Diskusia s redaktorom:Vasiľ/2018

Poslední komentář: pred 5 rokmi od uživatele Vasiľ v tématu „Nežná revolúcia

Vrátenie úpravy upraviť

Ahoj! Chcel by som sa spýtať, prečo si vrátil moju úpravu. --MDsmajlik (disk., prísp., meta) 19:10, 23. december 2017 (UTC)Odpovědět

Zdravím. Úpravou si to rozčlenil úplne nevhodne a nič nové si nepridal, tak som to revertol. Vasiľ (diskusia) 19:20, 23. december 2017 (UTC)Odpovědět

Nemyslím si. Práve, že úplne naopak.
1. rímskokatolícka a evanjelická cirkev sú dve rozdielne cirkvi, aj keď luteránstvo vzniklo práve reformáciou „Západnej“, katolíckej, cirkvi a vianočné obdobie majú celkom podobné. Plus, katolícka cirkev je jedna, so spoločným kánonickým právom, pápežom a pod. Jednotlivé diecézy sú len „pobočkami“ (veľmi zjednodušene povedané). No učenie je v celej katolíckej a hierarchia, kánonické právo, liturgický rok atď. je v celej rímskokatolíckej cirkvi rovnaké. No cirkvi, ktoré sú evanjelické, nemajú „všetko spoločné“, a neviem, či to, čo platí pre tú slovenskú, platí celosvetovo. V takejto podobe článok navyše dáva priestor na pridanie iných cirkví.
2. Okrem slovenskej Wikipédie som nikde nepočul, ani som nenašiel zdroj na pojem Vianočné obdobie „v širšom zmysle“ a „v užšom zmysle“.
3. Ako som spomenul, upresnil som, čo platí v RKC, ako je to v ECAV, upresnil som, že v RKC sa vianočné obdobie začína prvými vešperami Narodenia Pána, že v ECAV je iným názvom pre vianočné obdobie vianočný kruh a pod.
Žiadna verzia článku nie je dokonalá, no myslím si, že táto je určite lepšia, a preto sa nechcem zapojiť do revertovacej vojny, no videl by som to na vrátenie na moju verziu.
--MmichaelDr. (disk., prísp., meta) 19:45, 23. december 2017 (UTC)Odpovědět
k 1.) Nikto netvrdí, že to nie sú rôzne cirkvi.
k 2.) Rôzne časové vymedzenia sú dôvod na označenie v širšom a užšom zmysle.
k 3.) Ako je to u evanjelikov tam bolo, upresnenie pre rímskokatolíkov bolo v poriadku, ot je pravda, ale rozhodne to nebolo lepšie naformátované a naformulované.
Kvôli tomu som to vrátil a nateraz to vidím ako dobré riešenie. Vasiľ (diskusia) 20:57, 23. december 2017 (UTC)Odpovědět
Ahoj, prepáč, že píšem až teraz. Chcel som ešte pár vecí: na stránkach ECAV sa nepíše, že by sa vianočné obdobie delilo na nejaké "podobdobia", vianočné obdobie "v užšom zmysle slova" a pod. Je to čisto len vianočné obdobie. Na slovenskej Wikipédii som sa síce stretol s pojmom "vianočná doba" ako súhrn adventného a vianočné obdobia v RK cirkvi (1, 2), no hľadal som na internete, ale nenašiel som žiaden zdroj (cirkevný, ani iný), kde by bolo niečo také spomínané. Ak by niekto chcel spôsobom "v širšom zmysle", "v užšom zmysle" porovnať evanjelickú a rímskokatolícku cirkev, tak si myslím, že je aj vhodnejší spôsob. Plus, druhý zdroj, na ktorý sa toto tvrdenie odvoláva je nejaký obrázok, ktorý už teraz ani nie je dostupný. Myslím si, že by bolo dobré písať jednotlivo o cirkvách, lebo aj keď majú veľa vecí spoločných, nemajú to ustanovené spoločne a mnohé veci sa môžu líšiť (porovnaj napr. w:cs:Liturgický rok, aj keď, pravda, je to trovhu o niečom inom). Nevidím v tom žiaden problém.
Ďalšou podstatnou vecou je, že takto je článok dobrý ako výhonok. No keby niekto chcel pridať ďalšie informácie (čo zahŕňa obdobie, história, liturgia...) bolo by asi vhodnejšie rozdelenie do sekcií, ako som ho urobil. Sám by som chcel pridať nejaké informácie o vianočnom období v RK cirkvi, a v tom prípade by som článok asi musel rozdeliť do sekcií.
P.S.: Želám krásne Vianočné sviatky.   --MmichaelDr. (disk., prísp., meta) 12:06, 25. december 2017 (UTC)Odpovědět
Teraz sa ja musím ospravedlniť, nečakal som, že budem tak dlho mimo netu.
To v širšom a užšom zmysle je kvôli tomu, že sú v rámci (aj jednej cirkvi) dve rôzne časové vymedzenia.
Ak chce niekto pridať ďalšiu informáciu, tak nemá problém a je to pokojne možné. Vasiľ (diskusia) 19:04, 1. január 2018 (UTC)Odpovědět
Prihováram sa za zmenu stránky, minimálne teda za rozdelenie podľa cirkví. Definícia „vianočného obdobia“ sa mení práve od cirkvi k cirkvi (resp. v rámci ucelených skupín cirkví).
Čo sa týka katolíckej cirkvi, nemá definovanú žiadnu „vianočnú dobu“ na spôsob advent + Vianoce a jediný podporný zdroj bol obrázok nemajúci ako zdroj žiadnu autoritu – ako zdroj pre cirkevnú terminológiu (ktorú si Cirkev definuje sama) neobstojí + ide zrejme o nejakú komerčnú pomôcku; žiaden iný spoľahlivý zdroj neuvádza v rámci katolíckej cirkvi vianočnú dobu. Zato však je pevne zadefinované vianočné obdobie v dekréte Calendarium Romanum (14. február 1969, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí; online napr. tu (na str. 15, §33) alebo tu (str. podľa originálneho číslovania 169)), ako „obdobie od prvých vešpier slávnosti Narodenia Pána až po nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána, čiže po 6. januári“. Čiže katolícka cirkev má pevne zadefinované vianočné obdobie, žiadne dvojaké delenie.
Čo sa týka evanjelickej cirkvi, majú zadefinované „vianočné obdobie“ a „vianočný kruh“. Neviem však, prečo sa snaží článok tieto dva pojmy miešať ako „užší“ a „širší“ význam, nakoľko ide o dva rozličné pojmy.
Z týchto dôvodov som za zmenu článku na delenie podľa cirkví. --TomášP 21:45, 2. január 2018 (UTC)Odpovědět

Ústava SR upraviť

Ahoj, Vasiľ! Čo sa týka Ústavy SR, myslím si, že by bolo lepšie, ak by článok o súčasnej ústave SR bol na mieste, kde je teraz rozlišovačka a obsahoval by len šab. iný význam.

  1. Významy sú len dva
  2. Keď si pozrieš položku dát, vo všetkých ostatných jazykových mutáciách Wikipédie je tento článok pomenovaný ako Ústava SR bez prívlastku. Aj keď je toto Wikipédie v slovenčine, nie je to nejaká Wikipédia v Slovenskej republike a stále je neutrálna (WP:5P). A myslím si, že z globálnejšieho hľadiska je teraz „významnejšou“ a známejšou súčasná Ústava. Toto možno nie sú nejaké oficiálne pravidlá Wikipédie, ale myslím si, že vieš, čo tu chcem povedať a som presvedčený, že tieto argumenty na presun článku stačia.

Vasiľ, ja mám svoj názor a ty máš iný. Z tohto dôvodu, neber to v zlom, no bolo by lepšie, ak by si mi nabudúce predtým/potom, ak/ako niečo revertneš, napísal na diskusnú stránku. Takto ma totiž to ako pri tom staviaš do situácie (ak by sme sa nedohodli), kedy buď to nechám tak, aj keď si myslím, že je to horšie, alebo sa dostanem do revertovacej vojny. Nie je to úprava, ktorá by bola experimentom, vandalizmom, urgentom, či inak vyslovene zlá, akurát máme na vec odlišný názor. --MmichaelDr. (disk., prísp., meta) 20:22, 2. január 2018 (UTC)Odpovědět

Existujú dva významy, oba dôležité pre SR a nevidím príčinu zbytočne jeden akcentovať. Iné wiki a to ako majú svoje RS usporiadané, nie је pre tento prípad argument.
V poslednej dobe si urobil viacero editov, ktoré neboli správne a preto som ich vrátil. Ak si to situácia vyžadovala, tak som svoje konanie odôvodnil v zhrnutí. Na to, aby som vrátil nesprávnu úpravu (v prípade ústavy tam bola úplne nevhodná šablóna), nemusím nutne otvárať diskusiu. Vasiľ (diskusia) 20:26, 2. január 2018 (UTC)Odpovědět

Uhorsko upraviť

Aký je problém s Uhorskom?--Jetam2 (diskusia) 19:56, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět

Len technická /neviem, aký bol problém z Vasiľovej strany/: pre obdobie 1526 – 11. august 1804 je vhodnejšie uvádzať skôr Habsburská monarchia, ak to má vystihovať štátny útvar, v ktorom sa narodil. --Teslaton (diskusia) 20:01, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět

Aký bol problém so Slovenskom? Inak len k tomu, že Teslaton píše pravdu. Ak už chceš historicky, tak habsburská monarchia (habsburská monarchia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 428. ). Neviem, prečo treba opakovať konanie po irentistickej IP. Vasiľ (diskusia) 20:35, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět

Problém so Slovenskom bol, že v tých časoch ešte neexistovalo. Vtedy bola personálna únia, nie?--Jetam2 (diskusia) 20:55, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět
Samozrejme, že existovalo (Slovensko (rozlišovacia stránka)). V tých časoch bola centralistická monarchia, predtým bola monarchistická únia (Beliana píše ešte pred Máriou Teréziou). Vasiľ (diskusia) 21:07, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět
V roku 1526 ešte nebola centralistická monarchia. Počas monarchistickej únie to boli dva štáty, preto mohla medzi nimi byť únia.--Jetam2 (diskusia) 21:49, 8. január 2018 (UTC)Odpovědět
Bavíme sa o Hummelovi, čiže roku 1778. Vasiľ (diskusia) 06:42, 9. január 2018 (UTC)Odpovědět
Defacto mohla byť monarchia spojená, ale de iure šlo stále o dva útvary.--Jetam2 (diskusia) 17:38, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
Rovnako bolo Slovensko súčasťou tej monarchie. Takže ak sa hráš na to, že si chcel dať historický štát - tak si ho dal zle, pretože vtedy to už bolo inak. Slovensko, ktoré tam bolo predtým, bolo uvedené správne. Rovnako Nemecko, ktoré si tam nechal (a ktoré tam nechala aj iredentistická IP), je súčasný štát a teda podľa tvojho konania je tam uvedené nekonzistentne. Pretože v roku 1825 bol Weimar súčasťou nejakého iného štátu. Vasiľ (diskusia) 18:04, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
Územie budúceho Slovenska. Okay, Nemecko beriem a opravil som.--Jetam2 (diskusia) 18:30, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
Územie Slovenska. Nie budúceho Slovenska.
Čo sa udania štátu týka [1]. Máš nejaký zdroj, ktorý to píše takto? Teda pri osobách udáva iba historické názvy štátov. Pretože napr. Biografický lexikón Slovenska píše pri Hummelovi Nemecko (štát narodenia neuvádza). Rovnako to píše Encyklopédia Slovenska (resp. NDR), Slovenský biografický slovník (rovnako NDR). O aký úzus, literatúru sa tvoj edit vie oprieť? Vasiľ (diskusia) 19:03, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
Bavíme sa, ale o suverénnych štátoch. V tom čase Slovensko ako suverénny štát neexistovalo.
Momentálne o Hummelovi priamo nemám po ruke nič. Ešte poznámku k zmieneným zdrojom: všetky tri sú nejakým spôsobom slovenské. Ako ho definuje neutrálnejšia encyklopédia? Hudobná? Nuž, asi by sme teda mali zmeniť všetkých Nemcov na NDR/NSR kedže to tak uvádzajú dva z troch zdrojov, nie? Od Karola Veľkého cez Hummela po Anniku Beck? Jednak sa "súčasné štáty" menia a druhak je presnejšie a zaujímavejšie do infoboxu napísať štát vtedajší. 99,9998% čitateľov vie, že Bratislava je v súčasnosti na Slovensku. Kde bola vtedy je obohacujúcejšia informácia. Viacnásobne to platí o Weimare. Preklad je z českej. Naozaj nerozumiem prečo je problém uvázdať vtedajšie štáty.--Jetam2 (diskusia) 19:48, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
Tak v tom prípade, vzhľadom na centralizačné tendencie a celkovo (pozri citáciu z Beliany vyššie ) je Uhorsko určite nesprávne, pretože vtedy šlo o habsburskú monarchiu. Veľmi by som bol zvedavý, prečo potom (ak sa už niekde uvádzajú štáty), tak sa uvádzajú tie súčasné (teda pre SBS, ES NDR a pre BLS Nemecko).
Všetky tri veľmi dobré zdroje, to si zabudol povedať (pričom ty si neuviedol žiadny). Pozeral som v Hummel, Johann Nepomuk. In: Baker's Biographical Dictionary of Musicians. Centennial ed. New York : Schirmer Books, 2001. ISBN 0-02-865525-7. S. 1640-1641. , Hummel Johann Nepomuk. In: Malá encyklopedie hudby. V Supraphonu 1. vyd. Praha : Supraphon, 1983. 737 s. S. 270. a Brockhaus; štát nepíšu (všetky tri). Takže ak nejaký zdroj píše štáty, tak píše štáty súčasné - nie historické. Pričom ty píšeš štáty historické (a je otázne či vôbec správne) a na základe čoho. Opakovan sa pýtam. Vasiľ (diskusia) 20:07, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět

Vasiľ, ohľadom uvádzania štátov v biografiách sa už N-krát diskutovalo a bol som v tom, že existuje určitý konsenzus na uvádzaní historických štátnych útvarov (pričom /môžem sa mýliť, nepátral som/, aj ty si bol myslím skôr zástanca takejto praxe). Toto čo uvádzaš teraz tu mi pripadá úplne v rozpore s tou praxou. V tomto zmysle by sme nemali uvádzať ani ČSR/ČSSR/Slovenská republika, atď., ale „Slovensko“, napriek tomu, že dotyčná obec trebárs nemala so slovákmi a Slovenskom v danom čase absolútne nič spoločné? --Teslaton (diskusia) 20:18, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět

Pozeral som históriu a našiel som jeden svoj príspevok, kde som písal: „Brno, Rakúsko-Uhorsko dnes Česko“ [2]. S čím nemám problém ani teraz. Vasiľ (diskusia) 20:35, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
S doplnkom "dnes Slovensko" (správne by ale pred tým zrejme mala byť čiarka alebo by to malo byť v zátvorke) rovnako nemám problém, to „Uhorsko“ v tomto prípade mi príde ale stále presnejšie než len čisto „Slovenko“ (a je mi úplne jedno, aké motívy na zmenu kto má, pokojne to môže byť aj ten „iredentista“; mením po nich akurát keď tam strčia „Maďarsko“ alebo „Uhorsko“ v čase, keď už to nezodpovedá usporiadaniu; tu je to ešte +/- obhájiteľné, hoci „Habsburská monarchia“ je asi vhodnejšia). --Teslaton (diskusia) 20:43, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět
"Dnes Slovensko" je vhodný kompromis. Stále si však nemyslím, že by centralizačné tendencie mali meniť štát. Papierovo boli v tom čase rozdelené aj keď boli spravované v istom zmysle spolu.--Jetam2 (diskusia) 20:53, 12. január 2018 (UTC)Odpovědět

Centralizačné tendencie a faktický stav nemení skutočnosť, že Uhorsko bolo de iure jednou z krajín monarchie a malo vlastné orgány krajinskej správy, hoci de facto podriadené viedenským dikastériám. Mária Terézia bola korunovaná aj ako uhorská kráľovná, hoci už v čase, kedy uhorské stavy uznali primogenitúru Habsburgovcov (1687 a pragmatickou sankciou z roku 1711 aj po ženskej línii) a Uhorský snem stratil právo voľby kráľa. Naproti tomu Slovensko je súčasným štátom, samostatné postavenie získalo až v roku 1918 (Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska) a v čase habsburskej ríše samozrejme nemalo žiadnu subjektivitu (čísto rozlohou najbližšie tomu bolo Kráľovské Uhorsko).

Čiže ak tu máme úzus, že uvádzame vždy historické štáty, habsburská monarchia (alebo ekvivalentný názov štátneho útvaru) je správny, Uhorsko je nevhodný, ale stále vhodnejší než Slovensko, ktoré patrí do zátvorky („dnes Slovensko“). Prípadne by niekto mohol napísať napr. „Košice, Uhorsko, habsburská monarchia“ (ako pri napr. „Glasgow, Škótsko, Spojené kráľovstvo“), ale to mi pripadá zbytočne rozvláčne.

Ako píše Teslaton, uvádzanie historických štátov sa tu dohodlo dávnejšie a má to svoju logiku. Tlačené encyklopédie a biografické slovníky uvádzajú súčasný štát alebo štát neuvádzajú vôbec zrejme kvôli úspore priestoru. Napokon žiaden iný zdroj neuvádza informácie o rodisku a mieste úmrtia tak podrobne ako my. Osobne by mi neprekážalo, keby sme štáty vypustili zo začiatočnej definície článku úplne, avšak 1) do infoboxov sa táto informácia hodí, 2) niektoré biografické články nemajú infoboxy a informácia by sa tak mohla stratiť (čo sa ale dá vyriešiť doplnením infoboxov do každého z nich).--Lišiak (diskusia) 11:29, 13. január 2018 (UTC)Odpovědět

nič sa nedohodlo, môžeš mi to ukázať, kde je tá dohoda? --Gepetito (diskusia) 17:53, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět

Medzery pred ref. upraviť

Nazdar. Na margo toho odstraňovania medzier spred referencií: uvádzam to tak zámerne v tých prípadoch, kde ref nasleduje priamo za položkou, bez interpunkčného znamienka (bodka, čiarka) a vkladám to ako pevnú medzeru, takže by sa odkaz referencie nemal zalamovať na samostatný riadok. Špeciálne kombinácia končiacej kurzívy s bezprostredne nalepenou referenciou (Kurzíva[N]) nevychádza typograficky moc slávne, ľavá zátvorka značky sa zlieva s textom. Je s tým oddelením pevnou medzerou v takýchto prípadoch nejaký zásadný problém? --Teslaton (diskusia) 17:01, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj. Ja som myslel, že je to chyba editovania, tie medzery. Problém s tým nemám, ja som to len dal na formát, ktorý tu používam najčastejšie. Pokojne to vráť späť. Ja ešte pozrem ISO 690, či to neuvádza inak. Vasiľ (diskusia) 17:19, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět

Ja som za tvar bez medzier... Neviem, či som niekde okrem wiki videl medzeru - najmä na konci riadku, či po nejakom int. znamienku to nevyzerá moc dobre. A pokiaľ ma pamäť neklame, norma na DP to tiež v čase môjho štúdia uvádzala bez medzery - vrátane znaku za odkazom.--Pe3kZA 17:50, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět
ja rovnako keď vidím v článku tvar s medzerou, tak to opravujem na tvar bez medzery. --Gepetito (diskusia) 17:56, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět
Ad „či po nejakom int. znamienku“: ako uvádzam vyššie, to je iný prípad – za interpunkčné znamienko už samozrejme medzeru nevkladám; tento prípad je myslím pokrytý aj v nejakej norme alebo pravidlách – že ref sa uvádza priamo za znamienkom. Tu ale ide o prípady bez interpunkčného znamienka – tie neviem, či sú v norme riešené a čo sa týka výslednej sadzby, tá v takomto prípade nie je, zvlášť v kombinácii s použitím kurzívy pri názvoch diel optimálna, preto oddelenie pevnou medzerou. Pokiaľ sa to však ukáže byť preukazne v rozpore s normou, tak samozrejme nie je čo riešiť. --Teslaton (diskusia) 17:56, 20. január 2018 (UTC)Odpovědět

Vidžuaru Kei upraviť

Mám otázku. Víš reálně, co Visual Kei vlastně je? Nemohu se zbavit pocitu, že výběr za tebe volil náhodný generátor témat. Další věc, proč argumentuješ něčím, co sám nedodržuješ? Psal jsi zde, že dle slovenského přepisu, by se měli přepisovat i názvy kapel. Proč nemáš v článku tedy i přepsané názvy kapel? No a co, že X-Japan je anglický název, japonci to nevyslovují anglicky. Aby nedošlo k nedorozumění - zde byla použita ironie.

Ačkoliv se občas používá i japonský název "vidžuaru kei" v katakaně, tak ustálený a OFICIÁLNÍ název je "Visual kei" (přečti si svůj článek a zjistíš, že původ tohoto názvu pochází z angličtiny). Buď prosím dobrá duše, ušetři nervy většiny české a slovenské komunity a dej jako hlavní název "Visual kei", ten přepis vlož do závorky. Děkuji --RuukiHamamori (diskusia) sa nepodpísal(a)

Japonské slovo, nemá ustálenú podobu v slovníkoch, takže sa používa prepis podľa aktualnych PSP. Vasiľ (diskusia) 18:48, 25. január 2018 (UTC)Odpovědět

Re: Ale nejde o žádné japonské slovo. Tady jde o název japonského stylu, který je "Visual kei". "Vidžuaru kei" je pouze alternativní název, zkomolený a upravený, aby ho bylo možné napsat katakanou. Není to oficiální název. --RuukiHamamori (diskusia) sa nepodpísal(a)

Dosť pochybujem, že to nie je japonské slovo. Zatiaľ ste nič ako doklad neuviedli. Nevidím príčinu, prečo by na štýl, ktorého názov je japonské slovo a ktoré nemá podobu v slovenčine, mal byť oficiálny prepis uvedený ako alternatívny názov. A namiesto neho ako hlavný použiť (bez zdroja) ten, ktorý odporúčajú fanúšikovia štýlu. Vasiľ (diskusia) 19:01, 25. január 2018 (UTC)Odpovědět

Název nemá být podle doporučení fanoušků. Neuvedli jsme důkaz? Už jsem to zmiňoval, máš ho přímo v článku. Název vyplynul z textu na albu skupiny X-Japan: "Psychedelic violence crime of visual shock". Vidžuaru kei je zkomolený název. Stejně jako se říká "Marisu Mizeru" či "Diru an gurei", to japonci prostě dělají, neznamená to, že je to oficiální název. Dej mi důkaz, že Vidžuaru kei se používá již od vzniku a dáme ti pokoj. Nemáš-li takový důkaz, buď tak hodný a oprav název. Děkuji --RuukiHamamori (diskusia) 19:15, 25. január 2018 (UTC)Odpovědět

To je citát, z ktorého je vraj odvodená etymológia.
Vidžuaru kei je prepis podľa kodifikačnej príručky, ťažko hovoriť o skomolení. Od vzniku sa používa názov ヴィジュアル系. Čo je pre mňa dostačujúci doklad, aby som použil správny prepis, nie podľa google, en wiki či fanúšikov. Vasiľ (diskusia) 06:50, 26. január 2018 (UTC)OdpovědětVasil, avšak stále jsi neuvedl zdroj/důkaz, že ヴィジュアル系 je původní název. A proč tedy nemáš všechny kapely přepsané do slovenského přepisu z japonštiny? Proč používáš dvojí metr? --RuukiHamamori (diskusia) 17:26, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Tvrdíš, že "od vzniku sa používa názov ヴィジュアル系". Je k tomu zdroj? Zatiaľ si zdroje, ktoré by používali "vidžuaru kei" nedoložil. Trvanie na "vidžuaru" je stále založené na vlastnom výskume.--Jetam2 (diskusia) 11:26, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Zavádzaš. Pozri ja:ヴィジュアル系. Vidíš to napísané v latinke? Ja mám dokladať, že japonské slovo sa píše japonským písmom? To je nezmysel. Rovnako je hlúposť tvrdenie, že „vidžuaru je stále založené na vlastnom výskume“, prepis je jasne určený (PSP uvádza k prepisu z japončiny: „U nás sa používa prepis založený výlučne na našich grafémach.“). Vasiľ (diskusia) 11:41, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Nevdím, pretože v japončine "visual" prepisujú. My nemusíme. Nechcem, aby si doložil, že sa japonské slovo píše japonským písmom, ale anglické slovo, že sa v slovenčine píše v prepise z japončiny. A áno, ťarcha dôkazu je na tebe pretože chceš zaviesť niečo čo sa nevyskytuje „v teréne“, ako písali diskutujúci.--Jetam2 (diskusia) 13:09, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Hovoríme o japonskom štýle, ktorý má japonský názov, pre ktorý neexistuje ustálená slovenská podoba. Nikto tu nepoužil odborný zdroj (citácia z monografie, encyklopédie, slovníka, články z odborného časopisu), len fanúšikovské názory. Takže východisková podoba je japonské (možno prevzaté) slovo, ktoré sa zapisuje japonskými znakmi. V takom prípade sa používa prepis z originálu a originál je ヴィジュアル系. Ťarcha dôkazu je na tých, ktorý sa (bez zdroja) snažia dokázať, že fanúšikovská podoba japonského slova je správna pre slovenčinu. Vasiľ (diskusia) 13:20, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Vasile, avšak stále jsi nedoložil zdroj/důkaz, že ヴィジュアル系 je původní název. Chceš po nás důkazy, ale sám je nedoložíš. Dále, pokud trváš na slovenském přepise slov v japonštině, které mají původ v jiném jazyce, proč nepřepisuješ i kapely? --RuukiHamamori (diskusia) 17:30, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Ja mám dokladať to, že japonské slovo treba zapisovať japonským písmom? To je hlúposť. Ak je to aj prevzaté slovo, tak stále je to japonské slovo. Kapely pokojne prepíš, ja budem len rád. Vasiľ (diskusia) 17:32, 26. január 2018 (UTC)Odpovědět

Od kdy je "visual" japonské slovo? :) Já chci, abys doložil, že "vidžuaru kei" je původní název, jak se tento styl označoval. Pokud to nedoložíš, je opravdu nesprávné mystifikovat lidi, kteří to budou číst. Snažím se s tebou domluvit po dobrém a slušně. Pokud dodáš podklady, které ty po nás také požaduješ, tak ok. V opačném případě už mě nebude bavit se s tebou dohadovat a článek nahlásím a rozeberu i nesprávná fakta, která v článku uvádíš (ačkoliv je máš z anglické wiki). Pojďme se dohodnout, přepiš název, slovenský přepis dej do závorky a budem oba happy. Co ty na to? --RuukiHamamori (diskusia) 01:27, 27. január 2018 (UTC)Odpovědět

Odkedy sa skúma etymológia slova, ktoré je zapísané iným písmom ako latinkou a podľa toho volí prepis? To je proste hlúposť. Základ je ヴィジュアル系. To, že tvrdíte (a asi to tak aj bolo), že pochádza z anglického slova, nič ta tom, že to je japonské slovo nemení. Súšasný stav je v poriadku: základ je prepis podľa PSP, ostatné názvy sú tam tiež uvedené. Vasiľ (diskusia) 08:24, 27. január 2018 (UTC)Odpovědět

Slovenskí šľachtici upraviť

Nazdar. Podľa čoho (akých zdrojov) sú Esterháziovci z obdobia Uhorska (minimálne teda tí, čo žili ešte pred 1918) klasifikovateľný ako slovenská šľachta? --Teslaton (diskusia) 19:26, 31. január 2018 (UTC)Odpovědět

Preverím, čo píšu zdroje. Nateraz revertujem, lebo IP má značne iredentistické tendencie (edity [3], [4]). 19:43, 31. január 2018 (UTC)

Blok upraviť

Zdravím! Tento blok je výsledkom dlhodobejšieho trendu. Iní užívatelia sú ochotní akceptovať kompromis a konsenzus. Ale ty/vy si razíš/razíte svoju cestu napriek výsledkom diskusie/konsenzu.--Jetam2 (diskusia) 09:52, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět

Na druhej strane, blokuješ tu v obsahovom spore, kde si osobne zaangažovaný a sám si tam 4x revertoval, čo nie je celkom šťastné. Upravil som dĺžku bloku na hodinu s tým, že sa (dúfam) nebude pokračovať revertovaním. --Teslaton (diskusia) 10:07, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
@Jetam2: Tenhle blok nebyl nejšťastnější... Počkat na někoho, kdo by byl 100% nezaujatý, by bylo lepší. -OJJ 10:20, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Už tu opravdu chybí [5], škoda, že se neujalo. Ale od správců a wiki-matadorů čekám, že nebudou provádět ewar automaticky... -OJJ 10:23, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Díky Teslaton za istú formu mediácie. Áno, blok nebol najšťastnejší. Ale zároveň sa pýtam kde sú ostatní? V diskusii sme problém riešili dlho, konsenzus bol známy. A jednak pokračovalo jeho porušovanie. A toto nie je ojedinelý prípad.--Jetam2 (diskusia) 10:28, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
@Jetam2: Ešte jedna drobnosť, čo som prehliadol, keď som menil nastavenie bloku. S výnimkou špecifických prípadov (typicky vandal u ktorého je predpoklad vulgarizmov, spamovania blbosťami, mazania obsahu z DS a pod.) nie je vhodné blokovať ľuďom možnosť vyjadriť sa vo vlastnej diskusii. --Teslaton (diskusia) 11:08, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět

Jetam2: zasa raz si blokoval svojvoľne: 1. vo vlastnom spore, 2. dĺžka je úplne náhodná. 3. zablokoval si mail a diskusiu (čo je vyslovene nezmysel a blokuje a takto v iných prípadoch) 24 hodín? to bolo na základe čoho?Wikipédia:Blokovanie#Revertovacie_vojny: „Správcovia môžu zablokovať používateľov, ktorí porušia pravidlo troch revertov tým, že nejakú stránku revertujú viac než trikrát v rozpätí 24 hodín. Ak toto pravidlo poruší viac strán sporu, správca by mal so všetkými zúčastnenými používateľmi zachádzať rovnakým spôsobom.“ Aj keď sa budem tváriť, že také pravidlo existje (hoci to tak nie je), tak rovnako ty si mal dostať blok.
Čo sa týka slova konsezus: kde bol dosiahnutý konsenzus? Ty si sa rozhodol, že nemecký zdroj tam nebude, Teslaton sa spýtal načo tam je (čo som vysvetlil neskôr). Nikto iný sa nevyjadril. To bol konsezus? Že ty si sa rozhodol?
Netreba zabudnúť, že pri diskusii nie každý ohlas je relevatný, debatuje sa na základe zdrojov a to pri tebe je problematické (pri vlastných článkoch ide prevažne o dennú tlač). Vasiľ (diskusia) 11:30, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět

v rovnakom prípade som bol blokovaný na 1 deň, takže blok by som zmenil na 24 hodín, keď ma byť blokovanie spravodlivé tak treba blokovať každého rovnako nie podľa zásluh a sympatií. Myslím že to bolo práve revertovanie s Vasiľom, ja som bol blokovaný, on za to isté nie. preto žiadam blok na 24 hodín. --Gepetito (diskusia) 11:39, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Ako som správne pozeral, tak v prípade Diskusia s redaktorom:Gepetito/archív 2017#Prestávka nešlo len o reverty. Plus k verzii s {{urgentne upraviť}} sa prikláňali viacerí. Takže nebola moja sólo akcia. Vasiľ (diskusia) 11:55, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
išlo len o tvoje reverty, a nie je to prvýkrát z tvojej strany, takže mal to byť blok na 24 hod.--Gepetito (diskusia) 12:00, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Nemáš pravdu (pozri diskusiu u teba a to čo písal Teslaton). Vasiľ (diskusia) 12:01, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
opakujem za tvoje reverty si nebol blokovaný. nebolo to prvý krát, spoločne s redaktorom brontom, ktorý sa vrátil pod ip adresou, a naďalej pokračuje so svojím úspešným vyháňaním ostatných schopných redaktorov, diskusiou svojím povýšeneckým a drzým tónom. --Gepetito (diskusia) 12:19, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Nebol, pretože to nebolo treba. Články, ktoré ja vkladám a upravujem sú obsahovo v poriadku a sú zdrojované výrazne lepšie je na wiki zvykom. AK to niekomu prekáža a rozhodne sa z wiki ísť preč, tak to asi len ťažko wiki uškodí. Rád b som videl, kde je ten môj povýšenecký a drzý tón. Vasiľ (diskusia) 12:27, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
v prvom rade wikipédia je encyklopédia (kde patrí hlavne odborný text) nie slovník cudzích slov. tým tónom som nemyslel teba. --Gepetito (diskusia) 12:31, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Skutočnоsť je presný opak toho, o čo sa tu snažíš. Očividne nemáš poňatia, čo je slovník cudzích slov, lebo v slovníku cudzích slov sa termíny uvádzajú len zriedkavo. Tam sa uvádzajú len JEDNOTLIVÉ slová a to len také, ktoré sú cudzieho pôvodu, a ich definície sú obyčajne veľmi zjednodušené. Takže tvoj príspevok je úplne odveci. Aby to pochopili aj tí najmenší, zoberme si ako príklad slovo stenokardia (ktoré má tú výhodu, že ako jednotlivé slovo je vôbec uvedené v slovníku cudzích slov):
Slovník cudzích slov: stenokardia - lek. charakteristická zvieravá záchvatová srdcová bolesť za hrudnou kosťou dostavujúca sa pri chorobe vencových tepien;
Encyklopédia medicíny: stenokardia [stenocardia] - Elsnerova astma, Elsnerova choroba, Heberdenov syndróm, Heberdenova choroba, Masterova choroba, Rougnonova (de Magny) choroba, angina pectoris, kardiálna astma, stabilná angína. Stenokardia je....
Dúfam, že to more synoným V ENCYKLOPÉDII je dostatočne viditeľné, ak nie, odporúčam zadovážiť si okuliare. 2A02:AB04:3CB:F000:A466:64F3:B95:436C 13:36, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
aby si to pochopil aj ty so svojimi slovníkmi, myslel som to tak že encyklopédie má obsahovať hlavne články, a až potom tvoje hrajkanie so slovíčkami a (niektorými) nezmyselnými rozlišovačkami.--Gepetito (diskusia) 13:45, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
1. A neobsahuje "hlavne články"? Ide tu len o jednu sekciu vnútri ČLÁNKU, zvyšok je čo? To nie je článok? 2. Rozlišovačky samozrejme nezmyselné nie sú a sú aj na všetkých wikipédiách a v každej väčšej encyklopédii (vyjadrené obyčajne číslovaním položiek). Očividne si encyklopédiu v živote nedržal v ruke. 2A02:AB04:3CB:F000:A466:64F3:B95:436C 13:49, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Encyklopédia je zo svojej povahy syntetický text. K čomu patria aj synonymá. Slovník cudzích slov je dačo iné. Dosť mа prekvapuje, že o tom ako má encyklopédia vyzerať mi najčastejšie píšu ľudia, ktorí ich nepoužívajú. Vasiľ (diskusia) 12:40, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Ešte sa vyjadrím k pôvodným výtkam. Vo svojom spore, uznávam. Dĺžka nebola úplne náhodná. Zvažoval som aj dlhší úsek. Ako dokazuje aj Teslaton, chyby sa stávajú. Chcel som si aj ja dať oddych trocha od Wiki a toho sporu. Ale potom som videl, že Teslaton zmenil blokovanie a tak som úplne neodišiel. No to sú len málo podstatné veci. Vynechaj moje zdrojovanie v iných článkoch, na to som ti už viac krát odpovedal a nie je to tu relevantné. V tejto diskusii sme sa bavili práve na základe zdrojov. Konsenzus vyplýva z diskusie.--Jetam2 (diskusia) 14:57, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Blokovanie na tak dlhý čas vo vlastnom spore na základe neexistujúceho pravidla je dosť sporné. Ešte dlhší čas by bol už úplne mimo. Blokovanie diskusie a mailu bolo úplne neodôvodnené, rád by som videl ustanovanie v Wikipédia:Blokovanieo ktoré si chcel toto svoje odôvodnenie oprieť.
Oddych znamená, že si odišiel pred dôsledkami svojho činu, nič iné.
Tvoje zdrojovanie v iných článkoch a tvoje nepochopenie článkov s výrazne lepšími zdrojmi spou súvisia.
Ktoré si ty vôbec nedodal a navyše si ich revertoval.
Konsenzus vyplýva z uzavretej diskusie. V tomto prípade uzavretá nebolo a a ako vravím: ty si niečo skonštatoval, Teslaton sa niečo spýtal, ja som na niečo reagoval. To v žiadnom prípade nebol konsezus. Tebou odstraňované zdroje navyše boli použité správne, na slovenský názov bol sk doklad a pre definíciu bol použitý inojazyčný. To by pri takejto práci nemalo byť nič prekvapujúce.
Reči o konseze, diskusii od človeka, ktorý zdrojmi disponuje pomenej, mi pripadajú ako politrukovské. Vasiľ (diskusia) 15:24, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Jeden deň nie je zas až taký dlhý čas (možno pre Ivana Denisoviča). Pravidlo troch revertov už v diskusii spomenuté bolo.
Nu, to ani nestojí za komentár.
Ani toto.
Ide o predložené zdroje, netreba dodávať ďalšie.
Schváľne som niekoľko dní počkal. Do diskusie neprišli iné názory. Vyššie v diskusii Teslaton vyjadril pochybnosti o nemeckých zdrojoch.
Upozorni na konkrétne problémy v diskusii konkrétneho článku a rád ťa vypočujem.--Jetam2 (diskusia) 17:05, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Tak sa pokojne zablokuj na jeden deň. Pravidlo neexistuje, maximálne tak zvyklosť. A podľa nej si pokojne mohol byť rovnako zablokovaný. Svojho času sa bloky dávali na 2 hod, teraz sa začína jedným dňom. Pre mňa ako dlhoročného editora je to nóvum.
Hrať mŕtveho chrobáka je obľubená wikitaktika po vykonaní kroku, ktorý nebude prijímaný bezproblémovo. Neurobil si to tak raz.
Že tvoje články sú zdrojované poslabšie oproti tým, kde máš vyhrady, je bohužial pomerne časté.
To čo bolo predložené stačí, ale aj to čo už je možno upresniť. A práve na to bol nemecký lexikón vhodný. A preto mám s jeho odstraňovaním problém.
Moja otázka na poznámku tam položená už je [6]. Vasiľ (diskusia) 17:38, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Teraz sa už nejdem pauzovať.
Teraz naozaj neviem čo chceš: aby som sa blokol, alebo aby som tu riešil. Naozaj si nepripadám ako mŕtvy chrobák. Práve naopak. Opäť trávim čas povinnou diskusiou.
Kedže si neupresnil nič považujem debatu za uzavretú.
Myslím, že sa už opakujeme. Všetko čo som chcel napísať je už v diskusii k článku.
Neviem celkom ako to s tou poznámkou myslíš.--Jetam2 (diskusia) 18:48, 3. február 2018 (UTC)Odpovědět
Len k jednej veci (ostatné za tých pár dní už by neboli aktuálne). Čo sa týka tvrdenia „Kedže si neupresnil nič považujem debatu za uzavretú.“ - novinové články ako zdroj. To je celé a tak sa encyklopédia nepíše. Vasiľ (diskusia) 06:24, 6. február 2018 (UTC)Odpovědět

Zdroje k slovenským názvom upraviť

Zdravím! Referencie k slovenským názvom v tejto úprave (a celkovo v čláku) nepovažujem za dobré. Dokladované sú českými zdrojmi. Stránka liekinfo zase nepotvrdzuje, že ide o synonymum.--Jetam2 (diskusia) 14:05, 9. február 2018 (UTC)Odpovědět

Zdravím. Mám otázku: prečo pôvodná verzia článu, preložená translátorom z cs nebola problematická (synonymá tam boli tiež) a prečo rozšírená verzia, ozdrojovaná aj slovenskými zdrojmi už problematická je? Liek info potvrdzuje to k čomu je uvedená ako zdroj. Vasiľ (diskusia) 16:55, 9. február 2018 (UTC)Odpovědět

Mena Kazachstanu upraviť

Ahoj, všimol som si viac-menej náhodou tvoj revert úpravy názvu meny Kazachstanu. Podľa Slovníka cudzích slov tu je tenge nesklonné podstatné meno ženského rodu používané v spojení „kazašská tenge“. Detto prídavné meno odvodené od Kazachstanu by malo byť kazašská/ý/é. Podľa mňa by to správne teda mala byť kazašská tenge. Chcem sa ťa teda spýtať na tvoj názor, aby som zbytočne nespustil revertovaciu vojnu. Ďakujem.--JanoB (diskusia) 19:57, 24. február 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj. Je to podľa dokumentu NBS [7], resp. 613/2003 Z. z. Vasiľ (diskusia) 20:19, 24. február 2018 (UTC)Odpovědět

Zdroje (Kanársky prúd) upraviť

Ahoj, Vasiľ, stačí si u prúdov pozrieť externé odkazy, tam sú všetky informácie.--Lalina (diskusia) 14:40, 26. február 2018 (UTC)Odpovědět

Zdravím. Tak ako pozerám, to príliš nesedí.
Číselné údaje článok: „dĺžku okolo 500 kilometrov“, rýchlosť pohybu 0,25 cm/s, v úžinách 60 cm/s
Číselné údaje ext. odkaz o dĺžke prúdu nepíše, rýchlosť 10-15 cm/s, medzi Kanárskymi ostrovmi viac ako 75 cm/s.
Nesedí toho príliš veľa, takže cs evidentne nečerpala z ext. odkazu. Vasiľ (diskusia) 14:52, 26. február 2018 (UTC)Odpovědět

Upozornenia k revertom upraviť

Ahoj Vasiľ. Pomohlo by, ak by si v rámci údržby okrem revertovania vandalizmov umiestňoval aj štandardné upozornenia na diskusné stránky dotyčných. Má to viacero významov – jednak dostáva dotyčný konkrétnu spätnú väzbu, čo môže určité percento z nich odradiť od pokračovania, hlavne to ale umožňuje štandardným spôsobom stupňovať zákroky a mať prehľad v miere škodlivosti jednotlivých IP a redaktorov. Pokiaľ je problém vo vypisovaní kódov šablón a zhrnutí, môžem ti ev. pomôcť s automatizáciou (tl. na editačnú lištu, vkladajúce upozornenie vrátane zhrnutia). --Teslaton (diskusia) 14:05, 28. február 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj. Príde ti to tak podstatné? Lebo za čas, ktorý som tu to vidím tak, že upozornenie sú akurát dobré akurát pre strážcov RC, správcovia vidia aj zmazané edity a teda vedia, že aká je história tej ktorej IP. Vasiľ (diskusia) 06:57, 1. marec 2018 (UTC)Odpovědět
Príde mi to pomerne zmysluplné s ohľadom na systematickosť riešenia vandalizmu a tie dva benefity, čo som uviedol. Okrem toho to umožňuje aj prípadné strojovové vyhodnotenie škodlivosti jednotlivých prispievateľov, čo sa dá využiť napro. pri tvorbe filtrov (momentálne sú na šablónach na redaktorských DS čiastoćne založené napr. filtre riešiace školské IP a školské experimenty). A pri poloautomatickom označovaní kliknutím na tl. to nestojí zas toľko času navyše, aby to bolo neznesiteľné. --Teslaton (diskusia) 21:10, 1. marec 2018 (UTC)Odpovědět
Súhlas s Teslatonom. Inak možno by bolo dobré mať tú automatizáciu globálnejšiu.--Jetam2 (diskusia) 21:58, 1. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Súhlasím s Teslatonom.--Lalina (diskusia) 22:30, 1. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Nie vždy je to ale vhodné, pri ojedinelom experimente sa môže upozornením odštartovať aktivita vandala - najmä pri školách, či frustrovaných jedincoch. Pri väčšom rozsahu evidentného vandalizmu je šablóna výstrahy {{Exp3N}} / {{Exp3M}} viac vodítkom pre správcov a len málokedy pomôže, hoci stáva sa. Zvyčajne sa však vandali predbiehajú vo vulgarizmoch bez ohľadu na výstrahu a jediným riešením je blok. Preto nie vždy je jednoznačným prínosom smerom k užívateľom vkladať šablónu. Pre strážcov však vytvára obsah DS istý obraz a ak sa tie údaje dajú využiť, bolo by vhodné vážnejšie delikty označovať.--Pe3kZA 22:45, 1. marec 2018 (UTC) PS: od zmeny vizuálu šablón mi príde použitý obrázok ako pozdrav, nie výstraha - oveľa vhodnejší mi príde symbol "STOP", ktorý bol vtedy tiež v "hre".Odpovědět
Pri prvom prehrešku hneď vždy nevkladám šablónu. Ale bez upozornení na diskusnej stránke treba lustrovať všetky príspevky dotyčného, takže som za vkladanie šablón.--Lalina (diskusia) 01:06, 2. marec 2018 (UTC)Odpovědět
Kvôli automatickému vyhodnocovaniu sa na to dám. Vasiľ (diskusia) 09:28, 6. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Ján Krstiteľ Ilešházi - Ján Baptista Ilešházi upraviť

Ahoj Vasiľ, reagujem na premenovanie stránky Ján Krstiteľ Ilešházi na Ján Baptista Ilešházi. Zámerne som vybral podobu mena "Ján Krstiteľ", pretože tak znie slovenský preklad jeho pôvodného latinského mena "Johannes Baptista". "Baptista" v latinčine znamená "krstiteľ", v slovenčine takéto osobné meno v súčasnosti nemáme. Myslím, že osobné šľachtické a kráľovské mená by sa mali prekladať, aby nevznikali podobné nelogizmy, ako napríklad "Mária Antoinetta" (francúzska kráľovná). V Slovenskom biografickom slovníku je síce podoba jeho mena "Ján Baptista", ale v novších prácach sa už používa podoba "Ján Krstiteľ". Nejdem to sám meniť, nechám tú podobu mena na tvoje zváženie. Mali by sme sa však pri tom písaní mien ujednotiť... --Armin (diskusia) 09:31, 17. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Zdravím.
Presunul som podľa Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. S. 42. uvádza: „Mená osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín (do roku 1918), písané dosiaľ nejednotne (zložkovým alebo maďarským pravopisom), píšu sa podľa zásad slovenského pravopisu“ a ďalej „Náležité podoby mien uvádza šesťzväzkový Slovenský biografický slovník (Martin 1986 – 1994).“ A podľa ktorého som presunul, veď ty sám si ho pridal ako zdroj. Vasiľ (diskusia) 10:00, 17. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey upraviť

WMF Surveys, 18:21, 29. marec 2018 (UTC)Odpovědět

Vlády upraviť

Nazdar Vasiľ. Ak je to možné, daj pls. vedieť k tejto veci. Vďaka. --Teslaton (diskusia) 20:12, 3. apríl 2018 (UTC)Odpovědět

V poriadku, pozriem sa na to. Vasiľ (diskusia) 08:25, 4. apríl 2018 (UTC)Odpovědět

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey upraviť

WMF Surveys, 01:19, 13. apríl 2018 (UTC)Odpovědět

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey upraviť

WMF Surveys, 00:29, 20. apríl 2018 (UTC)Odpovědět

Krymské vrchy upraviť

I undid the edit at Krymské vrchy as it's not yet globally recognized as a part of Russia. I was actually thanked for making that edit by Luppus, and I was a bit confused when it was reverted. Either way, as I'm not very good in your language (hence I am writing this in English), could I recommend that you specify that Krymské vrchy is occupied by Russia, rather than a recognized part of it? Thanks, Vermont (diskusia) 17:00, 19. máj 2018 (UTC)Odpovědět

It is different between situation de facto and de iure. In version are both these attitudes. Vasiľ (diskusia) 17:25, 19. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Okay, thank's for the clarification. Vermont (diskusia) 18:52, 19. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Vyhynuté druhy upraviť

Ahoj,
obracím se na Tebe ohledně vyhynutých druhů (pár jsem teď na sk napsal). Je v tom celkem zmatek, podobný teď řeším i na csw. Co jsem se díval, tak v kategorii Kategória:Vyhynuté druhy (která má dávat dohromady druhy vyhynuté podle IUCN) bylo třeba tohle, naopak vykovlk chyběl. Taková kat. Kategória:Vymreté cicavce pak míchá vše dohromady (Kôrokožec bezzubý vs. Icaronycteris - kde je dokonce i uveden IUCN status). Neměl bys tip, jak sjednotit? ---OJJ 11:53, 20. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj. Vyhynuté druhy sú proste vyhynuté, to nemusí byť len podľa IUCN. Vymreté cicavce potom ako potkategória tých vyh. druhov. Vasiľ (diskusia) 19:34, 20. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Právě, že ne. :-) Vymreté cicavce jsou podkategorií Kategória:Vyhynuté živočíchy, která s kategorií Kategória:Vyhynuté druhy není přímo provázána. Navíc takový Tiger džungľový turanský je v kategorii Vyhynuté živočíchy, zatímco Tiger džungľový balijský (subsp., ale to je vedlejší) v kategorii Vyhynuté druhy. Zároveň v k. Vyhynuté druhy se uvádí Do tejto kategórie patria druhy so stupňom ohrozenia podľa IUCN 3.1 – Vyhynutý (EX) a přitom tam byli i tvorové, kteří vyhynuli před miliony lety. Prostě mi to přijde nějak nesjednocené.---OJJ 07:04, 21. máj 2018 (UTC)Odpovědět
Potrebná je len jedna kategória pre vyhynuté organizmy (je jedno, ako sa presne bude volať), čiže tie dve treba spojiť (môže sa samozrejme ďalej deliť na vyhynuté cicavce atď.). Možné je urobiť aj špeciálnu kategóriu pre termín z IUCN, ale potom ho treba v názve jasne odlíšiť (tiež je jedno, ako presne). Tá poznámka o IUCN v kategórii bola ale myslená tak, že tam patria AJ druhy v zmysle definície IUCN, nie LEN tie druhy. 2A02:AB04:3CB:F000:1C9E:1A94:8569:DCD1 12:05, 28. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Pomoc s článkom upraviť

Prosím vás o pomoc pri zlepšení článku, nakoľko ste mi ho označili na vymazanie. Prosím napíšte mi, čo v ňom chýba a prosím o zrušenie značky na rýchle vymazanie. Ďakujem. Hlasovanie o zmazaní posudzuje stránku z roku 2017, medzitým encyklopedická významnosť subjektuvýrazne vzrástla, o čom dokumentuje 14 relevantných mienkotvorných zdrojov, napriek tomu sa ale odvolávate na hlasovenie o neaktuálnej stránke. V súčasnosti už na jej mieste je vytvorená úplne nová, výrazne encyklopedicky významejšia. Ďakujem. --Miriammhannah (diskusia) 09:51, 28. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Dobrý deň.
Zatiaľ to nevidím inak, ako predtým: článok bol zmazaný na základe hlasovania a odvtedy sa toho veľa nezmenilo. Vasiľ (diskusia) 11:43, 28. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Disciplinárne senáty, Najvyšší súd upraviť

Pozdravujem,

poprosím nevracať mi na stránku Najvyššieho súdu časť o disciplinárnych senátov. Tie od 1. 7. 2017 pôsobia pri Súdnej rade, a preto som túto časť presunul na stránku venovanú Súdnej rade.--SCOTUS (diskusia) sa nepodpísal(a)

Zdravím. V poriadku. Vasiľ (diskusia) 13:50, 29. máj 2018 (UTC)Odpovědět

WikiEdit Slovenská ľudová kultúra upraviť

Ahoj,

chcem Ťa pozvať na WikiEditː Slovenská ľudová kultúra. Uskutoční sa 9. a 10. júna v Bratislave. Na udalosti budú aj skúsení etnológovia a špecialisti na tému folklór. Napadlo ma, že by Ťa táto téma mohla zaujímať a radi Ťa tam uvidíme. Info o tomto našom projekte nájdeš tuː https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiEdit_Slovensk%C3%A1_%C4%BEudov%C3%A1_kult%C3%BAra#Z%C3%A1kladn%C3%A9_v%C3%BDchodisk%C3%A1_projektu. Na udalosť sa stačí zaregistrovať a WMSK preplatí cestovné náklady a strava na udalosti bude zabezpečená. Budeme radi, ak sa rozhodneš prísť ː). V prípade akýkoľvek otázok, mi pokojne napíš.

Akdar (diskusia) 10:02, 31. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Zdravím. Ďakujem za info. Na akciu neprídem, je však možné, že v tom čase budem editovať a budem vedieť (vzdialene) pomôcť s editáciou. Vasiľ (diskusia) 10:14, 31. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Ďakujem za rýchlu odpoveď, mrzí nás, že nemôžeš prísť osobne. Na WikiEdite budú nováčikovia a bolo by fajn, keby ich priamo na mieste mohol inštruovať tak skúsený redaktor. Snáď sa Ti podarí prísť osobne na inú akciu.

Akdar (diskusia) 10:59, 31. máj 2018 (UTC)Odpovědět

Podrozsutec upraviť

Ciernik M (diskusia) 11:16, 31. máj 2018 (UTC) Súhlasím, ozdrojovanie tohto článku nie je korektné. Na druhej strane, sotva zistím viac, ako miestny záujemca o históriu osady. Jeho informácie neprotirečia tomu, čo som sa dočítal o obci Terchová či zistil na historickej mape. Či je tento článok hodný existencie, ponechávam na komunitu... ak bude odstránený, som s tým zmierený.--Ciernik M (diskusia) sa nepodpísal(a)Odpovědět

Dobrý deň. Ono treba aj regionálne monografie o obci pozrieť, resp. začať napr. s knihou ako Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Vasiľ (diskusia) 06:20, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět

Vrátenie úpravy hesla "Kondotiér" upraviť

Vasiľ, dovolil som si vrátiť späť text hesla "Kondotiér", ktorý vytvorila na moju výzvu jedna moja študentka, ktorá má živý záujem na Wikipédiu prispievať. Išlo o jej prvé heslo, ktoré prešlo mojou kontrolou (teda kontrolou školeného historika), môžem tiež potvrdiť, že ide o originálny text. Autorka odkazuje v texte dvakrát aj na jednu odbornú publikáciu, s ktorou pracovala, pri písaní hesla vychádzala aj z kapitoly o kondotiéroch, publikovanej v knihe: GARIN, Eugenio: Renesanční člověk a jeho svět (uvedená v odporúčanej literatúre). Keďže nepísala vedeckú štúdiu, nevkladala do textu odkazy na zdroj(e). Koniec-koncov, tie zdroje môže autorka neskôr doplniť, resp. ich môže doplniť iný redaktor. Nerozumiem teda vôbec tomu, prečo takéto heslá mažeš. - Je lepšie, keď to heslo o kondotiéroch bude pozostávať naďalej z jednej jedinej vety??? Žiadam ťa preto, aby si kvalitné texty nezmazával len preto, že sa ti vidí ich ozdrojovanie ako skromné či nedostatočné. Keď vidím, že na slovenskej Wikipédii má väčšina hesiel rozsah pár riadkov, a ty zmažeš poctivo urobené heslo jedným klikom, príde mi to maximálne nespravodlivé až arogantné. Trochu viac empatie a zdravého rozumu... --Armin (diskusia) 19:38, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět

@Armin: Revert „podozrivých“ rozsiahlych rozšírení článkov bez jednoznačne identifikovateľného zdroja je štandardná záležitosť. Korektné zdrojovanie je v prvom rade zodpovednosť samotného autora, nie patrolerov strážiacich posledné úpravy ani iných redaktorov. Pokiaľ ide o zadanie, vypracúvané študentom VŠ, ten by mal byť schopný text zdrojovať tak, aby bolo zrejmé, z akých zdrojov pochádzajú konkrétne tvrdenia v jednotlivých sekciách. Tzn. štandardne inline citácie, rovnako ako v akomkoľvek inom odbornejšom texte. --Teslaton (diskusia) 19:57, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět
Z môjho pohľadu je to trochu komplikovanejšie. Väčšie objemy sú revertované celkom rutinne. Ale zároveň vznikajú články ako Gabion, ktoré sú kratšie no zdrojovo rovnako chudobné. Korektné zdrojovanie je zodpovednosť samotného autora, to je jasné. Ale naša zodpovednosť je samotných autorov usmerniť. Od Vasiľa by bolo korektnejšie a do budúcnosti perpektívnejšie kontaktovať redaktorku na diskusnej strane a problém vysvetliť. Text mohol byť presunutý na pieskovisko. Mohla sa začať spolupráca. Teraz máme čo robiť, aby sme študentku od práce na Wiki neodradili úplne.--Jetam2 (diskusia) 20:13, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět
Teslaton, Jetam2, díky za vaše reakcie. Moja otázka: to začneme mazať na Wiki všetky heslá, ktoré nemajú ABSOLÚTNE ŽIADNE odkazy na zdroj(e)??? Ak áno, hneď navrhujem zrušiť heslo Veľká francúzska revolúcia, ktoré som aspoň doplnil o základnú dostupnú literatúru, keďže sa za celé roky nenašiel nik, kto by tam doplnil aspoň tú. Pokračovať môžeme stovkami ďalších hesiel, najmä z dejín (ktoré podrobnejšie sledujem)... Samozrejme, že ako vedec plne súhlasím, že texty by mali odkazovať na informačné zdroje (veď to učím aj mojich študentov), ale snáď by sme najprv mali mať vytvorené aspoň aké-také textové základy, na ktorých môžeme stavať (ako na tom hesle o Veľkej francúzskej revolúcii). Ak budeme mazať šmahom ruky texty od zanietených začínajúcich prispievateľov (nielen z radov študentov!), robíme Wikipédii medvediu službu (môj súkromný názor). --Armin (diskusia) 20:34, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět
Staré heslá sú samostatná kapitola, pretože v čase keď vznikali, systematický tlak na uvádzanie zdrojov veľmi neexistoval a ich autori už v monohých prípadoch nie sú na skwiki aktívni. Aspoň pri nových heslách (a nových úpravách starších hesiel), kde je predpoklad, že je dotyčný redaktor aktívny, je ale žiadúce vyžadovať štandardné citovanie, aby sa situácia so zdrojovaním do budúcna postupne zlepšovala.
Forma upozorňovania je druhá vec – ano, kde je predpoklad, že by to mohlo niekam viesť, dá sa to riešiť ústretovejšie, diskusiou s dotyčným resp. šablónou {{doplň zdroje}}. Bez súbežného revertu úpravy ale hrozí, že na to človek zabudne a nedoložená úprava tam zostane. --Teslaton (diskusia) 20:42, 4. jún 2018 (UTC)Odpovědět
Ako som upozorňoval vznikajú tu aj nové heslá, ktoré nie sú ani tak ozdrojované ako bol onen kondotiér. Naše pravidlá uplatňujeme dosť nekonzistentne a Armin a jeho študentka majú právo byť nespokojní. Dá sa revertovať a ozvať sa aspoň do diskusie.--Jetam2 (diskusia) 07:45, 5. jún 2018 (UTC)Odpovědět
JJ, „právo byť nespokojný“... :) Tiež myslím, že by malo oficiálne patriť medzi základné ľudské a samozrejme aj wiki práva. Resp. teda na wiki sa dá oprávnenosť nespokojnosti v tom-ktorom prípade riešiť aj hlasovaním kolegov, to by malo v sebe aj onen sexy „komunitný“ aspekt. --Teslaton (diskusia) 08:05, 5. jún 2018 (UTC)Odpovědět

Armin: Zdravím. Ak heslo vytvorila študentka na tvoj pokyn, tak si mal/mohol dohliadnuť aby nevznikol takto dlhý článok, ktorý obsahuje dve citácia a literatúru, pri ktorej nie je jasné či bola použitá na tvorbu článku alebo je iba rozširujúca k téme.
V zásade som mal dve možnosti: upozorniť alebo revertovať. Zvolil som revert (ktorý bol v zhrnutí riadne odôvodnený), pretože upozornenie často nevedie k odpovedajúcej reakcii. Osobitne u nováčikovského redaktora, pre ktorého pridanie článku môže znamenať odškrtnutú povinnosť (typicky seminárka/zápočet) o ktorú sa už viac netreba starať. Za tie roky som podobných prípadov videl dosť. Takže preto takáto varianta a preto si za ňou stojím. Ak máš na autorku kontakt, tak jej napíš nech ho vylepší a je po probléme. V momentálnej podobe to vidím na opätovný revert. Inak diskusia nesplnila svoj účel. Vasiľ (diskusia) 10:45, 5. jún 2018 (UTC)Odpovědět

@Knihožrútik, Armin:Bude článok upravený alebo to mám zasa revertovať? Týždeň uplynul a nič sa nedeje. Vasiľ (diskusia) 06:34, 12. jún 2018 (UTC)Odpovědět

Článok bude upravený a doplnený o širšie zdrojovanie, avšak vzhľadom na to, že mám momentálne iné pracovné povinnosti a som mimo dosahu svojej knižnice, v ktorej mám viac relevantných zdrojov, nebude to skôr ako začiatkom júla. Knihožrútik (diskusia) 13:31, 12. jún 2018 (UTC)KnihožrútikOdpovědět

Dobrý deň. Teší ma to, článku to určite pomôže. Vasiľ (diskusia) 13:34, 12. jún 2018 (UTC)Odpovědět

WikiEdit: Slovenská ľudová kultúra upraviť

Ahoj,

ďakujeme za účasť na WikiEdite:Slovenská ľudová kultúra. Všetci účastníci dostali malý darček, špeciálne vyrobený pre túto príležitosť a účastníkov WikiEditu. Chcem ho dať aj Tebe. Prosím pošli mi svoju poštovú adresu na e-mail: radoslava.semanova@wikimedia.sk. Darček pošlem hneď po príchode Tvojho e-mailu s adresou. Tvoja adresa nebude nikde zaznamenaná ani uchovávaná. Ešte jedna vec, prosím podpíš sa nám ako účastník udalosti sem: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiEdit_Slovensk%C3%A1_%C4%BEudov%C3%A1_kult%C3%BAra/%C3%9A%C4%8Dastn%C3%ADci.

Ďakujem.

Akdar (diskusia) 07:40, 11. jún 2018 (UTC)Odpovědět

Prepáč, predtým som sem vložila zlý odkaz na prihlásenie sa k udalosti. Je to už opravené. Je to pre účely vyhodnotenia udalosti a účasti na nej. Redaktorom v zozname budeme neskôr zasielať aj dotazník ohľadne hodnotenia.

Ešte raz ďakujem.

Akdar (diskusia) 08:37, 11. jún 2018 (UTC)Odpovědět

Článok Marek Hattas upraviť

Ahoj Vasiľ, vďaka za revíziu článku Marek Hattas. Žiaľ celkom nerozumiem, prečo a ako konkrétne by mal byť upravený autor článku. Nemám problém s úpravou, len presne neviem, aké pravidlo porušujem. Ďakujem za odpoveď.

Mia (diskusia) 16:04, 10. júl 2018 (UTC)Odpovědět

Dobrý deň. Ako vidím, tak už by to malo byť vyriešené aj bezo mňa. Vasiľ (diskusia) 16:12, 11. júl 2018 (UTC)Odpovědět

URL upraviť

Ahojte. Aký je problém s URL, resp, prečo ich vyhadzuješ? @Bobisekmilky: --Jetam2 (diskusia) 13:12, 25. júl 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj.
Parameter url v {{citácia knihy}} slúži na zadanie webovej adresy knihy, ak je dostupná online. V tomto prípade to boli odkazy na databázu worldcat, kde sú len knižničné záznamy. Vasiľ (diskusia) 13:18, 25. júl 2018 (UTC)Odpovědět

Ah jo...--Jetam2 (diskusia) 13:37, 25. júl 2018 (UTC)Odpovědět

to chce odbornejší zdroj upraviť

Za to ty budeš velký odborník, že si dovolíš něco mazat. Anonymní odborník přes mazání. --2A00:1028:838E:4D76:3837:BC35:8AEB:4B45 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Zdravím. Pozrite, prosím, Wikipédia:Spoľahlivé zdroje. V prvom rade treba používať akademické zdroje, podnikové noviny mi neprídu ako dobrý nápad. Vasiľ (diskusia) 09:10, 6. august 2018 (UTC)Odpovědět

Ten podnik má certifikát na halal potraviny. Kdepak se asi takový certifikát dostane? --2A00:1028:838E:4D76:3837:BC35:8AEB:4B45 (diskusia) sa nepodpísal(a)
To z nich však nerobí odborníkov na kašrut vs. halal prepisy. Vasiľ (diskusia) 10:52, 6. august 2018 (UTC)Odpovědět

CTpark Bratislava upraviť

Rozširil som stránku. Je teraz v poriadku? https://sk.wikipedia.org/wiki/CTPark_Bratislava --Fedman555 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Formálne asi áno, inak to chce ešte nejaký zdroj, lebo takto je to založené na jednej správe z Trendu. Vasiľ (diskusia) 15:40, 19. august 2018 (UTC)Odpovědět

Pridal som ešte jeden zdroj, je na anglickom ale je to oficielna stranka spoločnosti. --Fedman555 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Stále chýba odôvodnenenie, prečo práve tento park by mal mať samostatný článok na wiki. Vasiľ (diskusia) 09:59, 26. august 2018 (UTC)Odpovědět

Lebo sa spomina na stranke zeleznicna stanica devinska nova ves. Aby ludia vedeli co je to.Fedman555

Tak to je rozhodne málo. Vasiľ (diskusia) 22:49, 26. august 2018 (UTC)Odpovědět

Zmena právneho stavu upraviť

Zmena právneho stavu v úprave by si tiež zaslúžila zdroj.--Jetam2 (diskusia) 11:13, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět

Zdroj je zákon 133/2002 Z. z. a 243/2017, ale to predpokladám vieš. Tak mi je nejasné (zasa raz) načo si mi vlastne písal. Vasiľ (diskusia) 11:21, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět

Písal som, lebo onen zdroj v článku/úprave chýba.--Jetam2 (diskusia) 11:34, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět

Informácia o transformácii na v. v. i. je v článku Slovenská akadémia vied a aj v časti (možno väčšine) externých odkazov na ktoré články o jednotlivých ústavoch samozrejme odkazujú. Vasiľ (diskusia) 11:41, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět

Tak potom by malo byť jednoduché k tomu nájsť link a hodiť do článku.--Jetam2 (diskusia) 11:56, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět
Zákony samé o sebe stačia. Pokiaľ viem, tak ani to, že nie nejaké firma a.s/s. r. o. sa v článkoch explicitne necituje. Vasiľ (diskusia) 11:58, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět
V tomto prípade ide o zmenu stavu.--Jetam2 (diskusia) 13:05, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět
Ktorá je celospoločensky diskutovaná, prijatá zákonom 243/2017 a uvedená v článku o SAV a rovnako aj na stránkach ústavov SAV, ktoré sú z článkoch o nich na wiki odkazované. Vasiľ (diskusia) 13:08, 28. august 2018 (UTC)Odpovědět

Ferdinand Devínsky upraviť

{{experimenty}} Pozrite si sablonu ake su tam roky. --2a02:ab04:53f:2f00:413a:17d6:7fbc:8657 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Stačil malý komentár v zhrnutí a nebol by som to revertoval opakovane. V každom prípade: máte pravdu a ospravedlňujem sa za vrátenie úprav. Vasiľ (diskusia) 21:37, 27. september 2018 (UTC)Odpovědět

Nefunguju ani tie odkazy, co su tam. --2a02:ab04:53f:2f00:413a:17d6:7fbc:8657 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Obávam sa, že to je záležitosť zmien priamo na stránke NR SR. Možno ak by sa našiel archív. Vasiľ (diskusia) 21:41, 27. september 2018 (UTC)Odpovědět

Znak Uhorska upraviť

Zdravím, tvoje argumenty "bez zdroja" sú chybné, resp. žiadne argumenty. Namiesto efektívneho vyriešenia revertuješ a mažeš velkú časť stránky, samozrejme aj so všetkými chybami čo tam boli :) Čo potom ostatné informácie uvedené aj bez mojich úprav ? Tie nepotrebujú zdroj ? Zmaž celú stránku potom.--Andrej-airliner (diskusia) 09:20, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět

Ahoj. Pridal si rozsiahly text úplne bez zdroja. Navyše tvrdenia ako „je doložený od konca 9. storočia“ je úplne pochybné. Článok je bez zdroja, čo je chyba, to ale neznamená, že pridať ďalší text zasa bez zdroja je ten správny prístup. Zmazať celú stánku nemôžem, to by (technicky) potrebovalo admina, inak je to ale na hlasovanie (keď už). V prvom rade ale začni dávať zdroje k článkom, bez toho to nejde. Inak budem revertovať znova. Vasiľ (diskusia) 09:24, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět

Tak sa prosím pozri na stránku, čo je tam uvedené, predtým než budeš húževnato revertovať a presadzovať svoju verziu. Žiadne rozsiahle texty bez zdroja som nepridal, išlo v podstate o popisy tých erbov a znakov.--Andrej-airliner (diskusia) 09:27, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět
Tie opisy erbov a znakov z niečoho vychádzajú - to nemôže byť len tak z hlavy. A to niečo si necitoval ani nijako neuviedol. A to je dôvod na revert. Čo sa týka znaku Uhorska ja tvrdím, že najstarší pochádza z 12. storočia (nejako okolo 1190) - podľa BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 2. rozš. vyd. Praha : Libri, 1997. 459 s. ISBN 80-85983-31-1. S. 428. Takže také sú príčiny na reverovanie (ktoré nateraz stále pretrvávajú). Vasiľ (diskusia) 09:33, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět
Rozumiem, ale ani ja som si z hlavy nevytiahol ten znak (pozri tie portréty panovníkov), a ani človek, čo ho pridal na commons.--Andrej-airliner (diskusia) 09:36, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět
Čo z toho píše rok alebo storočie? Že to niekto nahral obrázok z obrázkovej kroniky na commons nič nedokazuje. To chce citáciu zdroja. Vasiľ (diskusia) 09:39, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět
Časový úsek tam dokladá minimálne fakt, že zobrazení sú prvotní panovníci Maďarov z obdobia Arpáda.--Andrej-airliner (diskusia) 09:49, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět
To je tvoja úvaha (ktorá s témou debaty o podobne článku ani veľmi nesúvisí). V článku chýba tvrdenie pre výskyt erbu v tak ranej dobe. Vasiľ (diskusia) 10:19, 1. október 2018 (UTC)Odpovědět

Kimiko Dateová upraviť

Zdravím, aký máš problém s presmerovaním stránky? Daevid (diskusia) 21:45, 16. október 2018 (UTC)Odpovědět

[8]. Vasiľ (diskusia) 21:47, 16. október 2018 (UTC)Odpovědět

Takto nejako?--Pe3kZA 22:19, 16. október 2018 (UTC)Odpovědět
Áno. Vasiľ (diskusia) 22:20, 16. október 2018 (UTC)Odpovědět

Andrej Glatz upraviť

Dobrý deň, na stránku ste umiestnili šablónu "urgentne upraviť" , pričom ďalší redaktor odstránil časť textu. Čo mám ešte so stránkou urobiť aby zodpovedala "vašim" kritériam ? Prečo potrebuje urgentnú úpravu ? Akú ? Vopred ďakujem za odpoveď --Marek Pafčuga (diskusia) sa nepodpísal(a)

Dobrý deň. Reklamný charakter textu, neencyklopedické zdroje. Preto {{urgentne upraviť}}. Vasiľ (diskusia) 15:24, 20. október 2018 (UTC)Odpovědět

Dobrý večer, pridal som tri zdroje : oficiálna stránka ocenení krištálové krídlo, stránku slovenského olympijského výboru a stránku slovenskej jazdeckej federácie. Tieto zdroje už dúfam považujete za encyklopedické. S reklamným charakterom textu si dovolím nesúhlasiť, v texte sú spomenuté fakty uvedené aj na stránke rešpektovanej organizácie krištálové krídlo a citácie obohacujúce informačnú hodnotu tohto encyklopedického textu. Pokiaľ s nejakou vetou nesúhlasíte, prosím uvedte s ktorou. Ďakujem --Marek Pafčuga (diskusia) sa nepodpísal(a)

Pluska.sk musí ísť preč. Citáty zaberajú príliš veľa miesta. Slabé info o štúdiu + koníčky a keriére v jednej sekcii je dosť zvláštny prístup. Vasiľ (diskusia) 07:48, 21. október 2018 (UTC)Odpovědět

Pluska.sk som odstránil a pridal encyklopedické referencie, zostali len dva citáty. Tiež som premenoval Koníčky a kariéra na kariéra. Kedže bol Pán Glatz profesionálnym športovocm kone sú pre neho aj kariérou. O štúdiu som viac info nenašiel. Je už možné odstrániť šablónu ? ďakujem Marek Pafčuga (diskusia) 21:04, 22. október 2018 (UTC)Odpovědět

Treba reálne zdroje pre pracovnú a športovú karéru. Trend je ok, Krištáľové krídlo a stránka jazdeckej federácie tiež. Beauty Woman nie. Vasiľ (diskusia) 21:22, 22. október 2018 (UTC)Odpovědět

Zmenil som zdroj citácie z Beauty Woman na 26 minútový rozhovor z Youtube kde Pán Glatz hovorí to isté a hovorí aj o škole a kariére.--Marek Pafčuga (diskusia) sa nepodpísal(a)

To je dobre, že je to oficiálny zdroj. Ešte treba zmeniť sekciu kariéra: formulácie ako „Je známy svojou vášnou ku koňom, ktorú má už od detstva.“, „Jeho prechod od koní pod sedadlom na kone pod kapotou začal v decembri 1989“, „Kedže Pána Glatza táto ponuka zaujala odišiel do Viedne“ sú pre encyklopédiu nevhodné. Vasiľ (diskusia) 05:47, 23. október 2018 (UTC)Odpovědět

Preformuloval som to : Od detstva má pozitívny vzťah ku zvieratám, konkrétne ku koňom. ; Po ukončení aktívnej športovej kariéry sa začal sústrediť na predaj automobilov. Začiatkom bol december 1989, krátko po revolúcií......... ; Následne prebehlo stretnutie 5.decembra vo Viedni ktorého výsledkom bola dohoda a začatie spolupráce. Môže to byť takto ? ďakujem Marek Pafčuga (diskusia) 11:34, 23. október 2018 (UTC)Odpovědět

Ja by som navrhoval rozdelenie na sekcie: vzdelanie, športová kariéra, biznis/pracovná kariére, diplomatické pôsobenie. S tým, že nateraz je to dosť slabo zdrojované, to by chcelo viac. Vasiľ (diskusia) 12:21, 23. október 2018 (UTC)Odpovědět

Zmenil som štruktúru textu podľa návrhu ale ponechal som "ocenenia" pretože tam podla mňa logicky patrí. Pridal som ďalšie dva zdroje. Ďakujem za pripomienky, stránka mi teraz príde encyklopedickejšia a pôsobí veľmi dobre. Môžeme túto verziu použiť ako finálnu ? O stránku sa budem do budúcna starať, v prípade že vyjde nový rozhovor v encyklopedickom zdroji rád tam niečo pridám. Marek Pafčuga (diskusia) 00:05, 24. október 2018 (UTC)Odpovědět

Koeficient tepelnej vodivosti upraviť

Ahoj, nerob prosím zásahy do šablón toho druhu, že meníš názov parametra. Zmena sa premietne do X článkov. Vrátil so to späť, ak chceš niečo meniť, dohodni si operátorom nejakého bota, aby to automaticky prehodil (alebo to ručne uprav aj v zasiahnutých článkoch). Prípadne, nestačilo len zmeniť odkaz a parameter nechať tak? --peko (diskusia) 05:43, 21. október 2018 (UTC)Odpovědět

Presunul som názov na wikipédii (podľa Beliany), takže je iba logické, že by sa to malo premietnuť aj do odkazujúcich šablón. Ak som niekde urobil chybu, tak sa ospravedlňuje. Inak to treba vrátiť. Vasiľ (diskusia) 07:48, 21. október 2018 (UTC)Odpovědět

V poriadku, ja nemám nič proti názvu ako takému, ide o to, že si zmenil názov parametra šablóny, čo sa premietne do článkov, kde je šablóna použitá. Takže súčasne so zmenou názvu parametra v šablóne to zmeniť aj priamo v článkoch. V prípade chemických prvkov je to konečná množina. Pokiaľ IUPAC nepublikuje nový, tak ich máme 118, čo by sa dalo zvládnuť aj ručne (alebo oslov vlastníka nejakého bota). Alebo ti s tým pomôžem? --peko (diskusia) 08:24, 21. október 2018 (UTC)Odpovědět
Bolo by bývalo dobré počkať kým článok nevychladne, až potom masovo meniť šablóny (ak teda vôbec meniť).--Jetam2 (diskusia) 18:44, 21. október 2018 (UTC)Odpovědět
Názov článku nie je problematický a ani sa o ňom nediskutuje. Diskutuje sa o tom, či tepelná vodivosť má byť zlúčená s článkom o koeficiente/súčiniteli tepelnej vodivosti. Presun bol zdrojovaný podľa koeficient tepelnej vodivosti. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. Zväzok 8. (Kalh – Kokp), s. 632. , čo je dobrý zdroj. Vasiľ (diskusia) 10:47, 22. október 2018 (UTC)Odpovědět

Vaprio upraviť

Dobry den, clanok Vaprio nie je ziadna reklama. Spolocnost ma celkovo viac ako 200 zamestnancov a zaznam je len pre Slovensku cast. Nerozumiem co tu pisete, ze nema vyznam ked je vo svojej kategorii uplne jedinecny. Pokial existuje nova kategoria vaping vapeshop ako moze mat enciklopedicku vyznamnost? Pre tuto spolocnost je podla mna urcite na zvazenie ponechat zaznam z dovodu, ze je prva, ktora zacala podnikanie a vybudovala siet predajni v tomto segmente na Slovensku a v Cesku.--Peter Grznár (diskusia) sa nepodpísal(a)

Firma existuje veľmi krátko, nie je nijako extra veľká a ani významnosť nebola dokázaná. Pre mňa je to jasné. Vasiľ (diskusia) 16:22, 25. október 2018 (UTC)Odpovědět

Nežná revolúcia upraviť

Prečo mažeš upresnenie udalostí z roku 1939? Máš pre to nejaký dôvod?--62.168.13.101 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Dobrý deň. Stránka, na ktorú odkazujete nepatrí medzi spoľahlivé zdroje. Vasiľ (diskusia) 11:48, 17. december 2018 (UTC)Odpovědět

OK. Doplním ďalšie :-)--62.168.13.101 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Ideálne niečo z produkcie univerzít, či vydavateľstvie ako Vyšehrad, Libri a pod. Vasiľ (diskusia) 11:53, 17. december 2018 (UTC)Odpovědět

Gratulujem k úspešnej cenzúre. Cenzúrjte s odvahou!--62.168.13.101 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Nepíšete pravdu: pre článok o nežnej revolúcii neboli podrobné informácie o zavretí VŠ v protektoráte (kde sa stále miešali informácie zo spoľahlivých a menej spoľahlivých zdrojov) podstatné. Z celého odstavca som doplnil to dôležité: že išlo o české (českojazyčné) školy. Vasiľ (diskusia) 12:34, 17. december 2018 (UTC)Odpovědět

Vrátiť sa na používateľskú stránku používateľa „Vasiľ/2018“.