Zoznam vybraných historikov a diel z oblasti slovenských dejín

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam vybraných historikov a diel z oblasti slovenských dejín.

Samova ríšaUpraviť

Niektoré pramene pre veľkomoravské obdobieUpraviť

Autor/Roky/Diela
  • (900)  List bavorských biskupov Jánovi IX.
  • (915)  Kronika Reginona z Prümu
  • (968)  Spisy cremonského biskupa Luitpranda
historiograf Mateja Korvína Publikácie: Rerum Ungaricum decades (1497)
taliansky historik Publikácie: Epitome Rerum Hungaricum (Výťah z uhorských dejín) (Neapol 1490)
uhorský historik
uhorský historik, jezuita
polyhistor
ev. kňaz, historik
historik

Uhorské kroniky XIV. – XV. stor.Upraviť

Autor/Roky/Diela

Historiografia spred roku 1792Upraviť

Autor/Roky/Diela
kat. kňaz, básnik, spisovateľ, historik
polyhistor
zoológ, historik
historik, právnik, knihovník
polyhistor, pedagóg, zakladateľ kritickej historiografie
historik, učenec
teológ, pedagóg a historik
farár, písal básne

Historiografia z obdobia národného obrodeniaUpraviť

Autor/Roky/Diela
slovenský osvietenský spisovateľ
evanjelický učenec, advokát, publicista
evanjelický kňaz a národný buditeľ
slavista
ev. farár, národný buditeľ
spisovateľ
polyglot, účastník dobrovoľníckych výprav
publicista

Historiografia z obdobia 1848 – 1918Upraviť

Autor/Roky/Diela
národný buditeľ
literárny historik
historik
spisovateľ

Historiografia z obdobia 1. ČSRUpraviť

Autor/Roky/Diela
pedagóg, advokát, historik
historik
český učiteľ
advokát, politik, minister pre správu Slovenska
český historik
publicista
český literárny historik.
český historik
slovenský historik
cirkevný historik

Historiografia exilová po roku 1945Upraviť

Autor/Roky/Diela
politik
historik a verejný činiteľ
slovenský novinár a politik
politik
politik, diplomat, slovakista
historik
historik a technik

Historiografia z obdobia po druhej svetovej vojneUpraviť

Autor/Roky/Diela
slovenský vysokoškolský pedagóg, numizmatik a historik
Kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník, archivár
politik, právnik a publicista
literárny historik, bibliograf
literárny a divadelný historik a kritik
historik
literárny historik a kritik
literárny historik, bibliograf
historik, publicista
historik
archeológ a historik
historik
historička
Absolvoval Vysokú školu politických a sociálnych vied v Prahe
historička
historik
historik, archivár
historik
historik
historik
novinár, filmový kritik, publicista
historik
historik a publicista
český historik
historik, archivár
pedagóg, historik
archeológ
historik
právnik a pedagóg
právnik
historik
historik
český historik
historik
spisovateľ
historik
historik
historik
historik
historik
historik
vedec – biochemik, pedagóg
historik
stranícky historik
literárny historik, pedagóg
novinár
historik
historik
publicista a verejný činiteľ
historička
historička
historik
právnik a pedagóg
historik
historik,
archeológ, historik, politik.
historik
francúzsky politológ narodený v Prahe
historička
historik
historik
etnograf, muzeológ
publicista, šéfredaktor denníka Koridor
docent slovenských dejín a archívnictva FF Prešovskej univerzity
historik
historik a politológ
historik
vedec
právnik, vysokoškolský pedagóg
historička
historik
historička
historička, vysokoškolská pedagogička
biskup, historik, vysokoškolský pedagóg
historik

Menšinoví autoriUpraviť

Autor/Roky/Diela
spisovateľ, publicista
lekár, spisovateľ
historik
historička
historik
historik
historik

Inojazyční autoriUpraviť

Autor/Roky/Diela
britský historik
exilový maďarský historik z Bratislavy
maďarský historik
maďarský historik
maďarský historik
český historik
český historik
česká historička
maďarský historik
český historik
kanadský historik