Zoznam vodných tokov v povodí Oravy

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vodných tokov v povodí Oravy obsahuje všetky pomenované vodné toky v slovenskej časti povodia Oravy.

A B C Č D Ď F G H CH I J K L Ľ M N O P R S Š T U V Z Ž

A upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Adamka 4-21-03-100 4-21-03-10251 IV.

B upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Babinský potok 4-21-03-018 4-21-03-10918 VI.
Bahrový potok 4-21-04-039 4-21-04- V.
Bajčiho jarok 4-21-04-061 4-21-04- IV.
Bákovec 4-21-04-065 4-21-04- V.
Balcerčíkov potok 4-21-03-049 4-21-03- V.
Bartošov potok 4-21-03-013 4-21-03- VI.
Barutovský potok 4-21-03-015 4-21-03- V.
Beňadikov 4-21-03-032 4-21-03- V.
Beňadovský potok 4-21-03-029 4-21-03-10742 V.
Biela 4-21-04-076 4-21-04-8124 V.
Biela Orava 4-21-03-012,-041,-100 4-21-03-10242,-10437,-11074 III.
Biela voda (prítok Jasenovského potoka) 4-21-04-054 4-21-04-8509 V.
Biela voda (prítok Leštinského potoka) 4-21-04-055 4-21-04- VI.
Biely potôčik 4-21-04-018 4-21-04- V.
Bierka 4-21-03-001 4-21-03- IV.
Blatná 4-21-04-027 4-21-04-9065 V.
Blatnický potok 4-21-04-033 4-21-04- V.
Blážik 4-21-04-018 4-21-04- VI.
Blažkovky 4-21-03-037 4-21-03- VII.
Bobrovec 4-21-03-100 4-21-03-9865 V.
Bobrovecký potok 4-21-04-004 4-21-04-9502 V.
Bodorová 4-21-04-049 4-21-04- V.
Bor (prítok Oravice) 4-21-04-012 4-21-03- V.
Bor (prítok Polhoranky) 4-21-03-073 4-21-03-9880 V.
Borová voda 4-21-04-025 4-21-04-9149 V.
Bratkovčík 4-21-04-012 4-21-04-9383 V.
Brdcový potok 4-21-04-057 4-21-04- VI.
Breznický potok 4-21-03-008 4-21-03- VI.
Brezovica 4-21-04-011 4-21-04-9398 V.
Brezový potok (prítok Brezovice) 4-21-03-011 4-21-03- VI.
Brezový potok (prítok Čiernej Oravy) 4-21-03-100 4-21-03- V.
Brveník 4-21-03-001 4-21-03-11400 IV.
Brveniskový potok 4-21-03-011 4-21-03- V.
Bučinový jarok 4-21-04-033 4-21-04- V.
Bučinský potok 4-21-03-096 4-21-03- VI.
Bučník 4-21-04-013 4-21-04- VI.
Bučníkový potok 4-21-03-038 4-21-03-10509 V.
Budínsky potok 4-21-03-041 4-21-03-10439,-10441 IV.
Bugajný potok 4-21-03-063 4-21-03- VII.
Bukovinský potok 4-21-03-008 4-21-03-11262 V.
Bystrá (prítok Bobroveckého potoka) 4-21-04-004 4-21-04-9513 VI.
Bystrá (prítok Polhoranky) 4-21-03-065 4-21-03-9916,-9933,-9950 V.
Bystrička 4-21-04-081 4-21-04-8068 IV.
Bystrý potok 4-21-03-025 4-21-03-10811 V.

C upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Cepková 4-21-04-042 4-21-04- V.
Cupánkov potok 4-21-04-049 4-21-04- VI.

Č upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Čaplovka 4-21-04-003 4-21-04-9622 V.
Čerenový potok 4-21-03- 4-21-03- VI.
Čerchľový potok 4-21-03-063 4-21-03- VII.
Čertov potok 4-21-04-075 4-21-04- V.
Červený potok (prítok Jelešne) 4-21-03-098 4-21-03-9740 VI.
Červený potok (prítok Michalovky) 4-21-03-053 4-21-03-10212 VI.
Čierna mláka 4-21-04-031 4-21-04-8999 V.
Čierna Orava 4-21-03-078 4-21-03- IV.
Čierny potok (prítok Holického potoka) 4-21-04-055 4-21-04- VII.
Čierny potok (prítok Hruštínky) 4-21-03-036 4-21-03-10613 V.
Čierny potok (prítok Mútňanky) 4-21-03-027 4-21-03-10798 V.
Čierny potok (prítok Oravice) 4-21-04-006 4-21-04-9467 V.
Čierťaž 4-21-04-070 4-21-04-8213 V.
Čimhovský potok 4-21-04-008 4-21-04-94?? V.
Čipecký potok 4-21-03-019 4-21-03- V.
Členkovec 4-21-04-062 4-21-04- V.
Čremoš 4-21-04-075 4-21-04-8140 V.
Črchľa 4-21-03-100 4-21-03- V.
Črchľový potok 4-21-03-072 4-21-03- V.
Čršľa 4-21-04-045 4-21-04- V.

D upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Daničný potok 4-21-03-099 4-21-03- VI.
Demänovský potok 4-21-03-008 4-21-03-11251 V.
Deštianka 4-21-03-096 4-21-03- VI.
Dielnický potok 4-21-03-038 4-21-03-10527 V.
Dielový potok 4-21-04-037 4-21-04-8822 V.
Dilovačky 4-21-03-028 4-21-03-10793 V.
Dlhá voda 4-21-03-061 4-21-03-10063 V.
Dlžiansky Cickov 4-21-04-035 4-21-04-8908 IV.
Do Lomia 4-21-04-075 4-21-04- VI.
Dolinky (potok) 4-21-04-036 4-21-04- IV.
Dolinský potok 4-21-04-071 4-21-04-8190 VI.
Dolniansky potok 4-21-03-012 4-21-03-11088 IV.
Dolu Brestovinami 4-21-04-042 4-21-04- IV.
Dolu Ondrášovým 4-21-04-043 4-21-04- V.
Drahy 4-21-04-065 4-21-04- V.
Druhý potok 4-21-04-019 4-21-04- IV.
Držatínsky potok 4-21-03-011 4-21-03- V.
Dubový potok 4-21-04-042 4-21-04-8774 IV.
Dudov potok 4-21-04-075 4-21-04- V.
Duľovský potok 4-21-03-028 4-21-03- V.
Duriak 4-21-03-016 4-21-03- VI.
Dušiak 4-21-03-062 4-21-03- V.
Dvojačný potok 4-21-04-013 4-21-04- VII.

Ď upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Ďaďovský potok 4-21-03-072 4-21-03- VI.
Ďatlianka 4-21-04-028 4-21-04- V.

F upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Feračová 4-21-03-034 4-21-03-10632 V.
Fizúreň 4-21-04-041 4-21-04- V.
Frančákovský potok 4-21-03-070 4-21-03- VII.
Furandovský potok 4-21-03-025 4-21-03-10813 VI.
Furkaška 4-21-04-003 4-21-04-9639 V.

G upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Gajovka 4-21-03-070 4-21-03- VII.
Garľatovský potok 4-21-03-072 4-21-03- VI.
Gluchovský potôčik 4-21-03-063 4-21-03- VII.
Gluštíkovský potok 4-21-03-064 4-21-03- V.
Grakovský potok 4-21-03-096 4-21-03- VI.
Grebáčovský potok 4-21-03-049 4-21-03-10303 V.
Grúničný potok (prítok Jelešne, Hladovka) 4-21-03-096 4-21-03-9762 VI.
Grúničný potok (prítok Jelešne, Osada) 4-21-03-099 4-21-03- VI.
Grúnikový potok 4-21-04-027 4-21-04- VI.
Grúnny potok 4-21-04- 4-21-04- VI.
Grúň 4-21-04-068 4-21-04- VI.
Grúňový potok (prítok Hlbokého potoka) 4-21-04-009 4-21-04-9411 VI.
Grúňový potok (prítok Michalovky) 4-21-03-053 4-21-03- VI.

H upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Hájka 4-21-03-063 4-21-03-10006 VI.
Hálečkov potok 4-21-04-027 4-21-04- VI.
Hanuliakovský potôčik 4-21-03-063 4-21-03- VII.
Hanušov potok 4-21-04-001 4-21-04- IV.
Havranský potok 4-21-04-068 4-21-04-8290 V.
Hlásna rieka 4-21-03-055 4-21-03-10152 V.
Hlboký potok (prítok Bielej) 4-21-04-076 4-21-04-8133 VI.
Hlboký potok (prítok Bystrej) 4-21-03-071 4-21-03- VI.
Hlboký potok (prítok Kozinského potoka) 4-21-04-069 4-21-04- VI.
Hlboký potok (prítok Mútnika) 4-21-03-045 4-21-03-10354 VI.
Hlboký potok (prítok Oravice) 4-21-04-009 4-21-04-9410 V.
Hlboký potok (prítok Oravy) 4-21-04-017 4-21-04- IV.
Hlboký potok (prítok Račovej) 4-21-04-045 4-21-04- V.
Hlboký potok (prítok Šarého grúňa) 4-21-04-042 4-21-04- V.
Hldočín 4-21-04-018 4-21-04-9268 V.
Hlístnik 4-21-04-016 4-21-04-9297 V.
Holica 4-21-04-036 4-21-04-8897 IV.
Holický potok 4-21-04-055 4-21-04-8470 VI.
Horňanský potôčik 4-21-03-031 4-21-03- IV.
Hrabovec 4-21-04-065 4-21-04- V.
Hraničný Kriváň (prítok Poľanového Kriváňa) 4-21-03-100 4-21-03-9815 VI.
Hraničný Kriváň (prítok Veselianky) 4-21-03-042 4-21-03-10420 V.
Hrnčiarka 4-21-04-049 4-21-04- V.
Hrubášov potok 4-21-03-053 4-21-03-10217 VI.
Hruštínka 4-21-03-034,-040 4-21-03-10450 IV.
Hurtákov potok 4-21-03-016 4-21-03- VI.
Huták 4-21-03-027 4-21-03-10799 VI.

CH upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Chlebnický potok 4-21-04-041 4-21-04-8791 IV.
Chotárny potok (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-012 4-21-03- IV.
Chotárny potok (prítok Klenskovského potoka) 4-21-03-062 4-21-03- VI.
Chotársky potok 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Chyžník 4-21-03-095 4-21-03-9843 V.

I upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Istebnianka 4-21-04-064 4-21-04-8347 IV.

J upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Jančov potok 4-21-04-076 4-21-04- VI.
Jasenovský potok 4-21-04-054 4-21-04-8436,-8438,-8507 IV.
Jašteričie 4-21-04-00? 4-21-04- ?
Javorina 4-21-04-022 4-21-04- V.
Javorový potok 4-21-03-044 4-21-03-10366 VII.
Jazisko 4-21-03-060 4-21-03- VII.
Jazvina 4-21-04-060 4-21-04- VI.
Jelení potok 4-21-03-100 4-21-03-10225 IV.
Jelešňa 4-21-03-096,-099 4-21-03-9722,-9758,-9761 V.
Jelšava 4-21-04-051 4-21-04-8544,-8546 IV.
Juráňov potok 4-21-04-003 4-21-04-9598 V.
Jurčová 4-21-03-100 4-21-03-9717 V.
Juríkov potok 4-21-03-008 4-21-03-11211 IV.

K upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Kačov 4-21-04-079 4-21-04- IV.
Kalužovka 4-21-03-056 4-21-03-10135 V.
Kaňovka 4-21-03-013 4-21-03-11047 V.
Kapustníkovský potok 4-21-04-009 4-21-04- VII.
Katrenčíkovský potok 4-21-03-004 4-21-03-11331 IV.
Klenskovský potok 4-21-03-062 4-21-03- V.
Klepetová 4-21-04-041 4-21-04- V.
Klimková 4-21-04-042 4-21-04- V.
Klimovka 4-21-03-035 4-21-03-10622 V.
Klincový potok 4-21-03-033 4-21-03- IV.
Klinec (prítok Bielej Oravy, Breza) 4-21-03-031 4-21-03- IV.
Klinec (prítok Bielej Oravy, Námestovo) 4-21-03-100 4-21-03-10229 IV.
Klinec (prítok Dlhej vody) 4-21-03-060 4-21-03- VI.
Klinianka 4-21-03-013 4-21-03-10947 IV.
Kliník 4-21-04-018 4-21-04- V.
Klinkový potok 4-21-04-040 4-21-04- VI.
Klinský potok 4-21-03-074 4-21-03-9879 V.
Klobásovský potok 4-21-03-060 4-21-03-10064 VI.
Klobučný potok 4-21-04-068 4-21-04- V.
Kňažiansky potok 4-21-03-011 4-21-03-11131 V.
Kohútov potok 4-21-03-057 4-21-03-10101 V.
Koleňová 4-21-03-018 4-21-03-10904 VI.
Končitá 4-21-04-068 4-21-04- V.
Kopcová rizeň 4-21-04-075 4-21-04- VI.
Kordošov potok 4-21-04-062 4-21-04- V.
Kormanov 4-21-03-028 4-21-03-10772 V.
Korytárka 4-21-04-005 4-21-04-9483 V.
Korytina 4-21-03-008 4-21-03-11220 V.
Košiarcový potok 4-21-03-072 4-21-03- VI.
Košiarec 4-21-03-011 4-21-03-11102 V.
Košiarový potok 4-21-03-028 4-21-03- V.
Kovalinec 4-21-04-012 4-21-04-9383 VI.
Kozinský potok 4-21-04-069 4-21-04-8221 V.
Krahulčie 4-21-04-050 4-21-04- IV.
Krahulčík 4-21-04-013 4-21-04- VI.
Krajzerka 4-21-03-011 4-21-03- VI.
Krátky potok 4-21-04-017 4-21-04-9294 IV.
Kremenný potok 4-21-04-027 4-21-04-9115 VI.
Kriváň 4-21-03-075 4-21-03-9841 V.
Krivina 4-21-03-100 4-21-03- ?
Krivský potok 4-21-04-033 4-21-04-8935,-8936 IV.
Krivý potok 4-21-04-016 4-21-04-9299 V.
Krkoškovský potok 4-21-03-008 4-21-03- V.
Kubošovský potok 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Kurcinovka 4-21-04-027 4-21-04- VI.
Kurilová 4-21-04-015 4-21-04- VI.
Kút 4-21-04-001 4-21-04- V.
Kúty 4-21-03-040 4-21-03-040 VI.
Kýčera 4-21-03-032 4-21-03-10677 IV.

L upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Labašovský potok 4-21-04-033 4-21-04- V.
Ladiškovský potok 4-21-03-096 4-21-03- VI.
Látaná 4-21-04-021 4-21-04-9222 V.
Laz 4-21-03-037 4-21-03- VI.
Lazina 4-21-04-060 4-21-04- V.
Lazinník 4-21-03-033 4-21-03- IV.
Lazový potok 4-21-03-072 4-21-03-9888 V.
Lehotský potok 4-21-04-060 4-21-04-8417 IV.
Leštinský potok 4-21-04-055 4-21-04-8463 V.
Lieskovec 4-21-04-059 4-21-04- IV.
Lipový potok 4-21-03-040 4-21-03-10466 V.
Lokciansky potok 4-21-03-040 4-21-03-10451 V.
Lomnica 4-21-03-011 4-21-03-11094,-11095,-11098 IV.
Lopatov 4-21-03-049 4-21-03-10324 V.
Lukačíkov jarok 4-21-04-032 4-21-04- IV.

Ľ upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Ľavkovská 4-21-04-075 4-21-04- V.
Ľudmovka 4-21-03-060 4-21-03-10073 VI.

M upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Macúrkov potok 4-21-03-012 4-21-03- V.
Máčkov potok 4-21-04-060 4-21-04- V.
Madejov 4-21-03-015 4-21-03-11012 V.
Magura 4-21-03-048 4-21-03- VI.
Magurský Mútnik 4-21-03-048 4-21-03-10325 V.
Magurský potok 4-21-03-008 4-21-03-11235 V.
Majdovec 4-21-04-077 4-21-04- VI.
Majcherovka 4-21-04-007 4-21-04- V.
Malá Končitá 4-21-04-068 4-21-04- VI.
Malá Lučivná 4-21-04-077 4-21-04- V.
Malatinský potok 4-21-04-038 4-21-04-8818 V.
Malý Havranský potok 4-21-04-068 4-21-04- V.
Malý Chyžník 4-21-03-095 4-21-03-9843 VI.
Malý potok (prítok Mrzkého potoka) 4-21-04-028 4-21-04-9036 VI.
Malý potok (prítok Mútnika) 4-21-03-043 4-21-03- VI.
Markov potok 4-21-04-044 4-21-04- IV.
Martinkov potok 4-21-03-072 4-21-03-9901 V.
Martinov potok 4-21-04-017 4-21-04-9291 IV.
Mastrov potok 4-21-03-015 4-21-03- V.
Maťkov potok 4-21-04-013 4-21-04- VI.
Maximov potok 4-21-03-100 4-21-03- IV.
Medvedí potok 4-21-03-099 4-21-03- VI.
Medvedský potok 4-21-04-002 4-21-04-9669 IV.
Medzihradník 4-21-04-057 4-21-04-8439 V.
Medziskálie 4-21-03-032 4-21-03- V.
Menzdrovka 4-21-03-016 4-21-03-10968 V.
Michaliakov potok 4-21-03-072 4-21-03- V.
Michalovka 4-21-03-053 4-21-03-10210 V.
Michalovský jarok 4-21-04-064 4-21-04- V.
Milotínka 4-21-04-025 4-21-04-9132 VI.
Minčolský potok 4-21-04-068 4-21-04-8292 V.
Mlyncový potok 4-21-04-019 4-21-04- IV.
Mlynská rieka 4-21-03-099 4-21-03- VI.
Mlynský potok (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-031 4-21-03-10700 IV.
Mlynský potok (prítok Bobrovca) 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Mlynský potok (prítok Oravy) 4-21-04-061 4-21-04-8393 IV.
Mlynský potok (prítok Polhoranky) 4-21-03-072 4-21-03-9872 V.
Mníška 4-21-04-063 4-21-04- IV.
Mravičný jarok 4-21-04-057 4-21-04- VI.
Mrazový potok 4-21-03-049 4-21-03- VI.
Mrzký potok (prítok Petrovského potoka) 4-21-04-074 4-21-04- VI.
Mrzký potok (prítok Studeného potoka) 4-21-04-028 4-21-04-9033 V.
Murínov potok 4-21-04-056 4-21-04-8461 V.
Mútnik (prítok Veselianky) 4-21-03-045 4-21-03-10348 V.
Mútňanka 4-21-03-022,-028,-030 4-21-03-10703,-10704,-10727,-10790 IV.
Mútňanská ráztoka 4-21-03-016 4-21-03-11002 VI.

N upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Námestovský potok 4-21-03-060 4-21-03- VI.
Nevolajka 4-21-03-041 4-21-03-10426 IV.
Nová rieka 4-21-03-002 4-21-03-11358 IV.
Novotská ráztoka 4-21-03-016 4-21-03-11003 VII.

O upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Oblazník 4-21-04-040 4-21-04- VI.
Od Skalistej 4-21-04-077 4-21-04- V.
Odumorkovka 4-21-03-070 4-21-03-9927 VII.
Ohnutý potok 4-21-04-055 4-21-04- VII.
Okáľka (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-009 4-21-03-11202 IV.
Okáľka (prítok Zimnej vody) 4-21-03-006 4-21-03-11282 V.
Olexovka 4-21-03-047 4-21-03- VI.
Orava 4-21-04-001,-034,-042,-063,-065,-082 pozri článok III.
Oravica 4-21-04-003,-016 4-21-04-9296 IV.
Orvišník 4-21-04-062 4-21-04-8372 IV.
Osičiny 4-21-03-021 4-21-03- IV.
Ostrý potok (prítok Oravy) 4-21-04-034 4-21-04- IV.
Ostrý potok (prítok Zázrivky) 4-21-04-077 4-21-04- V.

P upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Páleničný Kriváň 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Paráčsky potok 4-21-03-006 4-21-03-11308 V.
Pasecký potok 4-21-03-100 4-21-03-9834 VII.
Pasečný jarok 4-21-03-051 4-21-03-10265 V.
Pasečný potok (prítok Chlebnického potoka) 4-21-04-041 4-21-04- V.
Pasečný potok (prítok Mútňanky) 4-21-03-028 4-21-03- V.
Pečkov potok 4-21-04-061 4-21-04- V.
Peniažkovo 4-21-04-053 4-21-04- V.
Petrenkov potok 4-21-03-040 4-21-03- VI.
Petrovský potok 4-21-04-074 4-21-04-8152 V.
Pietrová 4-21-04-064 4-21-04- V.
Plav 4-21-03-012 4-21-03- IV.
Plešivský potok 4-21-04-073 4-21-04-8167 V.
Pod Filištínskou 4-21-04-075 4-21-04- VI.
Pod Mater 4-21-04-040 4-21-04- VI.
Podbeňadikovský potok 4-21-03-032 4-21-03- V.
Podbielsky Cickov 4-21-04-031 4-21-04-8978 IV.
Podgrúňový potok 4-21-03-030 4-21-03- V.
Podlazovný potok 4-21-04-077 4-21-04- V.
Podplav 4-21-03-012 4-21-03-11071 IV.
Podskalník 4-21-03-030 4-21-03-10728 V.
Poduhrovský potok 4-21-03-030 4-21-03- V.
Pohájový potok 4-21-04-007 4-21-04- V.
Pokryváčsky potok 4-21-04-049 4-21-04- V.
Polhoranka 4-21-03-054,-056,-062,-072 4-21-03-9875,-9890,-10049,-10133 IV.
Poliansky potok 4-21-03-099 4-21-03-9732 VII.
Poľanový Kriváň 4-21-03-100 4-21-03-9817 V.
Poľanový potok 4-21-03-032 4-21-03- V.
Poperačský potok 4-21-03-051 4-21-03-10273 V.
Popriečny potok 4-21-03-072 4-21-03- VI.
Potok 4-21-03-051 4-21-03- V.
Potôčky 4-21-04-049 4-21-04- V.
Požehovka 4-21-03-009 4-21-03-11188 IV.
Požehovský potok 4-21-03-010 4-21-03- IV.
Práčka 4-21-03-028 4-21-03-10774 V.
Predalka 4-21-03-037 4-21-03-10548 V.
Predný potok 4-21-03-011 4-21-03-11122 V.
Predný Turanov potok 4-21-04-077 4-21-04- V.
Pribiš 4-21-04-043 4-21-04-8704 IV.
Pribišská 4-21-04-025 4-21-04-9194 VI.
Priehybský potok (prítok Beňadovského potoka) 4-21-03-029 4-21-03- VI.
Priehybský potok (prítok Klinianky) 4-21-03-015 4-21-03- V.
Priehybský potok (prítok Polhoranky) 4-21-03-054 4-21-03-10192 V.
Priekopa 4-21-03-036 4-21-03-10600 V.
Priekovský potok 4-21-04-033 4-21-04- V.
Prievorný jarok 4-21-04-053 4-21-04- IV.
Prípor 4-21-03-009 4-21-03-11178 IV.
Príslopec (prítok Bielej) 4-21-04-076 4-21-04- VI.
Príslopec (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-001 4-21-03-11393 IV.
Príslopový potok 4-21-04-037 4-21-04- V.
Prostredný potok 4-21-03-011 4-21-03- V.
Prvý potok 4-21-04-019 4-21-04- IV.
Pstružný potok 4-21-04-080 4-21-04- IV.
Pucov 4-21-04-049 4-21-04-8571,-8573 IV.
Puľka 4-21-03-096 4-21-03- VI.

R upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Rabčický potok 4-21-03-070 4-21-03-9920 VI.
Racibor 4-21-04-047 4-21-04-8639,-8644 IV.
Račová 4-21-04-045 4-21-04-8666 IV.
Rakovec 4-21-03-049 4-21-03-10311 V.
Randová 4-21-03-044 4-21-03-10364,-10365 VI.
Ráztoka 4-21-04-018 4-21-04-9265 IV.
Ráztoky (prítok Chlebnického potoka) 4-21-04-040 4-21-04-8800 V.
Ráztoky (prítok Zázrivky) 4-21-04-071 4-21-04-8193 V.
Rejdugovský potok 4-21-03-072 4-21-03- VIII.
Riečka (prítok Veselianky) 4-21-03-050 4-21-03-10283 V.
Riečka (prítok Zásihlianky) 4-21-03-018 4-21-03-10920 VI.
Richtársky potok 4-21-04-009 4-21-04- VI.
Roškov potok 4-21-03-100 4-21-03- IV.

S upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Sakalov 4-21-04-038 4-21-04-8818 VI.
Salatínsky potok 4-21-04-023 4-21-04-9209 V.
Sičovský potok 4-21-03-072 4-21-03- V.
Sihelčík 4-21-03-062 4-21-03-10034 V.
Sihelniansky potok 4-21-03-063 4-21-03-10005 V.
Sihelský potôčik 4-21-03-060 4-21-03- VI.
Sihlový potok 4-21-04-003 4-21-04- V.
Simušov potok 4-21-03-013 4-21-03- V.
Sivý potok 4-21-04-025 4-21-04-9131 VII.
Skalčaník 4-21-03-100 4-21-03- IV.
Skalický potok 4-21-04-042 4-21-04-8769 IV.
Skalnatý potok 4-21-03-039 4-21-03-10494 V.
Skladaný potok 4-21-03-072 4-21-03-9885 V.
Skladiskový potok 4-21-03-030 4-21-03- V.
Skoroň 4-21-04-079 4-21-04- IV.
Skotňa 4-21-04-065 4-21-04- V.
Slopový potok 4-21-04-019 4-21-04- IV.
Smieškov potok 4-21-04-074 4-21-04- VI.
Smoleňovský potok 4-21-04-033 4-21-04-8952 V.
Sokol 4-21-04-077 4-21-04- V.
Sokolec 4-21-04-077 4-21-04- V.
Soličný potok 4-21-04-028 4-21-04- V.
Soľný potok 4-21-03-064 4-21-03-10000 V.
Spálenský potok 4-21-04-020 4-21-04- V.
Stančová 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Stankovský potok 4-21-03-072 4-21-03- V.
Stará Orava 4-21-04-065 4-21-04- IV.
Starý potok 4-21-04-054 4-21-04-8515 V.
Stasovský potok 4-21-04-033 4-21-04- V.
Staškov potok 4-21-03-096 4-21-03- VI.
Stašovský potok 4-21-03-064 4-21-03- V.
Stavný potok 4-21-03-100 4-21-03-9853 IV.
Stepkovský potok 4-21-03-100 4-21-03- IV.
Stoh 4-21-04-081 4-21-04- V.
Stojkov potok 4-21-04-036 4-21-04- V.
Stožkový potok 4-21-04-055 4-21-04- VI.
Straniansky potok 4-21-03-044 4-21-03-10368 VIII.
Studený potok 4-21-04-020,-022,-028,-029 pozri článok IV.
Suchý jarok 4-21-04-049 4-21-04- VI.
Suchý potok (prítok Bobroveckého potoka) 4-21-04-004 4-21-04- VI.
Suchý potok (prítok Dlhej vody) 4-21-03-060 4-21-03-10089 VI.
Suchý potok (prítok Oravice) 4-21-04-003 4-21-04-9649 V.
Suchý potok (prítok Ráztoky) 4-21-04-018 4-21-04-9267 V.
Suchý potok (prítok Sivého potoka) 4-21-04-025 4-21-04-9177 VIII.
Suchý potok (prítok Zásihlianky) 4-21-03-018 4-21-03- VI.
Svinský potok 4-21-04-076 4-21-04- VI.

Š upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Šándrov potok 4-21-04-016 4-21-04- VI.
Šarý grúň 4-21-04-042 4-21-04-8741 IV.
Šimova jama 4-21-04-049 4-21-04- V.
Šoltýsky potok 4-21-03-062 4-21-03-10050 V.
Štefanovský potok 4-21-04-001 4-21-04-9682 IV.
Števkovský potok 4-21-04-024 4-21-04-9193 VII.
Štrbičný jarok 4-21-04-053 4-21-04- IV.
Štrková 4-21-04-077 4-21-04- VI.
Šubovka 4-21-03-040 4-21-03-10457 V.
Šuhajov potok 4-21-04-079 4-21-04- IV.

T upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Taľagová 4-21-03-062 4-21-03- V.
Taranovský potok 4-21-03-072 4-21-03- V.
Teplička 4-21-04-077 4-21-04- V.
Tinorka 4-21-03-040 4-21-03- V.
Tisoňovka 4-21-03-014 4-21-03-11013 V.
Tisový potok 4-21-03-056 4-21-03- V.
Tmavý jarok 4-21-04-032 4-21-04- IV.
Tokárny potôčik 4-21-04-009 4-21-04- VI.
Tretí potok 4-21-04-019 4-21-04- IV.
Trní potok 4-21-04-001 4-21-04- IV.
Trninský jarok 4-21-04-060 4-21-04- V.
Trsteník (prítok Oravice) 4-21-04-013 4-21-04-9367 V.
Trsteník (prítok Oravy) 4-21-04-065 4-21-04-8341 IV.
Tržinov potok 4-21-04-077 4-21-04- V.
Turín 4-21-04-036 4-21-04- IV.
Turniansky potok 4-21-03-062 4-21-03- V.
Turochov potok 4-21-04-009 4-21-04- VII.
Tvorkov potok 4-21-03-097 4-21-03-9753 VI.

U upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Uhliská 4-21-04-012 4-21-04-9383,-9384 VI.
Uhlisko 4-21-03-100 4-21-03- VI.
Úplažteky 4-21-04-074 4-21-04- VI.
Ústranský potok 4-21-04-050 4-21-04- IV.

V upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Vahanček 4-21-04-049 4-21-04- VI.
Vahanovský potok 4-21-03-047 4-21-03-10326 VI.
Vajdovský potok (prítok Borovej vody) 4-21-04-025 4-21-03-9158 VI.
Vajdovský potok (prítok Javorového potoka) 4-21-03-044 4-21-03-10371 VIII.
Vaňovský potok 4-21-03-040 4-21-03-040 V.
Vápenný jarok 4-21-04-046 4-21-04- IV.
Vavrečanka 4-21-03-100 4-21-03-10236,-10237 IV.
Veľká Lučivná 4-21-04-077 4-21-04- V.
Veľký Klin 4-21-04-037 4-21-04-8859 V.
Veselianka 4-21-03-042 4-21-03-10256,-10322,-10413 IV.
Vlčí potok (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-005 4-21-03-11308 IV.
Vlčí potok (prítok Oravice) 4-21-04-014 4-21-04-9363 V.
Voliarisko 4-21-04-024 4-21-04-9205 V.
Vonžovec 4-21-03-066 4-21-03-9952 VI.
Vŕbový jarok 4-21-04-064 4-21-04- V.
Všivák 4-21-04-012 4-21-04-9380 V.
Vyšeháj 4-21-03-036 4-21-03- V.

Z upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Za Dielom 4-21-04-008 4-21-04-9445 V.
Za Grúňom 4-21-03-063 4-21-03- VII.
Za hutou 4-21-04-045 4-21-04- V.
Za vodou 4-21-03-072 4-21-03-9911 V.
Zábiedovčík 4-21-04-015 4-21-04-9319 V.
Zadný Kriváň 4-21-03-100 4-21-03-9850 V.
Zadný potok 4-21-03-100 4-21-03- V.
Zadný Turanov potok 4-21-04-077 4-21-04- V.
Zagrúň 4-21-03-030 4-21-03- VI.
Záhoranka 4-21-03-068 4-21-03-9934 VI.
Západistý potôčik 4-21-04-003 4-21-04- V.
Záprtiskový potok 4-21-03-011 4-21-03- V.
Zásihlianka 4-21-03-018 4-21-03-10888 V.
Záskalský potok 4-21-04-053 4-21-04-8529 IV.
Zátrsteník 4-21-04-013 4-21-04- VI.
Závadský potok 4-21-04-054 4-21-04- V.
Zázrivka 4-21-04-075,-077,-078 4-21-04-8102,-8109,-8116,-8122,-8139 IV.
Zelený potok 4-21-04-049 4-21-04- V.
Zimná voda (prítok Bielej Oravy) 4-21-03-006 4-21-03-11281 IV.
Zimná voda (prítok Polhoranky) 4-21-03-072 4-21-03- V.
Zimník 4-21-03-099 4-21-03-9731 VI.
Zimný potok 4-21-03-049 4-21-03- V.
Zlatný potok 4-21-03-023 4-21-03-10834 V.

Ž upraviť

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Žaškovský potok 4-21-04-066 4-21-04-8306 IV.
Žegov potok 4-21-04-049 4-21-04- V.
Žiakov potok 4-21-04-074 4-21-04-8155 VI.
Žiarovčík 4-21-04-014 4-21-04-9359 V.
Žiarový Kriváň 4-21-03-100 4-21-03-9816 VI.
Žľabovatá 4-21-04-060 4-21-04- V.

Zoznam vodných tokov poľskej časti povodia upraviť

Úplný zoznam všetkých pomenovaných vodných tokov na území Poľska, ktoré patria do povodia Oravy. Sú zoradené abecedne podľa ich slovenského názvu, oficiálne poľské názvy sú uvedené v zátvorkách.

 1. Andrišovský potok (Handrysiowski Potok)
 2. Biela voda (Biała Woda)
 3. Biely potok (Biały Potok)
 4. Blažovka (Błasiówka)
 5. Bližšia mláka (Bliższa Młaka)
 6. Blížší Murgas (Bliższy Murgas)
 7. Bobrovský Kriváň (Bobrowski Krzywań)
 8. Bonkovský potok (Bąkowski)
 9. Borčiak (Borczak)
 10. Borový potok (Borowy)
 11. Bubenský potok (Bębeński)
 12. Červená voda (Czerwona Woda)
 13. Červený potok (Czerwony Potok)
 14. Čierna Orava (Czarna Orawa)
 15. Čierna voda (Czarna Woda)
 16. Čierny potok (prítok Čiernej Oravy) (Czarny)
 17. Čierny potok (prítok Pekelníka) (Czarny Potok)
 18. Čierne potok (prítok Sihleca) (Czarny)
 19. Dikovský potok (Dzikowski Potok)
 20. Dravnica (Drawnica)
 21. Druhý potok (Drugi)
 22. Ďubáčovský potok (Dzióbaczowski)
 23. Grešovský potok (Grzesiowski Potok)
 24. Grúňová (Groniowa)
 25. Hájkový potok (Gajkowy Potok)
 26. Hlboký potok (prítok Čiernej Oravy) (Głęboki Potok)
 27. Hlboký potok (prítok Lipnice) (Głęboki Potok)
 28. Hraničniak (Graniczniak)
 29. Hrobľový potok (Groblowy Potok)
 30. Húšť (Gąszcz)
 31. Chladník (Chłodnik)
 32. Chotárnik (Kotarnik)
 33. Chyžník (Chyżnik)
 34. Chyžník (Chyżny)
 35. Janíkovský potok (Janikowski)
 36. Jašovský potok (Jasiowski Potok)
 37. Jendrašč (Jędraszcz)
 38. Kielbasovský potok (Kiełbasowski Potok)
 39. Kostiarňa (Kościarnia)
 40. Kripovka (Krzypówka)
 41. Krivá rieka (Krzywa Rzeka)
 42. Krivánik (Krzywańczyk)
 43. Kýčerka (Kiczorka)
 44. Lazný potok (Łaźny)
 45. Lipnica (Lipnica)
 46. Litvovský potok (Litwowski)
 47. Luchovský (Luchowski)
 48. Lysovský potok (Łysiowski Potok)
 49. Mackovský potok (Maćkowski)
 50. Menteľovský potok (Mentelowski Potok)
 51. Mlynárčikovský potok (Młynarczykowski Potok)
 52. Murgas (Murgas)
 53. Nový potok (Nowy Potok)
 54. Od Kráľovky (Od Kralówki)
 55. Pekelník (Piekielnik)
 56. Pirť (Percia)
 57. Pitovský potok (Pitowski Potok)
 58. Podsklianka (Podszklanka)
 59. Poľančík (Polańszczak)
 60. Prívarovka (Przywarówka)
 61. Prvý potok (Pierwszy Potok)
 62. Psiarňa (Psiarnia)
 63. Pustatinský potok (Puściznowy Potok)
 64. Račník (Racznik)
 65. Rudník (Rudnik)
 66. Sihlec (prítok Lipnice)
 67. Sihlec (prítok Zubrice)
 68. Sizinkovský potok (Sizymkowski)
 69. Skalný potok (Skalany Potok)
 70. Slaný potok (Słony Potok)
 71. Smetanovský potok
 72. Smrdiaca voda
 73. Smrekový potok
 74. Srnianka (Podsarnianka)
 75. Staré riečisko
 76. Starý potok
 77. Suchý potok
 78. Šumiaci potok
 79. Tichoňovský potok (Cichoniowski Potok)
 80. Tichý potok (Cichy potok)
 81. Tokárka
 82. Urvištný potôčik
 83. Vavrušovský potok
 84. Viciaňovský potok
 85. Vilkovský potok
 86. Viselec
 87. Vôkol hôrky (Koło Górki)
 88. Vrchovina
 89. Vylámaná rieka
 90. Vzdialenejšia mláka (Dalsza Młaka)
 91. Vzdialenejší Murgas (Dalszy Murgas)
 92. Zembalovský potok
 93. Zimná voda
 94. Zimný potok (prítok Bubenského potoka)
 95. Zimný potok (prítok Pekelníka)
 96. Zlámaná dolina
 97. Zubrica