Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku

zoznamový článok projektov Wikimedia
(Presmerované z Nobelova cena za fyziku)

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku od roku 1901 po súčasnosť.[1]

Rok Laureáti Krajina [pozn. 1] Udelená
1901 WilhelmRöntgen.JPG Wilhelm Conrad Röntgen Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objav žiarenia, následne pomenovaného podľa neho
1902 H A Lorentz (Nobel).jpg Hendrik Lorentz Holandsko Holandsko za výskum vplyvu magnetizmu na žiarenie
Pieter Zeeman.jpg Pieter Zeeman Holandsko Holandsko
1903 Paul Nadar - Henri Becquerel.jpg Antoine Henri Becquerel Francúzsko Francúzsko za objav spontánnej rádioaktivity
PierreCurie.jpg Pierre Curie Francúzsko Francúzsko za výskum žiarenia objaveného prof. Henrim Becquerelom
Mariecurie.jpg Maria Curieová-Skłodowská Poľsko Poľsko
Francúzsko Francúzsko
1904 John William Strutt.jpg Lord Rayleigh Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum hustôt najdôležitejších plynov a s tým súvisiaci objav argónu
1905 Phillipp Lenard in 1900.jpg Philipp Eduard Anton von Lenard Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-Uhorsko
Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo
za výskum katódového žiarenia
1906 J.J Thomson.jpg Joseph John Thomson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum elektrickej vodivosti plynov
1907 Albert Abraham Michelson2.jpg Albert Abraham Michelson Spojené štáty Spojené štáty
Poľsko Poľsko
za jeho presné optické prístroje a výskum v oblasti spektroskopie a metrológie, realizovaný pomocou nich
1908 G lippmann.jpg Gabriel Lippmann Francúzsko Francúzsko za metódu fotografickej reprodukcie farieb s využitím interferencie
1909 Guglielmo Marconi.jpg Guglielmo Marconi Talianske kráľovstvo Talianske kráľovstvo za príspevky k rozvoju bezdrôtovej telegrafie
Ferdinand Braun.jpg Karl Ferdinand Braun Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo
1910 Johannes Diderik van der Waals.jpg Johannes Diderik van der Waals Holandsko Holandsko za prácu na stavovej rovnici plynov a kvapalín
1911 Wilhelm Wien 1911.jpg Wilhelm Wien Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objavy v oblasti zákonov vyžarovania tepla
1912 Nils Gustaf Dalén.jpg Nils Gustaf Dalén Švédsko Švédsko za vynález slnečného ventilu – automatického regulátora, používaného v plynových lampách v majákoch a bójach
1913 Kamerlingh portret.jpg Heike Kamerlingh Onnes Holandsko Holandsko za výskum vlastností hmoty pri nízkych teplotách, čo viedlo, okrem iného, k výrobe tekutého hélia
1914 Max von Laue 1914.jpg Max von Laue Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objav rozptylu röntgenového žiarenia na kryštáloch
1915 Wh-bragg.jpg William Henry Bragg Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum v oblasti analýzy kryštálových štruktúr pomocou röntgenového žiarenia, významného kroku pre rozvoj röntgenovej kryštalografie
Wl-bragg.jpg William Lawrence Bragg Austrália Austrália

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo

1916 Nobelova cena nebola udelená (prvá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1917 Charles Glover Barkla.jpg Charles Glover Barkla Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav charakteristického röntgenového žiarenia prvkov
1918 Max Planck 1933.jpg Max Planck Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za príspevok k pokroku vo fyzike prostredníctvom objavu energetických kvánt
1919 Johannes Stark.jpg Johannes Stark Nemecko Nemecko za objav Dopplerovho javu pri kanálových lúčoch a štiepenie spektrálnych čiar v elektrickom poli (Starkov jav)
1920 Guillaume 1920.jpg Charles Édouard Guillaume Švajčiarsko Švajčiarsko za objav anomálií v niklovej oceli, čo prispelo k rozvoju presných fyzikálnych meraní
1921 Einstein1921 by F Schmutzer 4.jpg Albert Einstein Nemecko Nemecko
Švajčiarsko Švajčiarsko
za príspevky k teoretickej fyzike, najmä za objav zákonitostí fotoelektrického javu
1922 Niels Bohr.jpg Niels Bohr Dánsko Dánsko za výskum štruktúry atómov a nimi emitovaného žiarenia
1923 Robert Andrews Millikan 1920s.jpg Robert Andrews Millikan Spojené štáty Spojené štáty za výskum elementárneho elektrického náboja a fotoelektrického javu
1924 1924 Karl Manne Siegbahn.jpg Manne Siegbahn Švédsko Švédsko za objavy a výskum v oblasti röntgenovej spektroskopie
1925 James Franck 1925.jpg James Franck Nemecko Nemecko za objav zákonov, ktorými sa riadi zrážka elektrónu s atómom
Gustav Hertz.jpg Gustav Ludwig Hertz Nemecko Nemecko
1926 Jean Perrin 1926.jpg Jean Baptiste Perrin Francúzsko Francúzsko za výskum nespojitých stavov hmoty, najmä za objav sedimentačnej rovnováhy
1927 Arthur Compton.jpg Arthur Holly Compton Spojené štáty Spojené štáty za objav po ňom pomenovaného javu
CTR Wilson.jpg Charles Thomson Rees Wilson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav metódy zobrazovania trajektórií elektricky nabitých častíc pomocou kondenzácie presýtených pár
1928 Owen Richardson.jpg Owen Willans Richardson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum tepelnej emisie, najmä za objav po ňom pomenovaného zákona
1929 Broglie Big.jpg Louis Victor de Broglie Francúzsko Francúzsko za objav vlnovej povahy elektrónov
1930 Sir CV Raman.JPG Čandiraséchara Venkata Ráman India India za výskum svetelného rozptylu a objav po ňom pomenovaného javu
1931 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1932 Bundesarchiv Bild183-R57262, Werner Heisenberg.jpg Werner Karl Heisenberg Nemecko Nemecko za vytvorenie kvantovej mechaniky, ktorej aplikácia viedla okrem iného k objavu alotropických foriem vodíka
1933 Erwin Schrödinger (1933).jpg Erwin Schrödinger Rakúsko Rakúsko za objav nových foriem atómovej teórie
Paul Dirac, 1933.jpg Paul Dirac Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1934 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1935 James Chadwick.tif James Chadwick Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav neutrónu
1936 Hess.jpg Victor Franz Hess Rakúsko Rakúsko za objav kozmického žiarenia
Carl David Anderson.jpg Carl David Anderson Spojené štáty Spojené štáty za objav pozitrónu
1937 Clinton Davisson.jpg Clinton Joseph Davisson Spojené štáty Spojené štáty za experimentálny objav difrakcie elektrónov na kryštáloch
George Paget Thomson.jpg George Paget Thomson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1938 Enrico Fermi 1943-49 140x190.jpg Enrico Fermi Talianske kráľovstvo Talianske kráľovstvo za potvrdenie existencie nových rádioaktívnych prvkov, vytvorených neutrónovým ožarovaním a s tým spojený objav jadrových reakcií, spôsobených pomalými neutrónmi
1939 Ernest Lawrence.jpg Ernest Lawrence Spojené štáty Spojené štáty za vynález cyklotrónu a ním získané výsledky, najmä tie, týkajúce sa umelých rádioaktívnych prvkov
1940 Nobelova cena nebola udelená (druhá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená z 1/3 do hlavného fondu a z 2/3 do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1941
1942
1943 Otto Stern.jpg Otto Stern Spojené štáty Spojené štáty za príspevok k vývoju metódy molekulárnych lúčov a objav magnetického momentu protónu
1944 II Rabi.jpg Isidor Isaac Rabi Spojené štáty Spojené štáty
Poľsko Poľsko
za jeho rezonančnú metódu zisťovania magnetických vlastností atómových jadier
1945 Pauli.jpg Wolfgang Pauli Rakúsko Rakúsko za objav vylučovacieho princípu, pomenovaného po ňom (Pauliho vylučovací princíp)
1946 Bridgman.jpg Percy Williams Bridgman Spojené štáty Spojené štáty za vynález aparatúry pre vytváranie extrémne vysokých tlakov a s ňou zrealizované objavy v odbore fyziky vysokých tlakov
1947 Appleton.jpg Edward Victor Appleton Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum fyziky vyšších vrstiev atmosféry, najmä za objav tzv. Appletonovej vrstvy
1948 Blackett-large.jpg Patrick Maynard Stuart Blackett Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za rozvoj Wilsonovej metódy hmlovej komory a súvisiace objavy v oblasti jadrovej fyziky a kozmického žiarenia
1949 Yukawa.jpg Hideki Jukawa Japonsko Japonsko za predpoveď existencie mezónov na základe teoretického výskumu jadrových síl
1950 Cecil Powell.jpg Cecil Frank Powell Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za vývoj fotografickej metódy výskumu jadrových procesov a s jej pomocou zrealizované objavy, týkajúce sa mezónov
1951 Cockcroft.jpg John Douglas Cockcroft Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum transmutácie atómových jadier pomocou umelo urýchlených atómových častíc
Ernest Walton.jpg Ernest Thomas Sinton Walton Írsko Írsko
1952 Felix Bloch, Stanford University.jpg Felix Bloch Švajčiarsko Švajčiarsko
Spojené štáty Spojené štáty
za rozvoj nových metód pre presné merania jadrového magnetizmu a s tým súvisiace objavy
Edward Mills Purcell.jpg Edward Mills Purcell Spojené štáty Spojené štáty
1953 Zernike.jpg Frits Zernike Holandsko Holandsko za objav fázovo kontrastnej metódy, najmä za vynález fázovo kontrastného mikroskopu
1954 Max Born.jpg Max Born Západné Nemecko Západné Nemecko
za zásadný výskum v oblasti kvantovej mechaniky, najmä za štatistickú interpretáciu vlnovej funkcie
Bothe.jpg Walther Bothe Západné Nemecko Západné Nemecko za vynález koincidenčnej metódy a pomocou nej zrealizované objavy
1955 Willis Lamb 1955.jpg Willis Eugene Lamb Spojené štáty Spojené štáty za objavy, týkajúce sa jemnej štruktúry vodíkového spektra
Polykarp Kusch.jpg Polykarp Kusch Spojené štáty Spojené štáty
Nemecko Nemecko
za presné určenie magnetického momentu elektrónu
1956 Bardeen.jpg John Bardeen Spojené štáty Spojené štáty za výskum polovodičov a objav tranzistorového javu
Brattain.jpg Walter Houser Brattain Spojené štáty Spojené štáty
William Shockley, Stanford University.jpg William Bradford Shockley Spojené štáty Spojené štáty
1957 TD Lee.jpg Li Čeng-tao Čína Čína
Spojené štáty Spojené štáty
za prelomový výskum zákonov parity, ktorý viedol k dôležitým objavom, týkajúcim sa elementárnych častíc
CNYang.jpg Jang Čen-ning Čína Čína
Spojené štáty Spojené štáty
1958 Cerenkov.jpg Pavel Alexejevič Čerenkov Sovietsky zväz Sovietsky zväz za objav a interpretáciu Čerenkovovho javu
Ilya Frank.jpg Ilia Michajlovič Frank Sovietsky zväz Sovietsky zväz
Igor Tamm.jpg Igor Jevgenievič Tamm Sovietsky zväz Sovietsky zväz
1959 Segre.jpg Emilio Gino Segrè Taliansko Taliansko za objav antiprotónu
Owen Chamberlain.jpg Owen Chamberlain Spojené štáty Spojené štáty
1960 Donald Glaser.jpg Donald Arthur Glaser Spojené štáty Spojené štáty za vynález bublinkovej komory
1961 Robert Hofstadter.jpg Robert Hofstadter Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícky výskum rozptylu elektrónov na atómových jadrách a následne dosiahnuté objavy týkajúce sa štruktúry nukleónov
Mossbauer.jpg Rudolf Ludwig Mößbauer Západné Nemecko Západné Nemecko za výskum rezonančnej absorpcie gama žiarenia a s tým súvisiaci objav javu, ktorý bol po ňom pomenovaný
1962 Landau.jpg Lev Davidovič Landau Sovietsky zväz Sovietsky zväz za priekopnícke teórie hmoty v kondenzovanom stave, najmä tekutého hélia
1963 Wigner.jpg Eugene Paul Wigner Maďarsko Maďarsko
Spojené štáty Spojené štáty
za príspevky k teórii atómového jadra a elementárnych častíc, osobitne objav a aplikáciu fundamentálnych princípov symetrie
Maria Goeppert-Mayer.jpg Maria Goeppertová-Mayerová Spojené štáty Spojené štáty za objavy, týkajúce sa orbitálov v atómových jadrách
Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973).jpg Hans D. Jensen Západné Nemecko Západné Nemecko
1964 Basov.jpg Nikolaj Gennadijevič Basov Sovietsky zväz Sovietsky zväz za zásadný výskum v oblasti kvantovej elektroniky, vedúci ku konštrukcii oscilátorov a zosilňovačov, založených na princípe maserov a laserov
Aleksandr Prokhorov.jpg Alexandr Michajlovič Prochorov Sovietsky zväz Sovietsky zväz
Charles Hard Townes-Nibib-2007-retouched.jpg Charles Hard Townes Spojené štáty Spojené štáty
1965 Feynman at Los Alamos.jpg Richard P. Feynman Spojené štáty Spojené štáty za zásadnú prácu v oblasti kvantovej elektrodynamiky s hlbokými dôsledkami pre časticovú fyziku
Schwinger.jpg Julian Schwinger Spojené štáty Spojené štáty
Tomonaga.jpg Šiničiró Tomonaga Japonsko Japonsko
1966 Kastler.jpg Alfred Kastler Francúzsko Francúzsko za objav a rozvoj optických metód pre štúdium hertzovských rezonancií v atómoch
1967 Hans Bethe.jpg Hans Albrecht Bethe Spojené štáty Spojené štáty za príspevky k teórii jadrových reakcií, najmä objavy týkajúce sa získavania energie v hviezdach
1968 LWA Picture Final.jpg Luis Walter Alvarez Spojené štáty Spojené štáty za rozhodujúce príspevky k časticovej fyzike, najmä objav veľkého množstva rezonančných stavov, umožnený jeho predošlým rozvojom techník vodíkovej bublinkovej komory a analýzy údajov
1969 MurrayGellMannJI1.jpg Murray Gell-Mann Spojené štáty Spojené štáty za príspevky a objavy v oblasti klasifikácie elementárnych častíc a ich interakcií
1970 YoungAlfven.jpg Hannes Olof Gösta Alfvén Švédsko Švédsko za zásadnú prácu a objavy v oblasti magnetohydrodynamiky s bohatým uplatnením v rôznych častiach fyziky plazmy
Louis Neel 1970.jpg Louis Eugène Félix Néel Francúzsko Francúzsko za zásadnú prácu a objavy týkajúce sa antiferomagnetizmu a ferimagnetizmu, ktoré viedli k dôležitým aplikáciám vo fyzike pevných látok
1971 Dennis Gabor 1971b.jpg Dennis Gabor Maďarsko Maďarsko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
za objav a rozvoj holografie
1972 Bardeen.jpg John Bardeen Spojené štáty Spojené štáty za ich spoločne vypracovanú teóriu supravodivosti, známu ako „BCS teória“
Nobel Laureate Leon Cooper in 2007.jpg Leon Neil Cooper Spojené štáty Spojené štáty
John Robert Schrieffer.jpg John Robert Schrieffer Spojené štáty Spojené štáty
1973 Leo Esaki 1959.jpg Leo Esaki Japonsko Japonsko za experimentálne objavy, týkajúce sa tunelového javu v polovodičoch a supravodičoch
Ivar Giaever.jpg Ivar Giaever Spojené štáty Spojené štáty
Nórsko Nórsko
Brian Josephson, March 2004.jpg Brian David Josephson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za teoretické predpovede vlastností elektrického prúdu, vedeného cez tunelovú bariéru, najmä javu, známeho ako Josephsonov jav
1974 Martin Ryle Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum v oblasti rádiovej astrofyziky: Ryle za pozorovanie a vynálezy, najmä za techniku apertúrovej syntézy, Hewish za kľúčovú rolu pri objave pulzarov
Antony Hewish Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1975 Aage Bohr.jpg Aage Niels Bohr Dánsko Dánsko za objav vzťahov medzi pohybom atómového jadra a pohybom častíc vnútri jadra a rozvoj teórie štruktúry atómových jadier na základe týchto vzťahov
Mottelson,Ben 1963 Kopenhagen.jpg Ben Roy Mottelson Dánsko Dánsko
James Rainwater 2.jpg Leo James Rainwater Spojené štáty Spojené štáty
1976 Burton Richter - charm quark.jpg Burton Richter Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícku prácu pri objave nového druhu ťažkej elementárnej častice
Samuel ting 10-19-10.jpg Samuel Chao Chung Ting Spojené štáty Spojené štáty
1977 Andersonphoto.jpg Philip Warren Anderson Spojené štáty Spojené štáty za zásadné teoretické výskumy elektrónovej štruktúry magnetických a neusporiadaných systémov
Mott,Nevill Francis Heisenberg 1952 London.jpg Nevill Francis Mott Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
JH van Vleck 1974.jpg John Hasbrouck Van Vleck Spojené štáty Spojené štáty
1978 Pyotr L Kapitsa Russian physicist 1964.jpg Piotr Leonidovič Kapica Sovietsky zväz Sovietsky zväz za zásadné vynálezy a objavy v oblasti fyziky nízkych teplôt
Arno Penzias.jpg Arno Allan Penzias Spojené štáty Spojené štáty za objav mikrovlnového pozadia
Wilson penzias200.jpg Robert Woodrow Wilson Spojené štáty Spojené štáty
1979 Sheldon Glashow at Harvard cropped.jpg Sheldon Lee Glashow Spojené štáty Spojené štáty za príspevky k teórii elektroslabej interakcie medzi elementárnymi časticami, vrátane predpovede slabého neutrálneho prúdu
Abdus Salam 1987.jpg Abdus Salam Pakistan Pakistan
Steven weinberg 2010.jpg Steven Weinberg Spojené štáty Spojené štáty
1980 James-cronin.jpg James Watson Cronin Spojené štáty Spojené štáty za objav narušenia fundamentálnych princípov symetrie pri rozpade neutrálnych K-mezónov
Val Fitch.jpg Val Logsdon Fitch Spojené štáty Spojené štáty
1981 Nicolaas Bloembergen 1981.jpg Nicolaas Bloembergen Holandsko Holandsko
Spojené štáty Spojené štáty
za príspevky k rozvoju laserovej spektroskopie
Artur Schawlow, Stanford University.jpg Arthur Leonard Schawlow Spojené štáty Spojené štáty
Kai Manne Börje Siegbahn 2.jpg Kai M. Siegbahn Švédsko Švédsko za príspevok k rozvoju elektrónovej spektroskopie s vysokým rozlíšením
1982 Kenneth G. Wilson Spojené štáty Spojené štáty za teóriu kritických javov v súvislosti s fázovými premenami
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar Exhibition - Science City - Kolkata 2011-01-07a.jpg Subrahmanyan Chandrasekhar India India
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretický výskum fyzikálnych procesov dôležitých pre štruktúru a vývoj hviezd
William A. Fowler Los Alamos ID.png William Alfred Fowler Spojené štáty Spojené štáty za teoretický a experimentálny výskum jadrových reakcií dôležitých pre vývoj chemických prvkov vo vesmíre
1984 Carlo Rubbia 2012.jpg Carlo Rubbia Taliansko Taliansko za rozhodujúce príspevky k rozsiahlemu projektu vedúcemu k objavu intermediálnych častíc W a Z, sprostredkúvajúcich slabé interakcie
Simon van der Meer Holandsko Holandsko
1985 Klaus von Klitzing 2015.jpg Klaus von Klitzing Západné Nemecko Západné Nemecko za objav kvantového Hallovho javu
1986 Ernst Ruska Západné Nemecko Západné Nemecko za zásadnú prácu v oblasti elektrónovej optiky a za návrh prvého elektrónového mikroskopu
Gerd Binnig sw.jpg Gerd Binnig Západné Nemecko Západné Nemecko za návrh rastrovacieho tunelového mikroskopu
Rohrer.jpg Heinrich Rohrer Švajčiarsko Švajčiarsko
1987 Georg Bednorz speaking at the groundbreaking of the new IBM and ETH Zurich Nanotech Exploratory Technology Lab.jpg J. Georg Bednorz Západné Nemecko Západné Nemecko za prelomový objav supravodivosti v keramických materiáloch
Karl Alexander Mueller.jpg K. Alexander Müller Švajčiarsko Švajčiarsko
1988 Leon M. Lederman.jpg Leon M. Lederman Spojené štáty Spojené štáty za metódu neutrínového zväzku a demonštráciu existencie leptónových dubletov prostredníctvom objavu miónového neutrína
Melvin Schwartz Spojené štáty Spojené štáty
Jack-Steinberger-2008.JPG Jack Steinberger Spojené štáty Spojené štáty
1989 Norman Foster Ramsey 1970 (cropped).jpg Norman F. Ramsey Spojené štáty Spojené štáty za vynález metódy separovaných oscilujúcich polí a jej využitie pri vodíkových maseroch a iných atómových hodinách
Hans G. Dehmelt Spojené štáty Spojené štáty
Nemecko Nemecko
za vývoj metódy iónovej pasce
Wolfgang Paul Západné Nemecko Západné Nemecko
1990 Physics Nobel laureate Jerry Friedman, 2016.jpg Jerome I. Friedman Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke výskumy, týkajúce sa hlbokých nepružných rozptylov elektrónov na protónoch a viazaných neutrónoch, ktoré mali zásadný význam pre vývoj kvarkového modelu časticovej fyziky
Henry Kendall by Tom Frost crop.jpg Henry W. Kendall Spojené štáty Spojené štáty
Richard E. Taylor.jpg Richard E. Taylor Kanada Kanada
1991 Pierre-Gilles crop.jpg Pierre-Gilles de Gennes Francúzsko Francúzsko za objav, že metódy vyvinuté pre štúdium javov v jednoduchých usporiadaných systémoch možno zovšeobecniť na zložitejšie formy hmoty, najmä na kvapalné kryštály a polyméry
1992 CHARPAK Georges-24x50-2005 cropped.JPG Georges Charpak Francúzsko Francúzsko
Poľsko Poľsko
za vynález a vývoj časticových detektorov, najmä drôtovej komory
1993 Russell Alan Hulse.jpg Russell A. Hulse Spojené štáty Spojené štáty za objav nového typu pulzaru, ktorý otvoril nové možnosti pre štúdium gravitačných vĺn
2008JosephTaylor.jpg Joseph H. Taylor Jr. Spojené štáty Spojené štáty
1994 Bertram Brockhouse.jpg Bertram N. Brockhouse Kanada Kanada za priekopnícke príspevky k technike ​rozptylu neutrónov pre štúdium látok v kondenzovanom stave; Brockhouse za rozvoj neutrónovej spektroskopie, Shull za rozvoj techniky difrakcie neutrónov
HD.3F.113 (10347363986).jpg Clifford G. Shull Spojené štáty Spojené štáty
1995 Martin Perl - tau.jpg Martin L. Perl Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke experimentálne príspevky k leptónovej fyzike; Perl za objav tauónu, Reines za detekciu neutrína
Frederick Reines.jpg Frederick Reines Spojené štáty Spojené štáty
1996 Nobel Laureate David Morris Lee in 2007.jpg David M. Lee Spojené štáty Spojené štáty za objav supratekutosti hélia-3
Douglas Osheroff NSF.jpg Douglas D. Osheroff Spojené štáty Spojené štáty
Robert Coleman Richardson.jpg Robert C. Richardson Spojené štáty Spojené štáty
1997 Steven Chu official portrait headshot.jpg Steven Chu Spojené štáty Spojené štáty za rozvoj metód ochladzovania a záchytu atómov pomocou laserového svetla
Claude Cohen-Tannoudji.JPG Claude Cohen-Tannoudji Francúzsko Francúzsko
William D. Phillips.jpg William Daniel Phillips Spojené štáty Spojené štáty
1998 Robert Laughlin, Stanford University.jpg Robert B. Laughlin Spojené štáty Spojené štáty za objav nového druhu kvantovej kvapaliny s neceločíselnými excitáciami
Horst Störmer cropped.jpg Horst L. Störmer Nemecko Nemecko
Daniel Chee Tsui.jpg Daniel C. Tsui Čína (1912-1949) Čínska republika
Spojené štáty Spojené štáty
1999 Gerard 't Hooft.jpg Gerardus ’t Hooft Holandsko Holandsko za objasnenie kvantovej štruktúry elektroslabých interakcií vo fyzike
Martinus Veltman.jpg Martinus J.G. Veltman Holandsko Holandsko
2000 Zhores Alferov.jpg Žores Ivanovič Alfiorov Rusko Rusko za zásadnú prácu v oblasti informačnej a telekomunikačnej technológie; Alferov, Kroemer: za vývoj polovodičových heteroštruktúr s využitím vo vysokorýchlostnej optoelektronike, Kilby: za podiel na vynáleze integrovaného obvodu
Herbert Kroemer.jpg Herbert Kroemer Nemecko Nemecko
Jack S. Kilby Spojené štáty Spojené štáty
2001 Physics Nobel Laureate Eric Allin Cornell, in June of 2015.jpg Eric A. Cornell Spojené štáty Spojené štáty za dosiahnutie Boseho-Einsteinovho kondenzátu na zriedených parách alkalických atómov a prvotný principiálny výskum vlastností tohoto kondenzátu
Carl Wieman.jpg Carl E. Wieman Spojené štáty Spojené štáty
Ketterle.jpg Wolfgang Ketterle Nemecko Nemecko
2002 Raymond Davis, Jr 2001.jpg Raymond Davis Jr. Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, najmä detekciu kozmických neutrín
Masatoshi Koshiba 2002.jpg Masatoši Košiba Japonsko Japonsko
RiccardoGiacconi.jpg Riccardo Giacconi Taliansko Taliansko
Spojené štáty Spojené štáty
za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, vedúce k objavu kozmických zdrojov röntgenového žiarenia
2003 AA Abrikosov ANL1.jpg Alexej Alexejevič Abrikosov Rusko Rusko
Spojené štáty Spojené štáty
za priekopnícke príspevky k teórii supravodičov a supratekutín
Ginzburg in MSU opaque.jpg Vitalij Lazarevič Ginzburg Rusko Rusko
Nobel Laureate Sir Anthony James Leggett in 2007.jpg Anthony J. Leggett Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
2004 David Gross LANL.jpg David J. Gross Spojené štáty Spojené štáty za objav asymptotickej voľnosti v teórii silnej interakcie
H. David Politzer Spojené štáty Spojené štáty
Nobel Laureate Frank Wilczek 2007.jpg Frank Wilczek Spojené štáty Spojené štáty
2005 Roy Glauber Dec 10 2005.jpg Roy J. Glauber Spojené štáty Spojené štáty za príspevok ku kvantovej teórii optickej koherencie
John L. Hall.jpg John L. Hall Spojené štáty Spojené štáty za príspevok k rozvoju presnej laserovej spektroskopie, vrátane optického frekvenčného hrebeňa
Theodor W Haensch.jpg Theodor W. Hänsch Nemecko Nemecko
2006 John-C-Mather5.jpg John C. Mather Spojené štáty Spojené štáty za objav, že kozmické mikrovlnové pozadie má charakter žiarenia čierneho telesa a vyznačuje sa anizotropiou
George Smoot crop.jpg George F. Smoot Spojené štáty Spojené štáty
2007 Albert Fert 0109.jpg Albert Fert Francúzsko Francúzsko za objav gigantickej magnetorezistencie (GMR)
Peter Gruenberg 01.jpg Peter Grünberg Nemecko Nemecko
2008 Mkobayashi.jpg Makoto Kobajaši Japonsko Japonsko za objav pôvodu narušenej symetrie a predpoveď existencie najmenej troch rodín kvarkov
Masukawa.jpg Tošihide Masukawa Japonsko Japonsko
YoichiroNambu.jpg Jóičiró Nambu Japonsko Japonsko
Spojené štáty Spojené štáty
za objav mechanizmu spontánneho narušenia symetrie v časticovej fyzike
2009 Charles K. Kao cropped 2.jpg Charles Kuen Kao Hongkong Hongkong
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
za prelomové úspechy, týkajúce sa prenosu svetla optickými vláknami
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpg Willard S. Boyle Kanada Kanada
Spojené štáty Spojené štáty
za vynález polovodičového snímkovacieho obvodu – CCD snímača
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-27.jpg George E. Smith Spojené štáty Spojené štáty
2010 Andre Geim 2010-1.jpg Andrej Konstantinovič Gejm Rusko Rusko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Holandsko Holandsko
za prelomové experimenty, týkajúce sa grafénu
Konstantin Novoselov at MIPT.jpg Konstantin Sergejevič Novoselov Rusko Rusko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
2011 Saul Perlmutter.jpg Saul Perlmutter Spojené štáty Spojené štáty za objav zrýchľujúceho sa rozpínania vesmíru pozorovaním vzdialených supernov
Brian P Schmidt.jpg Brian P. Schmidt Austrália Austrália
Spojené štáty Spojené štáty
Adam Riess.jpg Adam G. Riess Spojené štáty Spojené štáty
2012 Serge Haroche - Théâtre de la Commune d'Aubervilliers - 4 mai 2009.jpg Serge Haroche Francúzsko Francúzsko za prelomové experimentálne metódy umožňujúce meranie jednotlivých kvantových systémov a manipuláciu s nimi
David Wineland 2008crop.jpg David J. Wineland Spojené štáty Spojené štáty
2013 Francois Englert.jpg François Englert Belgicko Belgicko za teoretický objav mechanizmu, ktorý prispieva k nášmu porozumeniu pôvodu hmotnosti subatómových častíc a ktorý bol neskôr potvrdený pozorovaním predpovedanej častice pomocou experimentov ATLAS a CMS na veľkom hadrónovom urýchľovači v CERNe
Higgs, Peter (1929)3.jpg Peter W. Higgs Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
2014 Isamu Akasaki 20141211.jpg Isamu Akasaki Japonsko Japonsko za vynález efektívnej modrej luminiscenčnej diódy, ktorý umožnil vznik výkonných a úsporných bielych svetelných zdrojov
Hiroshi Amano 20141211.jpg Hiroši Amano Japonsko Japonsko
Shuji Nakamura.jpg Šúdži Nakamura Japonsko Japonsko
Spojené štáty Spojené štáty
2015 Takaaki Kajita 5171-2015.jpg Takaaki Kadžita Japonsko Japonsko za objav oscilácie neutrín, ktorý dokazuje, že neutrína majú hmotnosť
Arthur B. McDonald 5139-2015.jpg Arthur B. McDonald Kanada Kanada
2016 DavidThouless 1995 UW.jpg David J. Thouless Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretické objavy topologických fázových premien a topologických fáz hmoty
Duncan Haldane.jpg F. Duncan M. Haldane Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
Jkosterl.jpg J. Michael Kosterlitz Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
2017 Rainer Weiss - December 2006.jpg Rainer Weiss Nemecko Nemecko
Spojené štáty Spojené štáty
za rozhodujúce príspevky k detektoru LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn
Kip Thorne at Caltech.jpg Kip S. Thorne Spojené štáty Spojené štáty
05-0367-92D.hr.jpg Barry C. Barish Spojené štáty Spojené štáty
2018 Arthur Ashkin Spojené štáty Spojené štáty za prelomové objavy v odbore laserovej fyziky
Gérard Mourou (cropped).jpg Gérard Mourou Francúzsko Francúzsko
Donna Strickland, OSA Holiday Party 2012.jpg Donna Stricklandová Kanada Kanada
2019 Jim Peebles.jpg James Peebles Kanada Kanada
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretické objavy v oblasti fyzikálnej kozmológie
Michel Mayor.JPG Michel Mayor Švajčiarsko Švajčiarsko za objav exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy slnečného typu
Didier Queloz at the ESO 50th Anniversary Gala Event - 01.jpg Didier Queloz Švajčiarsko Švajčiarsko
2020 Roger Penrose-6Nov2005.jpg Roger Penrose Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za predikciu vzniku čiernych dier na základe všeobecnej teórie relativity
Reinhard Genzel.jpg Reinhard Genzel Nemecko Nemecko za objav supermasívneho objektu v jadre našej galaxie
Andrea Ghezová Spojené štáty Spojené štáty
2021 Crafoord Prize EM1B0732 (42329290061).jpg Syukuro Manabe Japonsko Japonsko za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a predpovedanie globálneho otepľovania
Klaus Hasselmann Nemecko Nemecko
Parisi giorgio.jpg Giorgio Parisi Taliansko Taliansko za objav vzťahov chaosu a fluktuácií vo fyzikálnych systémoch od atomárnej po planetárnu škálu
2022 Alain Aspect (26341660894) (cropped).jpg Alain Aspect Francúzsko Francúzsko za objavy v oblasti kvantovej informačnej vedy
JohnClauser.jpg John Clauser Spojené štáty Spojené štáty
A. Zeilinger.jpg Anton Zeilinger Spojené štáty Spojené štáty

PoznámkyUpraviť

  1. Údaje o krajinách sú podľa oficiálnej stránky Nobelovej nadácie a nemusia nutne odrážať občianstvo resp. miesto narodenia laureáta. Do roku 2008 boli krajiny uvádzané samostatne v profiloch laureátov pri jednotlivých ročníkoch. Od roku 2009 je uvádzané miesto narodenia a afiliácia v čase ocenenia.

ReferencieUpraviť

  1. All Nobel Prizes in Physics [online]. nobelprize.org, [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť