Obecné voľby 1927

Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1927 boli v poradí tretie obecné voľby, ktoré sa konali v Česko-Slovensku (na území Slovenska druhé v poradí, v roku 1919 sa nekonali). Na celoštátnej úrovni sa voľby konali v 7 588 obciach. Nevolilo sa v 2 474 obciach, v ktorých ešte neskončilo volebné obdobie daných zastupiteľských zborov, ako aj v 5 080 obciach, kde bola podaná iba jedna, resp. jednotná kandidátka.[1] Prebiehali v dobe, kedy vládla III. vláda Antonína Švehlu, tzv. Panská koalícia, ktorá združovala pravicové a stredové politické strany (aj nemecké). Na celoštátnej úrovni posilnili sociálni demokrati. Na území dnešného Slovenska sa volieb zúčastnilo vyše 800 000 voličov. Najviac ich hlasovalo za HSĽS.

Výsledky obecných volieb v roku 1927 v okrese Senica
Výsledky obecných volieb v roku 1927 v okrese Senica
Obecné voľby 1927
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátumjeseň 1927 a jar 1928
Účasť{{{účasť}}}
Platné hlasy800 581
Výsledky
{{{výsledky}}}
Poradie volieb
Poradietretie
Predchodca Obecné voľby 1923 1927 Voľby do obecných zastupiteľstiev v Česko-Slovensku v roku 1931 Nástupca
Výsledky za jednotlivé obce v okrese Trnava
Výsledky obecných volieb v roku 1927 v okrese Trnava

Výsledky volieb na SlovenskuUpraviť

Z väčších slovenských miest a obcí sa voľby nekonali v Nových Zámkoch, Banskej Štiavnici, Trenčíne, Liptovskom Svätom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Brezne, Dolnom Kubíne, Kremnici, v Topoľčanoch a pod.[2] V obciach a mestách, kde sa voľby konali, najviac hlasov získala HSĽS. Avšak v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 1925 v týchto obciach stratila vyše 60 tisíc hlasov. Okrem nej mierne stratila aj KSČ, SNS, národní socialisti (ČNS) i národní demokrati (ČND). Najviac si polepšila agrárna strana (RSZML), ktorá získala druhý najväčší počet voličov. Doplňujúce voľby sa konali v roku 1928, kedy sa volilo napr. v Trenčíne, Martine, Liptovskom Mikuláši alebo v Bojniciach[3][4].

Výsledky volieb:

Výsledky za jednotlivé strany v mestách a obciach, v ktorých sa voľby uskutočnili. Platných odovzdaných hlasov bolo 800 581. Zisky strán sú porovnané aj s výsledkami v totožných mestách a obciach v parlamentných voľbách v roku 1925.[5]


umiestnenie strana počet hlasov % rozdiel v % oproti

voľbám v r. 1925

1. HSĽS 182 726 22,82 % - 11,31 %
2. RSZML 130 093 16,25 % + 0,85 %
3. KSČ 128 898 16,10 % - 0,82 %
4. KK-SS (maďarská) 66 548 8,31 % - 0,30 %
5. zmiešané socialistické kandidátky 44 533 5,56 % -
6. KK-SS + MNS (maďarské) 36 052 4,50 % -
7. ČSSD 33 782 6,72 % - 0,44 %
8. Židovská strana 27 989 3,50 % - 0,50 %
9. MNS (maďarská) 27 357 3,42 % -
10. ČNS 16 180 2,02 % - 1,15 %
11. Republikánska maďarská maloroľnícka strana 11 793 1,47 % -
12. ČSL 11 341 1,42 % + 0,14 %
13. ČSŽOS 9 098 1,13 % + 0,10 %
14. ČND (predseda Karel Kramář) 8 030 1,00 % - 0,67 %

Maďarské strany a ich rôzne volebné koalície získali súhrnom 151 926 hlasov (18,98 %). Okrem týchto strán strán kandidovalo aj niekoľko menších nemeckých strán a volebných koalícií, ktoré spolu získali 20 078 hlasov (2,51 %). SNS získala 3 123 hlasov (0,39 %). Celkový počet platných hlasov (800 581) predstavoval asi 56 % z platných hlasov vo voľbách v roku 1925.

Výsledky v jednotlivých mestách:

mesto platné hlasy výsledky
Bratislava 46 840 KK-SS - 10 781 (23,02 %), KSČ - 7 182 (15,33 %), ČSSD - 5 273 (11,26 %), národné hosp. združenie - 3 024 (6,46 %), HSĽS - 2 922 (6,24 %), židovská strana - 2 877 (6,14 %), strana práce- 2 258 (4,82 %), ČND - 2 137 (4,56 %), ČNS - 2 043 (4,36 %), nemeckí sociálni demokrati - 2 005 (4,28 %), nemecká nepolitická kandidátka - 1 820 (3,89 %), spojené nemecké strany - 1 787 (3,82 %), nemeckí roľníci - 897 (1,92 %) , ortodoxní židia - 859 (1,83 %), skupina súkromných zamestnancov - 372 (0,79 %)
Košice 22 066 KK-SS - 5 019 (22,75 %), MNS - 3 072 (13,92 %), KSČ - 4 234 (19,19 %), ČNS - 2 133 (9,67 %), ČSSD - 1 613 (7,31 %), židovská strana - 1 355 (6,14 %), HSĽS - 1 180 (5,35 %), strana práce - 1 168 (5,29 %), ČSŽOS - 985 (4,46 %), ČND - 833 (3,78 %) a RSZML - 474 (2,15 %)
Nitra 9 356 KK-SS - 2 180 (23,30 %), KSČ - 1 420 (15,18 %), HSĽS - 1 109 (11,85 %), žid. strana I - 677 (7,24 %), žid. strana II. - 615 (6,57 %), ČNS - 445 (4,76 %), ČSSD - 369 (3,94 %), ČSL - 264 (2,82 %), strana práce - 241 (2,58 %), občianska strana - 187 (1,99 %), ČSŽOS - 152 (1,62 %), RSZML - 145 (1,55 %) a ČND - 132 (1,41 %)
Trnava 8 939 HSĽS - 1 862 (20,83 %), KSČ - 1 715 (19,19 %), ČSSD - 1 141 (12,76 %), KK-SS - 1 071 (11,98 %), židovská strana - 756 (8,46 %), druhá žid. kandidátka - 605 (6,77 %), domovina - 272 (3,04 %), RSZML - 258 (2,89 %), ČNS - 235 (2,63 %), ČSL - 215 (2,41 %), národná strana práce - 163 (1,82 %), SNS - 95 (1,06 %), ČND - 87 (0,97 %)
Prešov 7 732 KK-SS - 2003 (25,91 %), KSČ - 1 690 (21,86 %), židovská strana - 1 234 (15,96 %), mestská volebná skupina - 771 (9,97 %), HSĽS - 555 (7,18 %), ruské združenie - 295 (3,82 %), RSZML - 288 (3,72 %), ČSSD - 280 (3,62 %), ČNS - 208 (2,69 %), ČŽOSS - 214 (2,77 %), ČND - 94 (1,22 %)
Žilina 6 103 HSĽS - 1 200 (19,66 %), ČSSD - 1 035 (16,96 %), KSČ - 968 (15,86 %), židovská strana - 904 (14,81 %), občianske a socialistické združenie - 702 (11,50 %), ČNS - 209 (3,42 %), ČSL - 180 (2,95 %), ČND - 163 (2,67 %) a menšie miestne strany - 640 (10,49 %)
Ružomberok 5 515 HSĽS - 2643 (47,92 %), KSČ - 993 (18,01 %), občianske združenie - 665 (12,06 %), gazdovské združenie - 436 (7,91 %), ČSSD - 426 (7,72 %) , ČND - 217 (3,94 %) a ČNS - 135 (2,45 %)
Zvolen 4 888 KSČ - 1 091 (22,32 %), HSĽS - 957 (19,60 %), ČSSD - 931 (19,05 %), ČNS - 479 (9,80 %), KK-SS - 432 (8,84 %), ČSŽOSS - 422 (8,65 %), RSZML - 401 (8,20 %) , strana práce - 175 (3,58 %)
Trenčín 4 818 HSĽS - 1 220 (25,32 %), KSČ - 842 (17,48 %), žid. strana I - 480 (9,96 %), ČND - 392 (8,14 %), žid. strana II - 339 (7,04 %), KK-SS - 281 (5,83 %), RSZML - 266 (5,52 %), ČSSD - 249 (5,17 %), ČSL - 238 (4,94 %), ČSŽOSS - 202 (4,19 %), strana práce - 169 (3,51 %) a ČNS - 140 (2,91 %)
Lučenec 4 391 KSČ - 1 717 (39,10 %), KK-SS -1 484 (33,80 %), SNS - 413 (9,41 %), ČNS - 319 (7,26 %), HSĽS - 273 (6,22 %) a spojení socialisti - 185 (4,21 %)
Piešťany 4 076 HSĽS - 1 482 (36,36 %), KSČ - 1 057 (25,93 %), židovská strana - 592 (14,52 %), ČSSD - 517 (12,68 %), RSZML - 428, ČNS - 210, občianska strana - 192, ČSŽOS - 183, ČND - 91, obč. blok - 89
Petržalka 3 336 KSČ - 1 090 (32,67 %), KK-SS - 673 (20,17 %), ČSSD - 418 (12,53 %), ČNS - 333 (9,98 %), maď.-nem. hosp. združenie - 304 (9,11 %), čs. obč. strana - 242 (7,25 %), nemeckí sociálni demokrati - 241 (7,22 %) a maďarskí roľníci - 35 (1,05 %)
Turčiansky Svätý Martin 3 116 ČSSD - 839 (26,93 %), KSČ - 641 (20,57 %), HSĽS - 368 (11,81 %), ČSŽOS - 240 (7,70 %), občianska nepolitická skupina- 240 (7,70 %), židovská strana - 205 (6,58 %), RSZML - 161 (5,17 %), SNS - 160 (5,13 %), strana práce - 155 (4,97 %), ČNS - 57 (1,83 %), ČND - 50 (1,60 %)
Handlová 3 089 RSZML - 1 194 (38,65 %), KSČ - 964 (31,21 %), KK-SS - 831 (26,90 %) a HSĽS - 100 (3,24 %)
Detva 2 760 HSĽS - 2 447 (88,66 %) a RSZML - 313 (11,34 %)
Lipt. Sv. Mikuláš 2 744 SNS+RSZML - 614 (22,38 %), žid. strana - 442 (16,11 %), KSČ - 434 (15,82 %), HSĽS - 432 (15,74 %), ČSŽOSS - 321 (11,70 %), ČSSD - 270 (9,84 %), ČNS - 135 (4,92 %), ČND - 96 (3,50 %)
Modra 2 693 RSZML - 993 (36,87 %), HSĽS - 854 (31,71 %), KSČ - 308 (11,44 %), ČSŽOS - 154 (5,72 %), nemecká strana - 152 (5,64 %), ČSSD - 139 (5,16 %) a židovská strana - 93 (3,45 %)
Kežmarok 2 641 ZdP (Spišská nemecká strana) - 696 (26,35 %), KSČ - 665 (25,18 %), HSĽS - 416 (15,75 %), žid. strana - 382 (14,46 %), KK-SS - 214 (8,10 %), nemeckí sociálni demokrati - 138 (5,23 %) a RSZML - 130 (4,92 %)
Nové Mesto nad Váhom 2 603 HSĽS - 1 044 (40,11 %), židovská strana - 698 (26,85 %), KSČ - 630 (24,20 %), RSZML - 117 (4,50 %) a ČSSD - 114 (4,38 %), sociálni demokrati - 138 (5,23 %) a RSZML - 130 (4,92 %)
Holíč 2 570 HSĽS - 1 223 (47,59 %), KSČ - 344 (13,39 %), židovská strana - 304 (11,83 %), ČSŽOS - 252 (9,81 %), ČSSD - 213 (8,29 %), RSZML - 174 (6,77 %) a SNS - 60 (2,33 %)
Čadca 2 543 HSĽS - 877 (34,49 %), KSČ +ČSSD - 750 (29,49 %), ČSL - 422 (16,59 %), žid. strana - 269 (10,58 %), RSZML - 137 (5,39 %) a ČNS - 88 (3,46 %)
Šamorín 1 583 KK-SS - 569 (35,94 %), MNS - 333 (21,04 %), KSČ - 320 (20,21 %), žid. strana - 140 (8,84 %), maďarskí sociálni demokrati - 130 (8,21 %), ČNS - 57 (3,60 %) a čs. združenie - 34 (2,15 %)
Zlaté Moravce 1 583 HSĽS + KK-SS - 680 (42,96 %), nezávislá skupina - 267 (16,89 %), KSČ - 154 (9,73 %), ČSSD - 142 (8,97 %), židovská strana - 142 (8,97 %), občianska skupina - 74 (4,67 %) RSZML - 71 (4,49 %) a ČNS - 53 (3,35 %)
Humenné 1 500 židovská strana I - 489 (32,60 %), HSĽS - 284 (18,93 %), KSČ - 238 (15,87 %), československé spojené strany - 191 (12,73 %), RSZML - 188 (12,53 %) a židovská strana II - 110 (7,33 %)
Považská Bystrica 1 419 HSĽS - 834 (58,77 %), židovská strana - 170 (11,98 %), ČSSD - 161 (11,35 %), RSZML - 133 (9,37 %) a ČSL - 121 (8,53 %)
Veľká Bytča 1 360 ČSL - 383 (28,16 %), HSĽS - 343 (25,22 %), židovská strana - 244 (17,94 %), ČSSD - 208 (15,29 %) a ČSŽOS - 65 (4,78 %)
Poprad 1 316 nemecká strana - 393 (29,86 %), HSĽS - 279 (21,20 %), židovská strana - 221 (16,79 %), KSČ - 196 (14,89 %), ČSSD - 131 (9,95 %) a RSZML - 96 (7,29 %)
Sabinov 1 292 nemecká strana - 278 (21,52 %), RSZML - 233 (18,03 %), HSĽS - 206 (15,94 %), KSČ - 139 (10,76 %), KK-SS - 127 (9,83 %), občianska skupina - 113 (8,75 %), žid. hosp. strana - 99 (7,66 %), ČSSD - 63 (4,88 %) a ČNS - 34 (2,63 %)[6]

ReferencieUpraviť

  1. Po voľbách. Slovenský denník (Bratislava), 17.10.1927, roč. X, čís. 237, s. 1.
  2. Kde sa nevolilo.. Slovenský denník (Bratislava), 17.10.1927, roč. X, čís. 237, s. 1.
  3. V Trenčíne sme získali o 134 hlasov viac .... Slovák (Bratislava), 28.2.1928, roč. X, čís. 48, s. 2.
  4. Sme jednotní a silní. Slovák (Bratislava), 22.2.1928, roč. X, čís. 43, s. 1.
  5. ŠUCHOVÁ, Xénia. Výsledky volieb do obcí na Slovensku dňa 16. októbra 1927. 1.. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. ISBN 802240795x Chybné ISBN. S. 592.
  6. UKB [online]. digitalna.kniznica.info, [cit. 2021-06-24]. Dostupné online.