banská Bystrica 1
Chabenecká ulica Rudlová Chabenec 974 11 Banská Bystrica 11
Iliašska cesta Iliaš Iliaš 974 05 Banská Bystrica 5
Inovecká ulica Sásová Inovec 974 11 Banská Bystrica 11
Internátna ulica Banská Bystrica internát 974 04 Banská Bystrica 4
Jabloňová ulica Kremnička jabloň 974 05 Banská Bystrica 5
Jakubská cesta Jakub 974 01 Banská Bystrica 1
Jarná ulica Radvaň jar 974 05 Banská Bystrica 5
Jaseňová ulica Podlavice jaseň 974 09 Banská Bystrica 9
Jaspisová ulica Radvaň jaspis 974 05 Banská Bystrica 5
Javornícka ulica Sásová Javorníky 974 11 Banská Bystrica 11
Javorová ulica Podlavice javor 974 09 Banská Bystrica 9
Jazmínová ulica Banská Bystrica jazmín 974 04 Banská Bystrica 4
Jedľová ulica Podlavice jedľa 974 09 Banská Bystrica 9
Jegorovova ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Jelšová ulica Kostiviarska jelša 974 01 Banská Bystrica 1
Jesenná ulica Radvaň jeseň 974 05 Banská Bystrica 5
Jesenského ulica Banská Bystrica Janko Jesenský 974 01 Banská Bystrica 1
Jilemnického ulica Banská Bystrica Peter Jilemnický 974 04 Banská Bystrica 4
Jiráskova ulica Šalková Alois Jirásek 974 01 Banská Bystrica 1
Kalinčiakova ulica Kráľová Ján Kalinčiak 974 05 Banská Bystrica 5
Kapitulská ulica Banská Bystrica kapitula 974 01 Banská Bystrica 1
Karpatská ulica Sásová Karpaty 974 11 Banská Bystrica 11
Katovná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Klenová ulica Rakytovce 974 05 Banská Bystrica 5
Kollárova ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Komenského ulica Banská Bystrica Jan Amos Komenský 974 01 Banská Bystrica 1
Kostiviarska cesta Kostiviarska Kostiviarska 974 01 Banská Bystrica 1
Králická cesta Radvaň Králiky
Kráľovohoľská ulica Sásová Kráľova hoľa 974 11 Banská Bystrica 11
Krátka ulica Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Kremnička Kremnička Kremnička 974 05 Banská Bystrica 5
Krivánska ulica Sásová Kriváň 974 11 Banská Bystrica 11
Krížna ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Kukučínova ulica Banská Bystrica Martin Kukučín 974 01 Banská Bystrica 1
Kuzmányho ulica Banská Bystrica Karol Kuzmány 974 01 Banská Bystrica 1
Kvetinová ulica Banská Bystrica kvetina 974 04 Banská Bystrica 4
Laskomerská ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Lazovná ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Lesná ulica Banská Bystrica les 974 01 Banská Bystrica 1
Letná ulica Radvaň leto 974 05 Banská Bystrica 5
Limbová ulica Podlavice limba 974 09 Banská Bystrica 9
Lipová ulica Podlavice lipa 974 09 Banská Bystrica 9
Lúčičky Podlavice 974 09 Banská Bystrica 9
Ľupčianska ulica Šalková Slovenská Ľupča 974 01 Banská Bystrica 1
Magurská ulica Sásová Magurka 974 11 Banská Bystrica 11
Majerská cesta Majer 974 01 Banská Bystrica 1
Malachitová ulica Radvaň malachit 974 05 Banská Bystrica 5
Malachovská cesta Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Medená ulica Radvaň meď 974 05 Banská Bystrica 5
Medený Hámor Banská Bystrica hámor 974 01 Banská Bystrica 1
Mičinská cesta Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Mládežnícka ulica Banská Bystrica mládež 974 04 Banská Bystrica 4
Mlynská ulica Skubín mlyn 974 09 Banská Bystrica 9
Mosadzná ulica Radvaň mosadz 974 05 Banská Bystrica 5
Moskovská ulica Banská Bystrica Moskva 974 04 Banská Bystrica 4
Murgašova ulica Banská Bystrica Jozef Murgaš 974 01 Banská Bystrica 1
Muškátová ulica Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na Čiertolí Skubín 974 09 Banská Bystrica 9
Na Dolinky Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Na Graniari Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na Hrbe Majer 974 01 Banská Bystrica 1
Na Karlove Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na Kútinách Radvaň
Na Lúčkach Podlavice 974 09 Banská Bystrica 9
Na Motyčinách Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Na plaváreň Sásová plaváreň 974 11 Banská Bystrica 11
Na Skalici Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Na Starej tehelni Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na Tále Sásová Tále 974 11 Banská Bystrica 11
Na Troskách Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na úbočí Skubín 974 09 Banská Bystrica 9
Na Uhlisku Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Na Zábave Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Nad plážou Banská Bystrica pláž 974 01 Banská Bystrica 1
Národná ulica Banská Bystrica národ 974 01 Banská Bystrica 1
Nešporova ulica Banská Bystrica Mirko Nešpor 974 04 Banská Bystrica 4
Nová ulica Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Nové Kalište Banská Bystrica Kalište 974 04 Banská Bystrica 4
Nový Svet Jakub 974 01 Banská Bystrica 15
Okružná ulica Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Opálová ulica Radvaň opál 974 04 Banská Bystrica 4
Oremburská ulica Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Ovčiarska ulica Radvaň
Ovocná ulica Jakub ovocie 974 01 Banská Bystrica 1
Partizánska cesta Banská Bystrica Partizán 974 01 Banská Bystrica 1
Pestovateľská ulica Podlavice 974 09 Banská Bystrica 9
Petelenova ulica Banská Bystrica Daniel Petelen 974 01 Banská Bystrica 1
Pieninská ulica Sásová Pieniny 974 11 Banská Bystrica 11
Pod Banošom Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Pod cintorínom Sásová cintorín 974 11 Banská Bystrica 11
Pod Dúbravou Podlavice 974 09 Banská Bystrica 9
Pod Hôrkou Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Pod Jesenským vŕškom Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Pod Kalváriou Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Pod rybou Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Pod Skalkou Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Pod Stráňou Skubín 974 11 Banská Bystrica 11
Pod Suchým vrchom Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Pod Turíčkou Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Pod Urpínom Banská Bystrica Urpín 974 01 Banská Bystrica 1
Podháj Kráľová 974 05 Banská Bystrica 5
Podjavorinskej ulica Šalková Ľudmila Podjavorinská 974 01 Banská Bystrica 1
Podlavická cesta Banská Bystrica Podlavice 974 09 Banská Bystrica 9
Poľná ulica Radvaň pole 974 05 Banská Bystrica 5
Poľovnícka ulica Šalková poľovníctvo 974 01 Banská Bystrica 1
Ponická ulica Šalková Poniky 974 01 Banská Bystrica 1
Povstalecká cesta Podlavice Slovenské národné povstanie 974 09 Banská Bystrica 9
Priehrada Podlavice priehrada 974 09 Banská Bystrica 9
Pršianska cesta Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Radvanská ulica Radvaň Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Rakytovská cesta Rakytovce Rakytovce 974 05 Banská Bystrica 5
Robotnícka ulica Banská Bystrica robotník 974 01 Banská Bystrica 1
Rubínová ulica Radvaň rubín 974 05 Banská Bystrica 5
Rudelinova ulica Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Rudlovská cesta Rudlová Rudlová 974 01, 11 Banská Bystrica 1, 11
Rudohorská ulica Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Ružová ulica Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Sadová ulica Banská Bystrica sad 974 04 Banská Bystrica 4
Sásovská cesta Sásová Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Senická cesta Senica Senica 974 01 Banská Bystrica 1
Severná ulica Banská Bystrica sever 974 01 Banská Bystrica 1
Sitnianska ulica Sásová Sitno 974 01 Banská Bystrica 1
Skubínska cesta Skubín Skubín 974 09 Banská Bystrica 9
Skuteckého ulica Banská Bystrica Dominik Skutecký 974 01 Banská Bystrica 1
Sládkovičova ulica Radvaň Andrej Sládkovič 974 05 Banská Bystrica 5
Slnečná ulica Banská Bystrica slnko 974 04 Banská Bystrica 4
Slnečné stráne Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Smreková ulica Rakytovce smrek 974 05 Banská Bystrica 5
Sokolovská ulica Kráľová 974 05 Banská Bystrica 5
Spojová ulica Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica 4
Starohorská ulica Rudlová Staré Hory 974 11 Banská Bystrica 11
Stavebná ulica Majer stavebníctvo 974 01 Banská Bystrica 1
Stoličková ulica Banská Bystrica stolička 974 01 Banská Bystrica 1
Stránska ulica Banská Bystrica 974 11 Banská Bystrica 11
Strážovská ulica Banská Bystrica 974 11 Banská Bystrica 11
Stredná ulica Radvaň stred 974 05 Banská Bystrica 5
Strmá ulica Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Stromová ulica Radvaň strom 974 05 Banská Bystrica 5
Stupy Radvaň 974 05 Banská Bystrica 5
Surovská ulica Sásová 974 11 Banská Bystrica 11
Šalgotarjánska ulica Banská Bystrica Salgótarján 974 04 Banská Bystrica 4
Šalkovská cesta Šalková Šalková 974 01 Banská Bystrica 1
Šípková ulica Kremnička 974 05 Banská Bystrica 5
Školská ulica Banská Bystrica škola 974 01 Banská Bystrica 1
Šoltésovej ulica Banská Bystrica Elena Maróthy-Šoltésová 974 01 Banská Bystrica 1
Štadlerovo nábrežie Banská Bystrica Teofil Stadler 974 01 Banská Bystrica 1
Štefánikovo nábrežie Banská Bystrica Milan Rastislav Štefánik 974 01 Banská Bystrica 1
Švermova ulica Banská Bystrica Jan Šverma 974 04 Banská Bystrica 4
Tajovského ulica Banská Bystrica Jozef Gregor Tajovský 974 01, 09 Banská Bystrica 1, 9
Tatranská ulica Sásová Tatry 974 01 Banská Bystrica 1
Technická ulica Šalková technika 974 01 Banská Bystrica 1
Tichá ulica Banská Bystrica ticho 974 04 Banská Bystrica 4
Topoľová ulica Kostiviarska topoľ 974 01 Banská Bystrica 1
Trieda Hradca Králové Banská Bystrica Hradec Králové 974 04 Banská Bystrica 4
Trieda SNP Banská Bystrica Slovenské národné povstanie 974 01 Banská Bystrica 1
Trnková ulica Kremnička trnka 974 05 Banská Bystrica 5
Tulská ulica Banská Bystrica Tula 974 04 Banská Bystrica 4
Uľanská cesta Uľanka Uľanka 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica 9. mája Banská Bystrica 9. máj 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Alexandra Matušku Banská Bystrica 29. august 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Boženy Němcovej Banská Bystrica Božena Němcová 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Československej armády Banská Bystrica Česko-slovenská armáda 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica družby Banská Bystrica družba 974 04 Banská Bystrica 4
Ulica F. Švantnera Banská Bystrica František Švantner 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Figuša Bystrého Banská Bystrica Viliam Figuš-Bystrý 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Fraňa Kráľa Šalková Fraňo Kráľ 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica J. Cikkera Banská Bystrica Ján Cikker 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Jána Bottu Banská Bystrica Ján Botto 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Jána Chalupku Banská Bystrica Ján Chalupka 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Janka Kráľa Banská Bystrica Janko Kráľ 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Jozefa Mistríka Uľanka Jozef Mistrík 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica kapitána Jaroša Rudlová Otakar Jaroš 974 11 Banská Bystrica 11
Ulica kapitána Nálepku Banská Bystrica Ján Nálepka 974 04 Banská Bystrica 4
Ulica Kláry Jarunkovej Banská Bystrica Klára Jarunková 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Ľuda Ondrejova Banská Bystrica Ľudo Ondrejov 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica M. Hattalu Banská Bystrica Martin Hattala 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica M. M. Hodžu Banská Bystrica Michal Miloslav Hodža 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica M. Rázusa Banská Bystrica Martin Rázus 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Marka Čulena Rudlová Marek Čulen 974 11 Banská Bystrica 11
Ulica Mateja Bela Sásová Matej Bel 974 11 Banská Bystrica 11
Ulica mieru Šalková mier 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Mikuláša Kováča Banská Bystrica Mikuláš Kováč 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica mladých budovateľov Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Ulica odbojárov Rudlová 974 11 Banská Bystrica 11
Ulica Petra Karvaša Banská Bystrica Peter Karvaš 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica profesora Sáru Banská Bystrica Ladislav Sára 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Ruttkaya Nedeckého Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Šimona Jurovského Banská Bystrica Šimon Jurovský 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Terézie Vansovej Banská Bystrica Terézia Vansová 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Tibora Andrašovana Banská Bystrica Tibor Andrašovan 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Timravy Banská Bystrica Božena Slančíková-Timrava 974 01 Banská Bystrica 1
Ulica Zdenka Mikulu Banská Bystrica Zdenko Mikula 974 11 Banská Bystrica 11
Ulička Podlavice ulica 974 09 Banská Bystrica 9
Veterná ulica Sásová vietor 974 11 Banská Bystrica 11
Viestova ulica Banská Bystrica Rudolf Viest 974 01 Banská Bystrica 1
Višňová ulica Podlavice višňa 974 09 Banská Bystrica 9
Vŕbová ulica Rakytovce vŕba 974 05 Banská Bystrica 5
Wolkerova ulica Banská Bystrica Jiří Wolker 974 04 Banská Bystrica 4
Zafírová ulica Radvaň zafír 974 05 Banská Bystrica 5
Záhradná ulica Banská Bystrica záhrada 974 01 Banská Bystrica 1
Záhumnie Skubín 974 09 Banská Bystrica 9
Závoz Skubín 974 09 Banská Bystrica 9
Zelená ulica Banská Bystrica zelená 974 04 Banská Bystrica 4
Zimná ulica Radvaň zima 974 05 Banská Bystrica 5
Zlatá ulica Radvaň zlato 974 05 Banská Bystrica 5
Zvolenská cesta Kráľová Zvolen 974 05 Banská Bystrica 5
Železničiarska ulica Banská Bystrica železničiar 974 01 Banská Bystrica 1
Žltý piesok Banská Bystrica piesok 974 01 Banská Bystrica 1

Námestia

upraviť
Názov námestia Mestská časť Pomenovaná po PSČ Pošta
Kyjevské námestie Fončorda Kyjev 974 04 Banská Bystrica 4
Námestie Ľ. Štúra Radvaň Ľudovít Štúr 974 05 Banská Bystrica 5
Námestie Slobody Banská Bystrica sloboda 974 01 Banská Bystrica 1
Námestie Štefana Moysesa Banská Bystrica Štefan Moyzes 974 01 Banská Bystrica 1
Námestie Ludvika Svobodu Banská Bystrica Ludvík Svoboda 974 01 Banská Bystrica 1
Námestie SNP Banská Bystrica Slovenské národné povstanie 974 01 Banská Bystrica 1
Strieborné námestie Banská Bystrica striebro 974 01 Banská Bystrica 1
Vajanského námestie Banská Bystrica Svetozár Hurban-Vajanský