Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (švéd. Nobelpriset i fysiologi eller medicin).

Cena sa udeľuje od roku 1901 švédskym inštitútom Karolinska (švéd. Karolinska Institutet).

1901 – 1925 upraviť

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1901 – 1925
Rok Meno Krajina Prínos
1901 Emil Adolf von Behring Nemecko "za jeho práce týkajúce sa liečby sérom, obzvlášť za jeho podávanie pri diftérii, ktoré otvorilo novú cestu v oblasti lekárskej vedy, a tým vložilo do rúk lekárov víťaznú zbraň voči chorobám a smrti"
1902 Ronald Ross Spojené kráľovstvo "za jeho práce týkajúce sa malárie, ktorými ukázal, ako sa dostáva do organizmu, a tým položil základ pre úspešný výskum tejto choroby a metód boja proti nej"
1903 Niels Ryberg Finsen Dánsko "ako uznanie jeho príspevku k liečbe chorôb, obzvlášť lupus vulgaris, koncentrovaným svetelným žiarením, čím otvoril novú cestu lekárskej vedy"
1904 Ivan Petrovič Pavlov Rusko "ako uznanie jeho prác týkajúcich sa fyziológie trávenia, prostredníctvom ktorých sa zmenili a rozšírili vedomosti týkajúce sa vitálnych aspektov jedincov"
1905 Robert Koch Nemecko "za jeho výskumy a objavy vo vzťahu k tuberkulóze"
1906 Camillo Golgi
Santiago Ramón y Cajal
Taliansko
Španielsko
"ako uznanie ich prác týkajúcich sa štruktúry nervovej sústavy"
1907 Charles Louis Alphonse Laveran Francúzsko "ako uznanie jeho prác týkajúcich sa úlohy prvokov pri rozvoji chorôb"
1908 Ilia Iľjič Mečnikov
Paul Ehrlich
Rusko
Nemecko
"ako uznanie ich prác týkajúcich sa úlohy imunity"
1909 Emil Theodor Kocher Švajčiarsko "za jeho práce týkajúce sa fyziológie, patológie a chirurgie štítnej žľazy"
1910 Albrecht Kossel Nemecko "ako uznanie jeho príspevku k našim vedomostiam z chémie bunky, najmä prostredníctvom jeho prác týkajúcich sa bielkovín vrátane nukleových substancií"
1911 Allvar Gullstrand Švédsko "za výskum spôsobu tvorby obrazu šošovkou oka"
1912 Alexis Carrel Francúzsko "za prácu týkajúcu sa spôsobu zošívania ciev a transplantácií"
1913 Charles Robert Richet Francúzsko "za objav anafylaxie"
1914 Robert Bárány Maďarsko/Rakúsko "za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha"
1919 Jules Bordet Belgicko "za objav komplementu ako súčasti imunitného systému"
1920 Schack August Steenberg Krogh Dánsko "za dôkaz, že výmena plynov v pľúcach sa uskutočňuje priamou difúziou"
1922 Archibald Vivian Hill Spojené kráľovstvo "za výskum produkcie tepla vo svaloch
Otto Fritz Meyerhof Nemecko "za výskum vzťahu medzi spotrebou kyslíku a metabolizmom kyseliny mliečnej vo svaloch"
1923 Frederick Grant Banting
John James Richard Macleod
Kanada
Spojené kráľovstvo
"za objav inzulínu"
1924 Willem Einthoven Holandsko "za objav mechanizmu tvorby elektrokardiogramu"

1926 – 1950 upraviť

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1926 – 1950
Rok Meno Krajina Prínos
1926 Johannes Fibiger Dánsko "za objav Spiroptera carcinoma."
1927 Julius Wagner-Jauregg Rakúsko "za liečbu progresívnej paralýzy infekciou malárie"
1928 Charles Jules Henri Nicolle Francúzsko "za výskum škvrnitého týfusu"
1929 Christiaan Eijkman Holandsko “za objav antineuritického vitamínu
Sir Frederick Gowland Hopkins Spojené kráľovstvo "za objav (rast stimulujúcich) vitamínov"
1930 Karl Landsteiner Rakúsko "za objav krvných skupín"
1931 Otto Heinrich Warburg Nemecko "za výskum úlohy cytochrómov v bunkovom dýchaní"
1932 Sir Charles Scott Sherrington
Edgar Douglas Adrian
obaja Spojené kráľovstvo
"za výskum funkcie neurónov vrátane zistenia, že silnejšie stimuly vedú k vyššej frekvencii nervových impulzov"
1933 Thomas Hunt Morgan Spojené štáty "za objav úlohy chromozómov v dedičnosti"
1934 George Hoyt Whipple
George Richards Minot
William Parry Murphy
všetci Spojené štáty "za objav liečby pečeňou pri anémii"
1935 Hans Spemann Nemecko "za objav organizačných centier pri ranom vývoji organizmov"
1936 Sir Henry Hallett Dale
Otto Loewi
Spojené kráľovstvo
Nemecko/Rakúsko/USA
"za prácu týkajúcu sa transmisie nervových impulzov cestou neurotransmiterov"
1937 Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt Maďarsko "za popísanie vitamínu C a objav, že kyslík reaguje s vodíkom pri bunkovom dýchaní"
1938 Corneille Jean François Heymans Belgicko "za objasnenie mechanizmu, ktorým organizmus meria krvný tlak a obsah kyslíka v krvi a prenáša tento signál do mozgu"
1939 Gerhard Domagk Nemecko "za objav sulfónamidu Prontosilu, prvého lieku účinného proti bakteriálnym infekciám"
1943 Henrik Carl Peter Dam
Edward Adelbert Doisy
Dánsko
Spojené štáty
"za objav vitamínu vitamínu K a jeho chemickú štruktúru"
1944 Joseph Erlanger
Herbert Spencer Gasser
obaja Spojené štáty "za objav rôznych typov nervových vlákien"
1945 Sir Alexander Fleming
Ernst Boris Chain
Sir Howard Florey
Spojené kráľovstvo
Nemecko/Spojené kráľovstvo
Austrália/Spojené kráľovstvo
"za objav penicilínu a jeho vlastností pri liečbe infekčných chorôb"
1946 Hermann Joseph Muller Spojené štáty "za poznatok, že mutácie môžu byť spôsobené röntgenovými lúčmi"
1947 Carl Ferdinand Cori
Gerty Theresa Cori (rodená Radnitz)
obaja Česko-Slovensko/Spojené štáty "za objav mechanizmu, ktorým sa glykogén v tele mení na glukózu
Bernardo Alberto Houssay Argentína “za popísania účinkov hypofyzárnych hormónov na metabolizmus cukrov"
1948 Paul Hermann Müller Švajčiarsko "za objav insekticídu DDT"
1949 Walter Rudolf Hess Švajčiarsko "a mapovanie rozličných funkcií stredného mozgu
Antonio Caetano De Abreu Freire Egas Moniz Portugalsko “za objav terapeutického účinku lobotómie"
1950 Edward Calvin Kendall
Tadeus Reichstein
Philip Showalter Hench
Spojené štáty
Poľsko/Švajčiarsko
Spojené štáty
"za objav hormónov kôry nadobličiek, opis ich štruktúry a funkcie"

1950 – 1975 upraviť

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1950 – 1975
Rok Meno Krajina Prínos
1951 Max Theiler Južná Afrika/Švajčiarsko "za vývoj vakcíny proti žltej zimnici"
1952 Selman Waksman Rusko/Spojené štáty "za objav prvého antibiotika účinného proti tuberkulóze – streptomycínu"
1953 Hans Adolf Krebs Nemecko/Spojené kráľovstvo "za objav citrátového (Krebsovho) cyklu pri bunkovom dýchaní"
Fritz Albert Lipmann Nemecko/Spojené štáty "za objav a výskum koenzýmu A"
1954 John Franklin Enders
Thomas Huckle Weller
Frederick Chapman Robbins
všetci Spojené štáty "za vývoj metódy kultivácie vírusov poliomyelitídy v skúmavke"
1955 Axel Hugo Theodor Theorell Švédsko "za výskum enzýmov a ich účinkov, najmä oxidačných enzýmov"
1956 André Frédéric Cournand
Werner Forssmann
Dickinson W. Richards
Francúzsko/Spojené štáty
Nemecko
Spojené štáty
"za vývoj metódy katetrizácie srdca a štúdium rozličných srdcových chorôb"
1957 Daniel Bovet Švajčiarsko/Taliansko "za objav syntetických liekov ako antihistaminiká, ktoré blokujú účinok biologických amínov"
1958 George Wells Beadle
Edward Lawrie Tatum
obaja Spojené štáty "za poznatok, že gény riadia jednotlivé metabolické cesty"
Joshua Lederberg Spojené štáty “za výskum genetickej rekombinácie a organizácie genetického materiálu baktérií
1959 Severo Ochoa
Arthur Kornberg
Španielsko/Spojené štáty
Spojené štáty
"za syntézu nukleových kyselín – RNA a DNA"
1960 Sir Frank Macfarlane Burnet
Peter Brian Medawar
Austrália
Brazília/Spojené kráľovstvo
"za poznatok, že imunitný systém fétu sa naučí ako rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"
1961 Georg von Békésy Maďarsko "za objasnenie úlohy slimáka v uchu"
1962 Francis Harry Compton Crick
James Dewey Watson
Maurice Hugh Frederick Wilkins
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Nový Zéland/Spojené kráľovstvo
"za objav molekulovej štruktúry DNA a ich významu pri prenose informácii"
1963 Sir John Carew Eccles
Alan Lloyd Hodgkin
Andrew Huxley
Austrália
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo
"za opísanie prevodu elektrických impulzov v nervoch"
1964 Konrad Bloch
Feodor Lynen
Nemecko/Spojené štáty
Nemecko
"za výskum týkajúci sa metabolizmu cholesterolu a mastných kyselín"
1965 François Jacob
André Lwoff
Jacques Monod
všetci Francúzsko "za objav messenger RNA, ribozómov a génov riadiacich expresiu iných génov"
1966 Peyton Rous Spojené štáty "za objav vírusov spôsobujúcich nádory"
Charles B. Huggins Kanada/Spojené štáty "za objav hormonálnej liečby rakoviny prostaty"
1967 Ragnar Granit
Haldan Keffer Hartline
George Wald
Fínsko/Švédsko
Spojené štáty
Spojené štáty
"za popis rôznych druhov buniek v oku citlivých na svetlo a objasnenie mechanizmu interakcie svetla s týmito bunkami"
1968 Robert W. Holley
Har Gobind Khorana
Marshall W. Nirenberg
Spojené štáty
India/Spojené štáty
Spojené štáty
"za popis genetického kódu a objasnenie mechanizmu, ktorým riadi syntézu proteínov"
1969 Max Delbrück
Alfred Hershey
Salvador E. Luria
Nemecko/Spojené štáty
Spojené štáty
Taliansko
"za výskum v oblasti mechanizmu replikácie a genetiky vírusov"
1970 Sir Bernard Katz
Ulf von Euler
Julius Axelrod
Nemecko/Spojené kráľovstvo
Švédsko/Spojené štáty
"za práce týkajúce sa neurotransmiterov"
1971 Earl W. Sutherland, Jr. Spojené štáty "za objav účinku hormónov, obzvlášť epinefrínu, ako druhotných poslov (second messengers)"
1972 Gerald M. Edelman
Rodney R. Porter
Spojené štáty/Spojené kráľovstvo "za objasnenie chemickej štruktúry protilátok"
1973 Karl von Frisch
Konrad Lorenz
Nikolaas Tinbergen
Rakúsko
Rakúsko
Holandsko
"za štúdium sociálneho správania zvierat, najmä vysvetlenie „tanečného jazyka“ včiel a spôsobu, akým sa mláďatá vtákov fixujú na svoju matku"
1974 Albert Claude
Christian de Duve
George E. Palade
Belgicko
Belgicko
Rumunsko/Spojené štáty
"za popísanie štruktúry a činnosti organel v biologických bunkách"
1975 David Baltimore
Renato Dulbecco
Howard Martin Temin
Spojené štáty
Taliansko/Spojené štáty
Taliansko
"za objasnenie mechanizmu, akým vírusy vyvolávajúce tumory pôsobia na genetický materiál bunky"

1975 – 2000 upraviť

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1975 – 2000
Rok Meno Krajina Prínos
1976 Baruch S. Blumberg
D. Carleton Gajdusek
obaja Spojené štáty "za objav nových mechanizmov vzniku a rozšírenia infekčných ochorení"
1977 Roger Guillemin
Andrew V. Schally
Francúzsko/Spojené štáty
Spojené štáty
"za práce týkajúce sa peptidových hormónov tvorených v mozgu"
Rosalyn Yalow Spojené štáty "za vývoj metódy Yalowovej-Bersona na meranie minimálnych koncentrácií peptidových hormónov za použitia protilátok"
1978 Werner Arber
Daniel Nathans
Hamilton O. Smith
Švajčiarsko
Spojené štáty
Spojené štáty
"za objav restrikčných enzýmov, ktoré sú praktickým nástrojom v molekulárnej biológii"
1979 Allan M. Cormack
Godfrey Newbold Hounsfield
Južná Afrika/Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
"za vývoj počítačovej tomografie"
1980 Baruj Benacerraf
Jean Dausset
George D. Snell
Venezuela/Spojené štáty
Francúzsko
Spojené štáty
"za objav génov hlavného histokompatibilitného komplexu, ktoré kódujú molekuly povrchu bunky dôležité pre schopnosť imunitného systému rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"
1981 Roger W. Sperry Spojené štáty "za výskum mozgových hemisfér"
David H. Hubel
Torsten N. Wiesel
Kanada/Spojené štáty
Švédsko
"za práce týkajúce sa spracovania vizuálnej informácie v mozgu"
1982 Sune Bergström
Bengt I. Samuelsson
John R. Vane
Švédsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
"za objav prostaglandínov"
1983 Barbara McClintock Spojené štáty "za objav mobilných genetických elementov alebo transpozónov v kukurici"
1984 Niels K. Jerne
Georges J.F. Köhler
César Milstein
Dánsko
Nemecko
Argentína
"za práce týkajúce sa imunitného systému a tvorby monoklonálnych protilátok"
1985 Michael S. Brown
Joseph L. Goldstein
obaja Spojené štáty "za popísanie regulácie metabolizmu cholesterolu"
1986 Stanley Cohen
Rita Levi-Montalcini
Spojené štáty
Taliansko/Spojené štáty
"za objav rastových faktorov"
1987 Susumu Tonegawa Japonsko "za objav genetického podkladu veľkej diverzity protilátok"
1988 Sir James W. Black
Gertrude B. Elion
George H. Hitchings
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Spojené štáty
"za vývoj dôležitých farmakologických princípov"
1989 J. Michael Bishop
Harold E. Varmus
obaja Spojené štáty "za objav bunkového pôvodu retrovirálnych onkogénov"
1990 Joseph E. Murray
E. Donnall Thomas
obaja Spojené štáty "za práce týkajúce sa transplantácie orgánov a buniek"
1991 Erwin Neher
Bert Sakmann
obaja Nemecko "za vývoj metód, ktoré ukázali, že iónové kanály existujú v bunkovej membráne, a ktoré umožnili študovať ich vlastnosti"
1992 Edmond H. Fischer
Edwin G. Krebs
Švajčiarsko/Spojené štáty
Spojené štáty
"za objav, ako je fosforylácia proteínov využívaná pri regulácii biologických procesov"
1993 Richard J. Roberts
Phillip A. Sharp
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
"za objav, že gény eukaryotov nie sú spojité reťazce, ale obsahujú intróny, a že štiepenie messenger RNA s cieľom odstrániť tieto intróny môže prebiehať rozličnými spôsobmi, ktoré vedú k tvorbe rozličných proteínov z rovnakých sekvencií DNA"
1994 Alfred G. Gilman
Martin Rodbell
obaja Spojené štáty "za objav G proteínov a ich úlohy pri prenose signálu v bunkách"
1995 Edward B. Lewis
Christiane Nüssleinová-Volhardová
Eric F. Wieschaus
Spojené štáty
Nemecko
Spojené štáty
"za objav génov, ktoré sa podieľajú v programe vývoja ovocnej mušky drozofila obyčajná – homeobox génov"
1996 Peter C. Doherty
Rolf M. Zinkernagel
Austrália
Švajčiarsko
"za objasnenie mechanizmu, akým sú molekuly hlavného histokompatibilitného komplexu (MHC) využívané leukocytmi na detekciu a zabíjanie buniek infikovaných vírusmi"
1997 Stanley B. Prusiner Spojené štáty "za objav priónov, infekčných proteínových častíc"
1998 Robert F. Furchgott
Louis J. Ignarro
Ferid Murad
všetci Spojené štáty "za objav signalizačných vlastností oxidu dusnatého"
1999 Günter Blobel Nemecko/Spojené štáty "za objav, že novosyntetizované proteíny obsahujú "nálepky s adresou" ("address tags"), ktoré ich usmernia v rámci bunky na správne miesto"
2000 Arvid Carlsson Švédsko "za dôkaz, že dopamín je neurotransmiter v mozgu, ktorého vyčerpanie vedie k Parkinsonovej chorobe"
Paul Greengard Spojené štáty "za odhalenie mechanizmu, akým pôsobia neurotransmitery na bunky a dokážu aktivovať ústrednú molekulu známu ako DARPP-32"
Eric R. Kandel Spojené štáty "za popísanie mechanizmov, akými sa sa tvorí krátkodobá a dlhodobá pamäť na molekulárnej úrovni"

2001 – 2025 upraviť

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 2001 – súčasnosť
Rok Meno Krajina Prínos
2001 Leland H. Hartwell
Timothy Hunt
Sir Paul M. Nurse
Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo
„za objav cyklínucyklín-dependentnej kinázy, ústredných molekúl v regulácii bunkového cyklu
2002 Sydney Brenner
H. Robert Horvitz
John E. Sulston
Južná Afrika (štát)/Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
„za zistenie presného sledu, v ktorom sa delia a umierajú bunky červa Caenorhabditis elegans a za objasnenie procesu programovanej smrti buniek alebo apoptózy
2003 Paul Lauterbur
Sir Peter Mansfield
Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
„za výskum v oblasti zobrazovania za pomoci magnetickej rezonancie
2004 Linda B. Bucková
Richard Axel
obaja Spojené štáty „za objav čuchových receptorov a organizácie čuchového ústrojenstva"
2005 Barry J. Marshall
Robin Warren
obaja Austrália „za objav baktérie Helicobacter pylori a jej úlohy v rozvoji zápalu žalúdka a peptického vredu“
2006 Andrew Fire
Craig C. Mello
obaja Spojené štáty „za objav RNA interferencie - procesu, ktorým je regulovaná transkripcia a vnútrobunková expresia génov“
2007 Mario Capecchi
Martin Evans
Oliver Smithies
Taliansko/Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo/Spojené štáty
„za objavy vedúce k začatiu špecifických génových modifikácií u myší použitím embryonálnych kmeňových buniek
2008 Harald zur Hausen
Françoise Barréová-Sinoussiová
Luc Montagnier
Nemecko
Francúzsko
Francúzsko
„Harald zur Hausen: za objav ľudských papilovírusov, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice. Barréová-Sinoussiová a Montagnier za izoláciu vírusu spôsobujúceho AIDS
2009 Elizabeth Blackburnová
Carol Greiderová
Jack Szostak
Spojené štáty
Spojené štáty
Spojené štáty
„za objav, ako sú chromozómy chránené enzýmom telomeráza
2010 Robert G. Edwards Spojené kráľovstvo „za vyvinutie a zdokonalenie metódy oplodnenia in vitro
2011 Bruce A. Beutler
Jules A. Hoffmann
Spojené štáty
Francúzsko
„za objav, ktorý sa týka aktivácie vrodenej imunity“
Ralph M. Steinman (posmrtne) Kanada „za objav dendritových buniek a ich úlohy v získanej imunite“
2012 John Gurdon
Šinja Jamanaka
Spojené kráľovstvo
Japonsko
„za objav možnosti preprogramovania zrelých buniek na bunky kmeňové
2013 James Rothmann
Randy Schekman
Thomas Südhof
Spojené štáty
Spojené štáty
Nemecko
"za objavy v oblasti transportných bunkových procesov“
2014 John O’Keefe
Edvard Moser
May-Britt Moserová
Spojené štáty
Nórsko
Nórsko
„za objavenie buniek, ktoré v mozgu vytvárajú systém určovania polohy“
2015 William Campbell
Satoši Omura
Jou-jou Tchu
Írsko
Japonsko
Čína
„za vývoj lieku proti chorobám spôsobeným parazitickými hlístovcami (ivermektin)"/„za vývoj zatiaľ najúčinnejšieho lieku proti malárii (artemisin)“
2016 Jošinori Ósumi Japonsko „za objavy mechanizmov autofágie
2017 Jeffrey C. Hall
Michael Rosbash
Michael W. Young
Spojené štáty „za ich objav molekulárneho mechanizmu ovládajúceho cirkadiánny rytmus[1][2][3]
2018 James P. Allison
Tasuku Honjo
Spojené štáty
Japonsko
„za ich objav liečby rakoviny pomocou inhibície negatívnej imunitnej regulácie“[4]
2019 William G. Kaelin
Gregg Semenza
Peter J. Ratcliffe
Spojené štáty
Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
„za objav mechanizmu, akým bunky zaznamenávajú a prispôsobujú sa zmenám v dodávkach kyslíka“[5]
2020 Harvey J. Alter
Michael Houghton
Charles M. Rice
Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
„za objav vírusu hepatitídy C[6]
2021 David Julius
Ardem Patapoutian
Spojené štáty
Spojené štáty / Libanon
„za objavy teplotných a dotykových receptorov[7]
2022 Svante Pääbo Švédsko „za objavy v oblasti genómov vyhynutých hominínov a ľudskej evolúcie“[8]
2023 Katalin Karikóová
Drew Weissman
Spojené štáty
Spojené štáty
„za objavy týkajúce sa modifikácii nukleozidových báz, ktoré umožnili vývoj účinných mRNA vakcín proti COVIDu-19"[9]

Referencie upraviť

  1. Nobel Prize (2017), „Announcement of the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017“, YouTube (Solna: Nobel Media AB), 2017-10-02 10:30 UTC, https://www.youtube.com/watch?v=ScP9ZdR2U2g, dost. 2017-10-02 
  2. The Nobel Prize (2017), „BREAKING NEWS“, Twitter (Stockholm: Nobel Media AB), 2017-10-02 10:33 UTC, https://twitter.com/NobelPrize/status/914785474358726657, dost. 2017-10-02 
  3. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young awarded the 2017 Nobel prize in physiology or medicine – live!“, The Guardian, 2017, 2017-10-02 10:34 UTC, https://www.theguardian.com/science/live/2017/oct/02/the-2017-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-live, dost. 2017-10-02 
  4. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 [online]. nobelprize.org, 2018-10-01, [cit. 2018-10-01]. Dostupné online.
  5. MATKOVSKÁ, ZUZANA. Nobelovku za medicínu získali traja, sledovali reakcie buniek na nedostatok kyslíka [online]. SME, 2019-10-07, [cit. 2019-10-09]. Dostupné online.
  6. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020 [online]. nobelprize.org, 2020-10-05, [cit. 2020-10-05]. Dostupné online.
  7. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021 [PDF]. Nobel Foundation, 2021-10-04, [cit. 2021-10-04]. Dostupné online. (po anglicky)
  8. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2022 [PDF]. Nobel Foundation, 2022-10-03, [cit. 2022-10-03]. Dostupné online. (po anglicky)
  9. TASR. Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Katalin Karikó a Drew Weissman. .týždeň, 2023-10-02. Dostupné online [cit. 2023-10-02].

Externé odkazy upraviť