Zoznam slovenských básnikov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tote je zoznam básnikov Slovenska. Pozri aj Zoznam slovenských prozaikov.

Stredovek (800 – 1500)

upraviť
Kliment Ochridský (koniec 9. storočia)
Konštantín (827 – 869) – narodený v Solúne
Leonard z Uničova (15. storočie)
Maurus (Nitra) (1000/1001 – 1070)

Renesancia (1500 – 1650)

upraviť
Ján Bocatius (1569 – 1621)
Martin Bošňák (? – 1566)
Ján Filický (1585 – 1622)
Jakub Jakobeus (1591 – 1645) – narodený v Čechách
Štefan Komodický (16. storočie)
Pavel Kyrmezer (? – 1589)
Eliáš Láni (1570 – 1618)
Daniel Pribiš (1580 – 1645)
Martin Rakovský (1535 – 1589)
Peter Révai (1568 – 1622)
Ján Sambucus (1531 – 1581)
Ján Silván (1493 – 1573)
Vavrinec Benedikt z Nedožier (Laurentio Benedictino Nudozierino) (1555 – 1615)

Barok (1650 – 1780)

upraviť
Ján Bayer (1630 – 1674)
Matej Bel (1684 – 1749)
Peter Benický (1603 – 1664)
Hugolín Gavlovič (1712 – 1787)
Samuel Hruškovic (1694 – 1748)
Joachim Kalinka (1601 – 1678)
Dionýz Kubík (1749 – 1811)
Ján Baltazár Magin (1681 – 1735)
Tobiáš Masník (1640 – 1697)
Štefan Pilárik (1615 – 1693)
Štefan Ferdinand Selecký (1675 – ?)
Ján Sekáč (? – 1818)
Daniel Sinapius-Horčička (1640 – 1688)
Benedikt Szőllősi (1609 – 1656) - slovenský básnik, zostavil a anonymne vydal prvý slovenský tlačený katolícky kancionál Cantus catholici, ktorý predstavoval spevník cirkvou aprobovaných piesní v reči svojho ľudu. V predslove k spevníku vysvetľuje autor pôvod náboženského spevu, vyzdvihuje zbožnosť a spevavosť slovenského národa
Juraj Tranovský (1592 – 1637)
Jób Trusius (? – 1678)

Klasicizmus (1780 – 1840)

upraviť
Jozef Ignác Bajza (1755 – 1836)
Augustín Doležal (1737 – 1802)
Ján Hollý (1785 – 1849)
Ján Kollár (1793 – 1852)
Karol Kuzmány (1806 – 1866)
Štefan Leška (1757 – 1818)
Rebeka Lešková (1773 – 1856)
Juraj Palkovič (1769 – 1850)
Juraj Rohoň (1773 – 1831)
Pavel Jozef Šafárik (1795 – 1861)
Bohuslav Tablic (1769 – 1832)

Romantizmus (1840 – 1850)

upraviť
Ján Andraščík (1799 – 1853)
Ján Botto (1829 – 1881)
Janko Čajak (1830 – 1867)
Pavol Dobšinský (1828 – 1885)
Mikuláš Dohnány (1824 – 1852)
Ján Francisci-Rimavský (1822 – 1905)
Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870)
Samo Chalupka (1812 – 1883)
Ján Kalinčiak (1822 – 1871)
Janko Kráľ (1822 – 1876)
Janko Matúška (1821 – 1877)
Viliam Pauliny-Tóth (1826 – 1877)
Andrej Sládkovič (1820 – 1872)
Karol Štúr (1811 – 1851)
Ľudovít Štúr (1815 – 1856)
Samo Tomášik (1813 – 1887)
Samo Vozár (1823 – 1850)

Medzi romantizmom a realizmom (1850 – 1875)

upraviť
Leopold Abaffy (1827 – 1883)
Koloman Banšell (1850 – 1887)
Karol Ľudovít Černo (1820 – 1894)
Peter Kellner-Hostinský (1823 – 1873)
Ľudovít Kubáni (1830 – 1869)
Anna Lacková-Zora (1899 – 1988)
Jonáš Záborský (1812 – 1876)

Realizmus (1875 – 1905)

upraviť
Anton Bielek (1857 – 1911)
Cyril Gallay (1857 – 1913)
Pavol Országh-Hviezdoslav (1849 – 1921)
Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951)
Kristína Royová (1860 – 1936)
Svetozár Hurban-Vajanský (1847 – 1916)

Modernizmus (1905 – 1918)

upraviť
Valentín Beniak (1894 – 1973)
Ivan Gall (1885 – 1955)
Janko Jesenský (1874 – 1945)
Ivan Krasko (1876 – 1958)
Vladimír Roy (1885 – 1936)

Medzivojnové obdobie (1918 – 1948)

upraviť
František Hečko (1905 – 1960)
Fraňo Kráľ (1903 – 1955)
Štefan Krčméry (1892 – 1955)
Emil Boleslav Lukáč (1900 – 1979)
Óndra Łysohorský (1905 – 1989)
Jožo Nižnánsky (1903 – 1976)
Laco Novomeský (1904 – 1976)
Ľudo Ondrejov (1901 – 1962)
Ján Poničan (1902 – 1978)
Martin Rázus (1888 – 1937)
Ján Smrek (1898 – 1982)

Surrealizmus

upraviť
Ján Brezina (1917 – 1997)
Pavel Bunčák (1915 – 2000)
Rudolf Fabry (1915 – 1982)
Július Lenko (1914 – 2000)
Ján Rak (1915 – 1969)
Vladimír Reisel (* 1919)
Štefan Žáry (* 1918)

Katolícka moderna

upraviť
Rudolf Dilong (1905 – 1986)
Ján Frátrik (1916 – 2000)
Ján Haranta (1909 – 1983)
Pavol Gašparovič Hlbina (1908 – 1977)
Imrich Kružliak (* 1914)
Pavol Ušák-Oliva (1914 – 1941)
Janko Silan (1914 – 1984)
Karol Strmeň (1921 – 1994)
Mikuláš Šprinc (1914 – 1986)
Svetloslav Veigl (* 1915)
František Votruba (1880 – 1953)
Gorazd Zvonický (1913 – 1995)

Literatúra po druhej svetovej vojne (1948 – 60. roky)

upraviť
František Andraščík (1931 – 2001)
Krista Bendová (1923 – 1988)
Kazimír Bezek (1908 – 1952)
Andrej Ferko (* 1955)
Milan Ferko (* 1929)
Pavol Horov (1914 – 1975)
Andrej Chudoba (* 1927)
Rudolf Jašík (1919 – 1960)
Zlatko Klátik (1922 – 1990)
Ján Kostra (1910 – 1975)
Ivan Kupec (1922 – 1997)
Vojtech Mihálik (1926 – 2001)
Ladislav Mňačko (1919 – 1994)
Andrej Plávka (1907 – 1982)
Jarmila Štítnická (1924 – 1980)
Ctibor Štítnický (1922 – 2002)
Viola Truchlíková (1921 – 1973)
Andrej Žarnov (1903 – 1982)

Súčasná literatúra (od 60-tych rokov)

upraviť
Peter Andruška (* 1943)
Jana Kantorová-Báliková (* 1951)
Ivan Baláž Kráľ (* 1978)
Maroš Bančej (1960 – 2019)
Viera Benková (* 1939)
Peter Bilý (*1978)
Radovan Brenkus (* 1974)
Ján Buzássy (* 1935)
Elena Čepčeková (1922 – 1992)
Rudolf Čižmárik (* 1949)
Dušan Dušek (* 1946)
Mária Ďuríčková (1919 – 2004)
Ľubomír Feldek (* 1936)
Mária Ferenčuhová (* 1975)
Boris Filan (* 1949)
Jozef Urban (1964)
Marián Grupač (* 1973)
Marianna Grznárová (* 1941)
Michal Habaj (* 1974)
Stanislav Háber (* 1966)
Maša Haľamová (1908 – 1995)
Mila Haugová (* 1942)
Daniel Hevier (* 1955)
Pavol Hudák (* 1959)
Karol Chmel (* 1953)
Pavol Janík (* 1956)
Tomáš Janovic (* 1937)
Juraj Kalnický (* 1951)
Martin Kasarda (* 1968)
Mikuláš Kasarda (1925)
Richard Kitta (*1979)
Teofil Klas (* 1940)
Viliam Klimáček (* 1958)
Mikuláš Kočan (* 1946)
Tibor Kočík (* 1952)
Vojtech Kondrót (1940 – 2003)
Mikuláš Kováč (1934 – 1992)
Eva Kováčová (1951 – 2010)
Vlastimil Kovalčík (* 1939)
Pavel Koyš (1932 – 1993)
Blažej Krasnovský (1951 – 1999)
Katarína Kucbelová (* 1979)
Juraj Kuniak (* 1955)
Elena Lacková (1921 – 2003)
Ivan Laučík (1944 – 2004)
Milan Lechan (* 1943)
Albert Marenčin (* 1922)
Alfred Marnau (1918 – 1999)
Jozef Mihalkovič (* 1935)
Štefan Moravčík (* 1943)
Erik Ondrejička (* 1964)
Anna Ondrejková (* 1954)
Ján Ondruš (* 1932 – 2000)
Štefánia Pártošová (1913 – 1987)
Daniel Pastirčák (* 1959)
Kamil Peteraj (* 1945)
Marta Podhradská (* 1949)
Dana Podracká (* 1954)
Viera Prokešová (* 1957 – 2008)
Peter Repka (* 1944)
Milan Richter (* 1948)
Radoslav Rochallyi (* 1980)
Milan Rúfus (1928 – 2009)
Nóra Ružičková (* 1977)
Štefan Sandtner (1916 – 2006)
Rudolf Sloboda (1938 – 1995)
Ján Stacho (1936 – 1995)
Dalimír Stano (* 1955)
Štefan Strážay (* 1940)
Pavol Suržin (1939 – 1992)
Vincent Šikula (1936 – 2001)
Ján Šimonovič (1939 – 1994)
Ján Štrasser (* 1946)
Ivan Štrpka (* 1944)
Ján Švantner (* 1949)
Benjamín Tinák (* 1930)
Jozef Urban (1964 – 1999)
Lýdia Vadkerti-Gavorníková (1932 – 1999)
Miroslav Válek (1927 – 1991)
Marcela Veselková (* 1981)
Fabian Veraje (* 1970)
Martin Vlado (* 1959)
Ján Zambor (* 1947)
Silvia Budayová (* 1989)