Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1927 boli v poradí tretie obecné voľby, ktoré sa konali v Československu (na území Slovenska druhé v poradí, v roku 1919 sa nekonali). Na celoštátnej úrovni sa voľby konali v 7 588 obciach. Nevolilo sa v 2 474 obciach, v ktorých ešte neskončilo volebné obdobie daných zastupiteľských zborov, ako aj v 5 080 obciach, kde bola podaná iba jedna, resp. jednotná kandidátka.[1] Prebiehali v dobe, kedy vládla III. vláda Antonína Švehlu, tzv. Panská koalícia, ktorá združovala pravicové a stredové politické strany (aj nemecké). Na celoštátnej úrovni posilnili sociálni demokrati. Na území dnešného Slovenska sa volieb zúčastnilo vyše 800 000 voličov. Najviac ich hlasovalo za HSĽS.

Obecné voľby 1927
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátumjeseň 1927 a jar 1928
Účasť{{{účasť}}}
Platné hlasy800 581
Poradie volieb
Poradietretie
Predchodca Obecné voľby 1923 1927 Obecné voľby 1931 Nástupca
Výsledky obecných volieb v roku 1927 v okrese Senica
Výsledky obecných volieb v roku 1927 v okrese Trnava

Výsledky volieb na Slovensku upraviť

Z väčších slovenských miest a obcí sa voľby nekonali v Nových Zámkoch, Banskej Štiavnici, Trenčíne, Liptovskom Svätom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Brezne, Dolnom Kubíne, Kremnici, v Topoľčanoch a pod.[2] V obciach a mestách, kde sa voľby konali, najviac hlasov získala HSĽS. Avšak v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 1925 v týchto obciach stratila vyše 60 tisíc hlasov. Okrem nej mierne stratila aj KSČ, SNS, národní socialisti (ČNS) i národní demokrati (ČND). Najviac si polepšila agrárna strana (RSZML), ktorá získala druhý najväčší počet voličov. Doplňujúce voľby sa konali v roku 1928, kedy sa volilo napr. v Trenčíne, Martine, Liptovskom Mikuláši alebo v Bojniciach.[3][4] V roku 1929 sa volilo v Nových Zámkoch[5] a v Spišskej Novej Vsi sa volilo v roku 1930.[6]

Výsledky volieb

Výsledky za jednotlivé strany v mestách a obciach, v ktorých sa voľby uskutočnili. Platných odovzdaných hlasov bolo 800 581. Zisky strán sú porovnané aj s výsledkami v totožných mestách a obciach v parlamentných voľbách v roku 1925.[7]

umiestnenie strana počet hlasov % rozdiel v % oproti
voľbám v r. 1925
1. HSĽS 182 726 22,82 % - 11,31 %
2. RSZML 130 093 16,25 % + 0,85 %
3. KSČ 128 898 16,10 % - 0,82 %
4. KK-SS (maďarská) 66 548 8,31 % - 0,30 %
5. zmiešané socialistické kandidátky 44 533 5,56 % -
6. KK-SS + MNS (maďarské) 36 052 4,50 % -
7. ČSSD 33 782 6,72 % - 0,44 %
8. Židovská strana 27 989 3,50 % - 0,50 %
9. MNS (maďarská) 27 357 3,42 % -
10. ČNS 16 180 2,02 % - 1,15 %
11. Republikánska maďarská maloroľnícka strana 11 793 1,47 % -
12. ČSL 11 341 1,42 % + 0,14 %
13. ČSŽOS 9 098 1,13 % + 0,10 %
14. ČND (predseda Karel Kramář) 8 030 1,00 % - 0,67 %

Maďarské strany a ich rôzne volebné koalície získali súhrnom 151 926 hlasov (18,98 %). Okrem týchto strán kandidovalo aj niekoľko menších nemeckých strán a volebných koalícií, ktoré spolu získali 20 078 hlasov (2,51 %). SNS získala 3 123 hlasov (0,39 %). Celkový počet platných hlasov (800 581) predstavoval asi 56 % z platných hlasov vo voľbách v roku 1925.

Výsledky za obce, kde sa volilo, spolu s obcami, kde sa hlasy prerozdelili bez volieb upraviť

V zmysle vtedajšieho zákona o voľbách do obcí (75/1919 Sb.) sa v obciach, kde bola prihlásená iba jedna kandidátna listina, alebo kde bolo niekoľkými skupinami navrhnutých iba toľko kandidátov, koľko malo byť zvolených a pod. sa voľby nemuseli konať a hlasy voličov sa prerozdelili bez volieb. V roku 1927 sa takto prerozdelilo až 484 177 hlasov.

strana hlasy % hlasy v parlamentných

voľbách 1925

RSZML 354 836 27,61 217 022
HSĽS 324 232 25,23 429 925
KSČ 138 590 10,78 169 700
KK-SS 95 736 7,45 82 550
ČSSD 60 818 4,73 49 586
KK-SS+MNS 50 258 3,91 -
MNS 38 422 2,99 99 648
ŽS 26 867 2,09 31 445
ČNS 17 596 1,37 30 877
ČSL 16 325 1,27 16 107
ČND 12 595 0,98 22 637
ZdP 11 783 0,92 kandidovala s MNS
ČSŽOSS 10 494 0,82 10 119
SNS 10 405 0,81 30 815
DSDAP 5 067 0,39 4 371
SP 4 535 0,35 11 986
AZS 2 271 0,18 4 364
ŽHS 2 079 0,16 4 221
KSČ+ČNS 2 728 0,21 -
ćs. obč. kandidátky 68 934 5,36 -
čs. nepolit. kandidátky 9 844 0,77 -
maď. obč. kandidátky 2 874 0,22 -
miest. maďar.

nepolit. kandidátky

11 972 0,93 -
nem.-maď.

obč. kandidátky

5 102 0,40 -
nem.-maď. soc. kandidátky 665 0,05 3 254
Spolu 1 285 028 100,00 1 218 627
Zdroj[8]

Výsledky v niektorých mestách a obciach upraviť

Dátum volieb mesto platné hlasy výsledky
16.10. 1927 Bratislava 46 840 KK-SS - 10 781 (23,02 %), KSČ - 7 182 (15,33 %), ČSSD - 5 273 (11,26 %), národné hosp. združenie - 3 024 (6,46 %), HSĽS - 2 922 (6,24 %), židovská strana - 2 877 (6,14 %), strana práce- 2 258 (4,82 %), ČND - 2 137 (4,56 %), ČNS - 2 043 (4,36 %), nemeckí sociálni demokrati - 2 005 (4,28 %), nemecká nepolitická kandidátka - 1 820 (3,89 %), spojené nemecké strany - 1 787 (3,82 %), nemeckí roľníci - 897 (1,92 %) , ortodoxní židia - 859 (1,83 %), skupina súkromných zamestnancov - 372 (0,79 %)
Košice 22 066 KK-SS - 5 019 (22,75 %), MNS - 3 072 (13,92 %), KSČ - 4 234 (19,19 %), ČNS - 2 133 (9,67 %), ČSSD - 1 613 (7,31 %), židovská strana - 1 355 (6,14 %), HSĽS - 1 180 (5,35 %), strana práce - 1 168 (5,29 %), ČSŽOS - 985 (4,46 %), ČND - 833 (3,78 %) a RSZML - 474 (2,15 %)
Nitra 9 356 KK-SS - 2 180 (23,30 %), KSČ - 1 420 (15,18 %), HSĽS - 1 109 (11,85 %), žid. strana I - 677 (7,24 %), žid. strana II. - 615 (6,57 %), ČNS - 445 (4,76 %), ČSSD - 369 (3,94 %), ČSL - 264 (2,82 %), strana práce - 241 (2,58 %), občianska strana - 187 (1,99 %), ČSŽOS - 152 (1,62 %), RSZML - 145 (1,55 %) a ČND - 132 (1,41 %)
Trnava 8 939 HSĽS - 1 862 (20,83 %), KSČ - 1 715 (19,19 %), ČSSD - 1 141 (12,76 %), KK-SS - 1 071 (11,98 %), židovská strana - 756 (8,46 %), druhá žid. kandidátka - 605 (6,77 %), domovina - 272 (3,04 %), RSZML - 258 (2,89 %), ČNS - 235 (2,63 %), ČSL - 215 (2,41 %), národná strana práce - 163 (1,82 %), SNS - 95 (1,06 %), ČND - 87 (0,97 %)
Prešov 7 732 KK-SS - 2003 (25,91 %), KSČ - 1 690 (21,86 %), židovská strana - 1 234 (15,96 %), mestská volebná skupina - 771 (9,97 %), HSĽS - 555 (7,18 %), ruské združenie - 295 (3,82 %), RSZML - 288 (3,72 %), ČSSD - 280 (3,62 %), ČNS - 208 (2,69 %), ČŽOSS - 214 (2,77 %), ČND - 94 (1,22 %)
Žilina 6 103 HSĽS - 1 200 (19,66 %), ČSSD - 1 035 (16,96 %), KSČ - 968 (15,86 %), židovská strana - 904 (14,81 %), občianske a socialistické združenie - 702 (11,50 %), ČNS - 209 (3,42 %), ČSL - 180 (2,95 %), ČND - 163 (2,67 %) a menšie miestne strany - 640 (10,49 %)
Ružomberok 5 515 HSĽS - 2643 (47,92 %), KSČ - 993 (18,01 %), občianske združenie - 665 (12,06 %), gazdovské združenie - 436 (7,91 %), ČSSD - 426 (7,72 %) , ČND - 217 (3,94 %) a ČNS - 135 (2,45 %)
Banská Bystrica 4 946 KK-SS - 1 230 (24,87 %), HSĽS - 990 (20,02 %), KSČ - 732 (14,80 %), ČSSD - 546 (11,04 %), žid. strana - 491 (9,93 %), vidiecka strana - 343 (6,93 %), ČNS - 192 (3,88 %), RSZML - 167 (3,38 %), ČND - 133 (2,69 %) a SNS - 120 (2,43 %)[9]
Zvolen 4 888 KSČ - 1 091 (22,32 %), HSĽS - 957 (19,60 %), ČSSD - 931 (19,05 %), ČNS - 479 (9,80 %), KK-SS - 432 (8,84 %), ČSŽOSS - 422 (8,65 %), RSZML - 401 (8,20 %) , strana práce - 175 (3,58 %)
Lučenec 4 391 KSČ - 1 717 (39,10 %), KK-SS -1 484 (33,80 %), SNS - 413 (9,41 %), ČNS - 319 (7,26 %), HSĽS - 273 (6,22 %) a spojení socialisti - 185 (4,21 %)
Piešťany 4 076 HSĽS - 1 482 (36,36 %), KSČ - 1 057 (25,93 %), židovská strana - 592 (14,52 %), ČSSD - 517 (12,68 %), RSZML - 428, ČNS - 210, občianska strana - 192, ČSŽOS - 183, ČND - 91, obč. blok - 89
Petržalka 3 336 KSČ - 1 090 (32,67 %), KK-SS - 673 (20,17 %), ČSSD - 418 (12,53 %), ČNS - 333 (9,98 %), maď.-nem. hosp. združenie - 304 (9,11 %), čs. obč. strana - 242 (7,25 %), nemeckí sociálni demokrati - 241 (7,22 %) a maďarskí roľníci - 35 (1,05 %)
Hlohovec 3 322 HSĽS - 1 184 (35,64 %), KSČ - 1 100 (33,11 %), žid. strana - 439 (13,21 %), ČNS - 224 (6,74 %), obč. strana - 206 (6,20 %), ČSSD - 169 (5,09 %)
Handlová 3 089 RSZML - 1 194 (38,65 %), KSČ - 964 (31,21 %), KK-SS - 831 (26,90 %) a HSĽS - 100 (3,24 %)
Levoča 2 914 HSĽS - 1 036 (35,55 %), KK-SS + ZdP - 768 (26,36 %), ČSSD + ČNS - 383 (13,14 %), KSČ - 313 (10,74 %), RSZML + ČSŽOSS - 200 (6,86 %), žid strana - 160 (5,49 %) a ČSL - 54 (1,85 %)
Pezinok 2 852 KSČ - 576 (20,20 %), spojené nemecké strany - 554 (19,42 %), HSĽS - 484 (16,97 %), RSZML - 287, maloobčianska kandidátka - 237 (10,06 %), obchodníci a remeselníci - 195 (6,84 %), ČSSD - 172 (6,03 %), žid strana - 161 (5,65 %), KK-SS - 73 (2,56 %), ČND - 58 (2,03 %) a ČNS - 55 (1,93 %)
Bardejov 2 805 žid. strana - 1078 (38,43 %), HSĽS - 809 (28,84 %), RSZML - 383 (13,65 %), KSČ - 166 (5,92 %), ČND - 117 (4,17 %), ČSSD - 117 (4,17 %), rus. národná strana - 102 (3,64 %) a robotnícka strana - 33 (1,18 %)
Detva 2 760 HSĽS - 2 447 (88,66 %) a RSZML - 313 (11,34 %)
Šurany 2 730 KSČ - 1 021 (37,40 %), ČSSD - 387 (14,18 %), RSZML - 300 (10,99 %), KK-SS - 263 (9,63 %), žid.- strana - 242 (8,86 %), HSĽS - 229 (8,39 %), ČNS - 156 (5,71 %) a obč. hosp. strana - 132 (4,84 %)
Modra 2 693 RSZML - 993 (36,87 %), HSĽS - 854 (31,71 %), KSČ - 308 (11,44 %), ČSŽOS - 154 (5,72 %), nemecká strana - 152 (5,64 %), ČSSD - 139 (5,16 %) a židovská strana - 93 (3,45 %)
Kežmarok 2 641 ZdP (Spišská nemecká strana) - 696 (26,35 %), KSČ - 665 (25,18 %), HSĽS - 416 (15,75 %), žid. strana - 382 (14,46 %), KK-SS - 214 (8,10 %), nemeckí sociálni demokrati - 138 (5,23 %) a RSZML - 130 (4,92 %)
Nové Mesto nad Váhom 2 603 HSĽS - 1 044 (40,11 %), židovská strana - 698 (26,85 %), KSČ - 630 (24,20 %), RSZML - 117 (4,50 %) a ČSSD - 114 (4,38 %), sociálni demokrati - 138 (5,23 %) a RSZML - 130 (4,92 %)
Holíč 2 570 HSĽS - 1 223 (47,59 %), KSČ - 344 (13,39 %), židovská strana - 304 (11,83 %), ČSŽOS - 252 (9,81 %), ČSSD - 213 (8,29 %), RSZML - 174 (6,77 %) a SNS - 60 (2,33 %)
Čadca 2 543 HSĽS - 877 (34,49 %), KSČ +ČSSD - 750 (29,49 %), ČSL - 422 (16,59 %), žid. strana - 269 (10,58 %), RSZML - 137 (5,39 %) a ČNS - 88 (3,46 %)
Trebišov 2 370 RSZML - 550 (23,21 %), KSČ - 332 (14,01 %), obč. strany - 513 (21,65 %), žid. strana - 225 (9,49 %), ČNS - 182 (7,68 %), KK-SS - 163 (6,88 %), HSĽS - 145 (6,12 %), ČSSD - 139 (5,87 %) a slovenskí domkári - 121 (5,11 %)
Dobšiná 2 248 združené čs. strany - 791 (35,19 %), KSČ - 581 (25,85 %), HSĽS - 477 (21,22 %), ZdP/KK-SS - 203 (9,03 %), žid. strana - 100 (4,45 %) a ČSSD - 96 (4,27 %)
Šaľa nad Váhom 2 238 KK-SS - 592 (26,45 %), MNS - 479 (21,40 %), KSČ - 466 (20,82 %), HSĽS - 181 (8,09 %), ČSSD - 178 (7,95 %), žid. strana - 166 (7,42 %), RSZML - 122 (5,45 %) a obchodníci - 54 (2,41 %)
Vrbové 2 170 HSĽS+RSZML - 737 (33,96 %), obč. kandidátka - 662 (30,51 %), KSČ - 453 (20,88 %) a žid. strana - 318 (14,65 %)
Čierny Balog 2 145 ČSSD - 1 012 (47,18 %) KSČ - 786 (36,64 %) a obč. nezávislá kandidátka - 347 (16,18 %)
Svätý Jur 1 872 HSĽS - 536 (28,63 %), obč. strana - 481 (25,69 %), Bund der Landwirte - 315 (16,83 %), KSČ - 187 (9,99 %), ČSSD + ČNS - 138 (7,37 %), ČSŽOSS - 84 (4,49 %), žid. strana - 76 (4,06 %), nemec. soc. dem. - 55 (2,94 %)
Slovenský Meder 1 692 HSĽS - 692 (40,90 %), KSČ - 525 (31,03 %), RSZML - 345 (20,39 %) a ČSL - 130 (7,68 %)
Krompachy 1 678 KSČ - 475 (28,31 %), obč. strany - 436 (25,98 %), ČSSD - 237 (14,12 %), KK-SS - 231 (13,77 %), RSZML - 202 (12,04 %) a ČNS - 97 (5,78 %)
Šamorín 1 583 KK-SS - 569 (35,94 %), MNS - 333 (21,04 %), KSČ - 320 (20,21 %), žid. strana - 140 (8,84 %), maďarskí sociálni demokrati - 130 (8,21 %), ČNS - 57 (3,60 %) a čs. združenie - 34 (2,15 %)
Zlaté Moravce 1 583 HSĽS + KK-SS - 680 (42,96 %), nezávislá skupina - 267 (16,89 %), KSČ - 154 (9,73 %), ČSSD - 142 (8,97 %), židovská strana - 142 (8,97 %), občianska skupina - 74 (4,67 %) RSZML - 71 (4,49 %) a ČNS - 53 (3,35 %)
Humenné 1 500 židovská strana I - 489 (32,60 %), HSĽS - 284 (18,93 %), KSČ - 238 (15,87 %), československé spojené strany - 191 (12,73 %), RSZML - 188 (12,53 %) a židovská strana II - 110 (7,33 %)
Považská Bystrica 1 419 HSĽS - 834 (58,77 %), židovská strana - 170 (11,98 %), ČSSD - 161 (11,35 %), RSZML - 133 (9,37 %) a ČSL - 121 (8,53 %)
Rajec 1 393 ČSL - 672 (48,24 %), HSĽS - 598 (42,93 %), žid. strana - 70 (5,06 %) a RSZML - 53 (3,80 %)
Veľká Bytča 1 360 ČSL - 383 (28,16 %), HSĽS - 343 (25,22 %), židovská strana - 244 (17,94 %), ČSSD - 208 (15,29 %) a ČSŽOS - 65 (4,78 %)
Poprad 1 316 nemecká strana - 393 (29,86 %), HSĽS - 279 (21,20 %), židovská strana - 221 (16,79 %), KSČ - 196 (14,89 %), ČSSD - 131 (9,95 %) a RSZML - 96 (7,29 %)
Sabinov 1 292 nemecká strana - 278 (21,52 %), RSZML - 233 (18,03 %), HSĽS - 206 (15,94 %), KSČ - 139 (10,76 %), KK-SS - 127 (9,83 %), občianska skupina - 113 (8,75 %), žid. hosp. strana - 99 (7,66 %), ČSSD - 63 (4,88 %) a ČNS - 34 (2,63 %)[10]
Stropkov 1 071 žid. sionisti - 346 (32,31 %), RSZML - 279 (26,05 %), ortodox. židia - 210 (19,61 %), HSĽS - 135 (12,61 %) a ČSSD - 101 (9,43 %)
Ilava 869 HSĽS - 324 (37,28 %), ČSSD - 182 (20,94 %), ČSL - 148 (17,03 %), RSZML + remeselníci a obchodníci - 144 (16,57 %) a žid. strana - 71 (8,17 %)
Smolenice 766 HSĽS - 215 (28,07 %), RSZML - 169 (22,06 %), obč. blok - 152 (19,84 %), ČSSD - 131 (17,10 %) a KSČ - 99 (12,92 %)
19.2. 1928 Lipt. Sv. Mikuláš 2 744 SNS+RSZML - 614 (22,38 %), žid. strana - 442 (16,11 %), KSČ - 434 (15,82 %), HSĽS - 432 (15,74 %), ČSŽOSS - 321 (11,70 %), ČSSD - 270 (9,84 %), ČNS - 135 (4,92 %), ČND - 96 (3,50 %)[4]
27.2. 1928 Trenčín 4 818 HSĽS - 1 220 (25,32 %), KSČ - 842 (17,48 %), žid. strana I - 480 (9,96 %), ČND - 392 (8,14 %), žid. strana II - 339 (7,04 %), KK-SS - 281 (5,83 %), RSZML - 266 (5,52 %), ČSSD - 249 (5,17 %), ČSL - 238 (4,94 %), ČSŽOSS - 202 (4,19 %), strana práce - 169 (3,51 %) a ČNS - 140 (2,91 %)
Turčiansky Svätý Martin 3 116 ČSSD - 839 (26,93 %), KSČ - 641 (20,57 %), HSĽS - 368 (11,81 %), ČSŽOS - 240 (7,70 %), občianska nepolitická skupina- 240 (7,70 %), židovská strana - 205 (6,58 %), RSZML - 161 (5,17 %), SNS - 160 (5,13 %), strana práce - 155 (4,97 %), ČNS - 57 (1,83 %), ČND - 50 (1,60 %)[3]
4.3. 1928 Topoľčany 3 615 KSČ - 762 (21,08), HSĽS - 705 (19,50), KK-SS - 415 (11,48 %), žid. demokratická strana - 409 (11,31 %), žid. strana - 293 (8,11 %), ČSSD - 270 (7,47 %), ČSŽOSS - 217 (6,00 %), miestna žid. obč. strana -151 (4,18 %), ČNS - 133 (3,68 %), RSZML - 132 (3,65 %) a kresť. remesel. a robotnícka strana - 128 (3,54 %)[11]
10.9. 1928 Levice 4 451 KK-SS - 1 257(28,24 %), KSČ - 738 (16,58 %), MNS - 475 (10,67 %), ČSSD - 448 (10,07 %), RSZML - 349 (7,84 %), žid. strana - 291 (6,54 %), HSĽS - 263 (5,91 %), ČSŽOSS - 232 (5,21 %), ČNS - 151 (3,39 %), maď. robotnícka kandidátka - 151 (3,39 %), republikánsky roľ. zväz - 48 (1,08 %) a neodvislí komunisti - 48 (1,08 %)[12]
7.10. 1928 Kremnica 2 408 ČSSD - 812 (33,72 %), HSĽS - 410 (17,03 %), KK-SS - 398 (16,53 %), KSČ - 224 (9,30 %), RSZML - 145 (6,02 %), žid. strana - 121 (5,02 %), miest. obč. skupina - 121 (5,02 %), miest. robot. skupina - 120 (4,98 %) a ČSŽOSS - 57 (2,37 %)[13]
18.3. 1929 Nové Zámky 10 249 KK-SS - 5 152 (50,27 %), KSČ - 662 (6,46 %) , ČSSD - 618 (6,03 %), HSĽS - 611 (5,96 %), ČNS - 578 (5,64 %), žid. hosp. skupina - 534 (5,21 %), žid. spojená kandidátka - 429 (4,19 %), maď. republ. strana - 427 (4,17 %), ďalších 11 kandidátok spolu - 1 238 (12,08 %)[5]
8.9.1930 Spišská Nová Ves 4 947 ČSSD - 2056 (41,56 %), HSĽS - 1 344 (21,17 %), KK-SS - 979 (19,79 %), spojené obč. strany (RSZML, ČSL a ČND) - 413 (8,35 %), ČSŽOSS - 391 (7,90 %), žid. strana - 301 (6,08 %), ČNS - 212 (4,29 %) a SNS - 141 (2,85 %)[6]

Pozri aj upraviť

Zoznam členov bratislavského zastupiteľstva zvolených vo voľbách v roku 1927

Referencie upraviť

 1. Po voľbách. Slovenský denník (Bratislava), 17.10.1927, roč. X, čís. 237, s. 1.
 2. Kde sa nevolilo.. Slovenský denník (Bratislava), 17.10.1927, roč. X, čís. 237, s. 1.
 3. a b V Trenčíne sme získali o 134 hlasov viac .... Slovák (Bratislava), 28.2.1928, roč. X, čís. 48, s. 2.
 4. a b Sme jednotní a silní. Slovák (Bratislava), 22.2.1928, roč. X, čís. 43, s. 1.
 5. a b Obecné voľby v Nových Zámkoch. Slovák, 1929-03-19, roč. XI, čís. 65, s. 1.
 6. a b Porážka ľudákov pri obecných voľbách v Spišskej Novej Vsi. Slovenský denník, 1930-09-09, roč. XIII, čís. 207, s. 2.
 7. ŠUCHOVÁ, Xénia. Výsledky volieb do obcí na Slovensku dňa 16. októbra 1927. 1.. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. ISBN 802240795x Chybné ISBN. S. 592.
 8. Definitívne výsledky volieb do obcí na Slovensku. Slovenský denník, 1927-10-20, roč. X, čís. 239, s. 1.
 9. Besztercebányán a ker.-szoc. párt a legerősebb. [Magyar Hirlap], 1927-10-18, roč. VI, čís. 238, s. 3.
 10. UKB [online]. digitalna.kniznica.info, [cit. 2021-06-24]. Dostupné online.
 11. Okresné voľby vo Veľkých Topoľčanoch. Slovenský denník, 1928-03-06, roč. XI, čís. 55, s. 4.
 12. Vzrast ľud. strany pri obecných voľbách. Slovák, 1928-09-11, roč. X, čís. 204, s. 3.
 13. Obecné voľby v Kremnici. Slovenský denník, 1928-10-10, roč. XI, čís. 232, s. 3.