Zoznam vodných tokov v povodí Turca

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vodných tokov v povodí Turca obsahuje abecedne zoradený zoznam všetkých oficiálne pomenovaných vodných tokov v povodí rieky Turiec.

Názov toku Rád toku Hydrologické poradie Číslo recipienta
Antonský potok IV. 4-21-05-028 4-21-05-7738
Beliansky potok IV. 4-21-05-094 4-21-05-7005
Besná voda IV. 4-21-05-039 4-21-05-7623
Biela voda V. 4-21-05-048 4-21-05-7505
Blatná V. 4-21-05-033 4-21-05-7682
Blatnický potok IV. 4-21-05-081 4-21-05-7158
Bôrovský potok V. 4-21-05-105 4-21-05-6897
Briešťanka V. 4-21-05-045 4-21-05-7553
Budiš V. 4-21-05-043 4-21-05-7562
Býkor V. 4-21-05-082 4-21-05-7145
Bystrica V. 4-21-05-054 4-21-05-7455
Bystrička IV. 4-21-05-096 4-21-05-6971
Čepčínsky potok IV. 4-21-05-042 4-21-05-7599
Červená voda IV. 4-21-05-027 4-21-05-7746
Čierna voda (prítok Dolinky) V. 4-21-05-062 4-21-05-7415
Čierna voda (prítok Teplice) V. 4-21-05-049 4-21-05-7494
Čierny potok IV. 4-21-05-082 4-21-05-7142
Dedinský potok V. 4-21-05-050 4-21-05-7473
Dielnice V. 4-21-05-064 4-21-05-74??
Diviacky potok (prítok Teplice) V. 4-21-05-052 4-21-05-74??
Diviacky potok (prítok Turca) IV. 4-21-05-036 4-21-05-7658
Dlhý potok V. 4-21-05-066 4-21-05-7382
Dolinka IV. 4-21-05-063 4-21-05-7413
Flochovec IV. 4-21-05-021 4-21-05-7784
Gaderský potok V. 4-21-05-078 4-21-05-7189
Glozy V. 4-21-05-049 4-21-05-7487
Haditý potok V. 4-21-05-064 4-21-05-74??
Hájsky potok IV. 4-21-05-033 4-21-05-7681
Hlboký potok IV. 4-21-05-031 4-21-05-7710
Hlísta V. 4-21-05-054 4-21-05-7453
Hnilický potok V. 4-21-05-071 4-21-05-7291
Hore Vrbinami VI. 4-21-05-062 4-21-05-7416
Hrádky VI. 4-21-05-058 4-21-05-7441
Chotárny potok V. 4-21-05-041 4-21-05-760?
Ihráč V. 4-21-05-069 4-21-05-7341
Ivančinský potok IV. 4-21-05-046 4-21-05-7546
Jasenica IV. 4-21-05-045 4-21-05-7552
Jasenovský potok V. 4-21-05-043 4-21-05-756?
Javorina IV. 4-21-05-108 4-21-05-6875
Javorovec IV. 4-21-05-023 4-21-05-7775
Jelšovec VI. 4-21-05-081 4-21-05-7162
Kalník V. 4-21-05-103 4-21-05-6910
Kamenný potok IV. 4-21-05-109 4-21-05-6872
Karlovský potok V. 4-21-05-081 4-21-05-7161
Kevický potok V. 4-21-05-061 4-21-05-742?
Kláštorský potok V. 4-21-05-064 4-21-05-7410
Kozí potok IV. 4-21-05-029 4-21-05-7726
Kozinec V. 4-21-05-049 4-21-05-7491
Krásny potok IV. 4-21-05-097 4-21-05-6965
Laclavský potok IV. 4-21-05-046 4-21-05-7539
Lopušná V. 4-21-05-047 4-21-05-7523
Lúčky V. 4-21-05-044 4-21-05-7559
Lúčna IV. 4-21-05-037 4-21-05-7633, -7633,5
Malý potok V. 4-21-05-099 4-21-05-6954
Medokýš V. 4-21-05-100 4-21-05-6950
Medvedí potok V. 4-21-05-021 4-21-05-7789
Mošovský potok V. 4-21-05-062 4-21-05-7417
Motnikerov potok V. 4-21-05-031 4-21-05-7711
Mútnik IV. 4-21-05-035 4-21-05-7666
Necpalský potok V. 4-21-05-093 4-21-05-7007
Od tunela V. 4-21-05-035 4-21-05-7675
Ondrašovský potok V. 4-21-05-054 4-21-05-7452
Pažiť V. 4-21-05-035 4-21-05-7671
Peterský potok V. 4-21-05-084 4-21-05-7113
Pieskovec V. 4-21-05-029 4-21-05-7730
Piešť IV. 4-21-05-041 4-21-05-7603
Pivovarský potok IV. 4-21-05-099 4-21-05-6953
Podhájsky potok IV. 4-21-05-100 4-21-05-6945, -6945,01
Podhoreň V. 4-21-05-037 4-21-05-76??
Polerieka IV. 4-21-05-054 4-21-05-7450
Požežský potok IV. 4-21-05-036 4-21-05-7659
Príslopský potok VI. 4-21-05-096 4-21-05-6974
Rakša V. 4-21-05-058 4-21-05-7440
Rovné lazy V. 4-21-05-043 4-21-05-75??
Rovný potok V. 4-21-05-035 4-21-05-7668
Rožkovský potok V. 4-21-05-047 4-21-05-7527
Rudniansky potok V. 4-21-05-043 4-21-05-7564
Rybník VI. 4-21-05-062 4-21-05-7419
Sadový potok IV. 4-21-05-085 4-21-05-7107
Selenec VI. 4-21-05-077 4-21-05-7190
Silava IV. 4-21-05-100 4-21-05-6949
Sklabinský potok IV. 4-21-05-106 4-21-05-6896
Sklené IV. 4-21-05-030 4-21-05-771?
Sloviansky potok V. 4-21-05-072 4-21-05-7256
Socovský potok IV. 4-21-05-064 4-21-05-7404
Sokol (prítok Polerieky) V. 4-21-05-054 4-21-05-7457
Sokol (prítok Turca) IV. 4-21-05-046 4-21-05-7542
Somolický potok V. 4-21-05-060 4-21-05-7433
Srnčí potok V. 4-21-05-031 4-21-05-7756
Stará Flochová VI. 4-21-05-048 4-21-05-7511
Studenec V. 4-21-05-067 4-21-05-7360
Suchá V. 4-21-05-068 4-21-05-7351
Svätojánsky potok V. 4-21-05-025 4-21-05-7754
Sviniarka VI. 4-21-05-076 4-21-05-7214
Šindeľná V. 4-21-05-087 4-21-05-7075
Široká V. 4-21-05-047 4-21-05-7529
Široký potok V. 4-21-05-020 4-21-05-7796
Teplica IV. 4-21-05-051, -052 4-21-05-7461, -7468
Toliarsky potok IV. 4-21-05-028 4-21-05-7745
Trebostovský potok IV. 4-21-05-084 4-21-05-7111
Trstenec V. 4-21-05-054 4-21-05-7456
Turček IV. 4-21-05-025 4-21-05-7752
Turiec III. 4-21-05-070, -109 4-21-05-6871, -7338
Valaský potok V. 4-21-05-096 4-21-05-6972
Valčiansky potok IV. 4-21-05-073 4-21-05-7254
Vedžer IV. 4-21-05-056 4-21-05-7446
Veľký jarok IV. 4-21-05-100 4-21-05-6938
Veľký potok V. 4-21-05-037 4-21-05-76??
Vendelínsky potok V. 4-21-05-064 4-21-05-74??
Vôdky V. 4-21-05-089 4-21-05-7045
Vrátniansky potok VI. 4-21-05-076 4-21-05-7222
Vríca IV. 4-21-05-069 4-21-05-7339
Zápotočie V. 4-21-05-080 4-21-05-7169
Zázrivá IV. 4-21-05-107 4-21-05-6884
Zlámaný potok V. 4-21-05-097 4-21-05-6967
Znievsky potok IV. 4-21-05-064 4-21-05-7406
Žabín V. 4-21-05-042 4-21-05-7600
Žabokrecký potok IV. 4-21-05-095 4-21-05-7002
Žľabiny V. 4-21-05-061 4-21-05-74??