Redaktor:Pepo13/Pieskovisko2

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617

Slachta upraviť

Slovensko upraviť

Školy Symboly Ústava Dejiny Novinástvo Župy Demografia Ozbrojené sily Veda Filozofia Kultúra Folklór Architekt úra Umenie Hudba Divadlo Divadla Literatúra Dramatické umenie Ľľudové umenie Maliarstvo Kuchyňa Populárna hudba Štátne sviatky Film Kosty Katedrály Kaštiele Najvyššie stavby Pamiatkové rezervácie Rozhľadne Vodné diela Horské chaty Polityka Prezidenti Predsedovia vlády Národná rada Predsedovia Ministerstvá Najvyšší súd Ústavný súd SIS Politické strany Ekonomik Národná banka Banky Vinohradnické oblasti Doprava MHD Autobusová Tunele Železnica Zoznam letísk na Slovensku Cesty (Diaľnice Rýchlostné . triedy II. triedy ) Geografia Geomorfologia Ortografia Aglomerácie Brány Brázdy Zoznam chránených krajinných oblastí na Slovensku Národné parky Jazerá Kotliny Planiny Podhoria Podolia Rieky Vodopády Potoky Pahorkatiny Vodstvo Podnebie

Rastlinstvo Slovenska Živočíšstvo Slovenska

Administratívne členenie SlovenskaZoznam krajov na Slovensku Okres Zoznam slovenských miest Zoznam miest na Slovensku Región Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku

Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku Slovenské národné divadlo Slovenské národné futbalové mužstvo Slovenské národné hokejové mužstvo Slovenské národné hádzanárske mužstvo Slovenské národné múzeum Slovenské právo Slovenské štátne rady a vyznamenania Štátny znak Slovenska Zoznam rozhlasových staníc na Slovensku Zoznam slovenských prozaikov Zoznam slovenských básnikov Zoznam slovenských asociácií Zoznam slovenských zväzov


Dejiny upraviť

biskupiGenealogy

Zoznam panovníkov Uhorska, Ostrihomské arcibiskupstvo, Nitrianska rímskokatolícka diecéza, Spišská rímskokatolícka diecéza

Palatín upraviť

1041 Samuel Aba 1055 Zache 1057 Rato 1066 Otto 1080 Július 1091 Peter 1094 Július 1110 Ján syn Uroša 1138 Fanchal syn Bozetov 1146 Beloss 1162 Henrich 1163 Tomáš 1165-1174 Ampudius 1183 Wolfgang 1185-1186 Dionýz 1195 Dominik 1197-1198 Ezau 1199-1201 Miko z rodu Ják 1202-1204 Benedikt 1205 Mikuláš 1206-1209 Chepan de Heder 1209-1212 Poth de Heder 1212-1213 Banko 1213 Mikuláš z rodu Sak 1215 Július z rodu Kaan 1222 Todor de Chanad 1227-1229 Dionýz Rubin 1229-1230 Mojš syn Apodov 1235-1241 Dionýz z rodu Tomay 1242 Arnold 1242-1245 Ladislav z rodu Kaan 1245-1248 Dionýz de Turla 1246-1248 Štefan z rodu Gut-Keled 1248-1261 Lorant z rodu Ratoldovcov 1261-1267 Henrich de Heder 1263 Dionýz 1266 Dominik z rodu Chak 1268 Benedikt syn Tombolta 1267-1270 Vavrinec syn Kemenov 1270-1272 Mojš 1275-1276 Mikuláš de Hedervár 1276-1278 Peter z rodu Čák 1278-1280 Matúš z rodu Čák 1280-1281 Phint z rodu Aba 1281-1288 Jouka de Hedervár 1288-1289 Omodej Aba 1289-1290 Reynold de Basthely 1291-1293 Michal 1296-1297 Matúš z rodu Čák 1298 Apur 1299 Vavrinec z rodu Ratoldovcov 1301 Matúš z rodu Čák 1303 Omodej Aba 1303 Štefan z rodu Ratoldovcov 1305 Jakub z Borše 1322-1327 Filip Drugeth 1328-1333 Ján Drugeth 1333-1342Viliam Drugeth 1342-1356 Mikuláš Gilethffy 1356-1367 Mikuláš Konth 1375-1385 Mikuláš de Gara 1385 Mikuláš Marczalthöi 1387 Štefan Lackffi 1397 Detrich Bebek 1401-1433 Mikuláš III. de Gara 1435 Matej Palóczy 1437 Vavrinec de Hedervár 1458 Michal Országh 1460 Ladislav de Gara 1487 Imrich Zápolský 1499 Štefan Zápolský 1526 Imrich Perényi 1526 Michal Keserü 1529 Štefan Báthory 1530-1532 Ján Bánffy 1532-1542 Alexej Thurzo 1542-1543 Pavol de Várda 1543-1550 František Révay 1550-1554 František Ujlaky 1554-1562 Tomáš Nádasdy 1562-1568 Mikuláš Oláh 1568-1572 Michal Mérei 1572-1581 Imrich Czobor 1585-1587 Juraj Drasskovich 1597-1601 Ján Kutassy 1602-1605 Martin de Pethe 1606-1608 František Forgách 1608-1609 Štefan Illyesházy 1609-1616 Juraj Thurzo 1618-1621 Žignund Forgách 1622-1625 Stanislav Thurzo 1646-1648 Juraj Drasskovich 1649-1654 Pavol Pálffy 1655-1667 František Wesselényi 1667-1670 František Nádasdy 1670-1681 Zrušený palatín 1681-1713 Pavol Eszterházy 1714-1732 Mikuláš Pálffy 1732-1751 Ján Pálffy 1751-1765 Ľudovít Batthyány 1765-1780 Albert knieža Wettin 1780-1795 Alexander Habsburg-Lothringen 1795-1847 Jozef Habsburg-Lothringen 1847-1867 Štefan František Habsburg-Lothringen

Najvyšší kancelár upraviť

ostrihomský arcibiskup 1524-1526 Ladislav Zalchan 1526-1549 Pavol Várdai 1553-1568 Mikuláš Oláh 1569-1573 Anton Verančič 1578-1587 Juraj Drasskovich 1596 Štefan Fejerkeõy 1597-1601 Ján Kutassy 1607-1615 František Forgách 1616-1637 Peter Pázmany 1637-1642 Imrich Losy de Loos 1642-1666 Juraj Lippay 1666-1685 Juraj Szelepcsényi 1685-1695 Juraj Széchényi 1695-1707 Leopold Kollonich 1707-1725 Kristián August Wettin 1725-1745 Imrich Eszterházy 1751-1757 Mikuláš Csáky 1761-1765 František Barkóczy 1776-1799 Jozef Batthyány 1808-1809 Ambróz Karol Habsburg d´Este 1819-1831 Alexander Rudnay 1838-1848 Jozef Kopácsy

Dvorský kancelár upraviť

1526 Štefan Brodarith sriemsky biskup 1526-1540 Štefan Werbõczy pre Jána Zápoľského 1526-1537 Tomáš Szalaházi pre Ferdinanda I. vesprímsky biskup 1537-1540 František Ujlaki pre Ferdinanda I. rábsky biskup 1540-1542 Peter Perényi pre Ferdinanda I. 1545-1569 Mikuláš Oláh záhrebský biskup 1569-1586 Ján Listius de Kopcsén vesprímsky biskup 1586-1590 Peter Heresinczy rábsky biskup 1592-1597 Ján Kutassy rábsky biskup 1598-1602 Martin Pethe rábsky biskup 1602-1607 František Forgách nitriansky biskup 1608-1623 Valentín Lepes nitriansky biskup 1623-1635 Štefan Sennyey vacovský biskup 1635-1642 Juraj Lippay de Zombor vesprímsky biskup 1642-1644 Štefan Bosnyák vesprímsky biskup 1644-1666 Juraj Szelepcsényi vesprímsky biskup 1666-1669 František Szegedy vacovský biskup 1669-1679 Tomáš Pálffy jágerský a vacovský biskup 1679-1686 Ján Gubasóczy nitriansky biskup 1686-1690 Peter Korompay nitriansky biskup 1690-1696 Blažej Jaklin de Elefánt knínsky biskup 1696-1705 Ladislav Mattyasovszky knínsky biskup 1706-1723 Mikuláš Illyesházy 1725 Ladislav Erdõdy nitriansky biskup 1725 Imrich Eszterházy vesprímsky biskup 1725-1732 Adam Acsády vesprímsky biskup 1733-1746 Ľudovít Batthyány 1746-1758 Leopold Nádasdy 1758-1762 Mikuláš Pálffy 1762-1785 František Eszterházy 1787-1807 Karol Pálffy 1807-1819 Jozef Erdõdy 1820-1826 František Koháry 1826-1827 Michal Nádasdy 1828-1836 Adam Reviczky 1836-1838 Fidelis Pálffy 1838-1847 Anton Majláth 1847-1848 Juraj Apponyi

Verejná správa upraviť

Najvyšší súd SR [2] Generálna prokuratúra SR [3] Slovenská informačná služba [4] Súdna rada Slovenskej republiky [5] Verejný ochranca práv v SR [6]

Pozemkový úrad [7] Živnostenský úrad SR [8] Úrad pre verejné obstáravanie [9] Slovenský metrologický ústav [10] Puncový úrad [11]

Stavebný úrad http://www.gabcikovo.gov.sk/ http://www.gender.gov.sk http://www.sea.gov.sk/

http://www.urad-online.sk/ http://www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/ http://www.uzemneplany.sk

Vláda Slovenskej republiky upraviť

Protimonopolný úrad SR [14]

Úrad priemyselného vlastníctva SR [17] Správa štátnych hmotných rezerv SR [18]

Portaly: Rokovania vlády SR [19] Úrad jadrového dozoru SR [20] Úrad vlády SR Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí [21] Švajčiarsky finančný mechanizmus [22] Trvalo udržateľný rozvoj [23] Vedomostná spoločnosť [24]

Švajčiarsky finančný mechanizmus [25] Trvalo udržateľný rozvoj [26] Vedomostná spoločnosť [27] Dotácie [28] Licencie [29] Nórsky finančný mechanizmus [30] Elektronické Verejné Obstarávanie [31] Fond sociálneho rozvoja [32] Operačný program informatizácia spoločnosti [33]


SNR upraviť

Úrad na ochranu osobných údajov SR [34] Fond národného majetku SR [35] Národný bezpečnostný úrad [36] Najvyšší účtovný kontrolný úrad [37] Ústav pamäti národa [38]

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky upraviť

Národný jadrový fond [39] Úrad pre reguláciu sieťových odvetví [40] Neziskové organizácie: Európska vzdelávacia akadémia, n. o. [41] Rozpočtové organizácie: Slovenská obchodná inšpekcia [42] Hlavný banský úrad [43] Múzeum obchodu Bratislava [44] Puncový úrad Slovenskej republiky [45] Štátna energetická inšpekcia [46] Centrum pre chemické látky a prípravky [47] Príspevkové organizácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra [48] Slovenská agentúra pre cestovný ruch [49] Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) [50]

Slovakia Travel [51] Inovačný fond n. f.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraviť

Správa finančnej kontroly Bratislava,Zvolen, Košice

Rozpočtové organizácie: Daňové riaditeľstvo SR [52] Colné riaditeľstvo SR [[53]] DataCentrum [[54]] Štátna pokladnica [55] Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity [56] Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie [[57]]

Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv RVS , a.s. Mincovňa Kremnica, š. p. [58] Slovenská konsolidačná, a. s. [59] Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. [60] TIPOS, a. s. [61]

Nezávisslé organizácie finančného trhu: Národná banka Slovenska [62] Slovenská asociácia poisťovní [63] Slovenská kancelária poisťovateľov [64] Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve [65] Asociácia obchodníkov s cennými papiermi [66] Slovenská asociácia správcovských spoločností [67] Garančný fond investícií [68] Asociácia bánk [69] Fond ochrany vkladov [70] Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. [71] Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. [72] Komoditná burza Bratislava [73]


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky upraviť

Rozpočtové organizácie: Letecký úrad SR [74] Slovenská správa ciest [75] Štátna plavebná správa [76] Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR Regulačné úrady: Telekomunikačný úrad SR [77] Poštový regulačný úrad SR [78] Úrad pre reguláciu železničnej dopravy [79]

Letové prevádzkové služby SR š.p. Letiskové spoločnosti s majetkovou účasťou štátu:

  Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
  Letisko Košice-Airport Košice, a.s. 
  Letisko Poprad-Tatry, a.s. 
  Letisko Sliač, a.s. 
  Letisková spoločnosť Žilina a.s. 
  Letisko Piešťany a.s. 

Internet pre vzdelávanie [80]


Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upraviť

Rozpočtové organizácie: Štátna veterinárna a potravinová správa SR [81] Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátova liečiv [82] Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky [83] Plemenárska inšpekcia SR [84] Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied [[85]] Pôdohospodárska platobná agentúra [86] Príspevkové organizácie: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy [87] Výskumný ústav potravinársky [88] Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva [89] Národné lesnícke centrum [90] Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava Štátny veterinárny a potravinový ústav [91] Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín [92] Štátny veterinárny ústav Zvolen [93] Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice [94] Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov [95] Štátne lesy Tatranského národného parku [96] Agentúra pre rozvoj vidieka [97] Múzeum vo Svätom Antone [98] Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka [99] Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany [100] Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra [101] Štátne podniky: LESY Slovenskej republiky, š. p. [102] Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p. [103] Závodisko, š. p. [104] Hydromeliorácie, š. p. [105] Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š. p. [106] Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. [107] Agroinštitút Nitra, š. p. [108]

Portál lesných úradov [109] Portál pozemkových úradov [110] Agroregister [111]

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky upraviť

Krajské stavebné úrady Slovenská stavebná inšpekcia Štátny fond rozvoja bývania [112]

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upraviť

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky upraviť

Pozemné sily OS SR [113] Vzdušné sily OS SR [[114]] Sily výcviku a podpory OS SR [115] Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD [116] Vojenská polícia [[117]] [[118]] Vojenská kancelária prezidenta SR [119] Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika [120] Úrad vojenského predstaviteľa SD SR pri NATO, Brusel [[121]] Čestná stráž prezidenta SR [122] Úrad vojenského letectva [123] Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie [124] Elektronická podateľňa Ministerstva obrany SR [125] Spoločná zdravotná poisťovňa [126] Vojenský kartografický ústav Harmanec [127] [Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín]] [128] Národný kodifikačný úrad [129] Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia [[130]] Nemocnica ministerstva obrany v Bratislave [131] Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica v Ružomberku [132] Letecká vojenská nemocnica v Košiciach [133] Medzinárodná organizácia vojenských zdravotníkov [134] Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť [135] Posádkový klub armády v Martine [136] Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín [137] Ivan Bella [[138]] Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš [139] [140] Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice [141] Vojenský historický ústav [142] Základňa stacionárnych KIS Trenčín [[143]] Opravovňa špeciálnej techniky Liptovský Mikuláš [144] Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare [145] Topografický ústav Banská Bystrica [146] Zväz vojakov Slovenskej republiky [147]

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upraviť

Zbor väzenskej a justičnej stráže [148] Justičná akadémia [149] Generálna prokuratúra SR [150] Súdna rada SR [151]

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií [152]


Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky upraviť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upraviť

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny [153] Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže [154] Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou [155] Inštitút pre výskum práce a rodiny [156] Národný inšpektorát práce [157] Fond sociálneho rozvoja [158] Sociálna implementačná agentúra [159] Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči Centrum vzdelávania MPSVR SR


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upraviť

Orgány štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia [160] Krajský úrad životného prostredia v Bratislave [161] Príspevkové organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia [[162]] Slovenský hydrometeorologický ústav [[163]] Výskumný ústav vodného hospodárstva [[164]] Štátny geologický ústav Dionýza Štúra [[165]] Zoologická záhrada (Bojnice) [[166]] Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva [167] Slovenské banské múzeum [168] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky [169] Štátne podniky: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. [170] Vodohospodárska výstavba, š. p. [171] Hydroconsult Bratislava, š. p. [172]

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR [173]

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky upraviť

https://www.vedatechnika.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky upraviť

[174] [175] Bibiana Centrálna servisná organizácia MK SR Divadelný ústav Hudobné centrum Literárne informačné centrum Lúčnica Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szívek Ifjú Szívek Múzeum SNP Banská Bystrica Národné osvetové centrum Nová scéna Pamiatkový úrad SR  Slovenská filharmónia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Slovenská národná galéria Slovenská národná knižnica Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo Slovenské centrum dizajnu Slovenské národné divadlo Slovenské národné múzeum Slovenské technické múzeum Košice Slovenský filmový ústav SĽUK Štátna filharmónia Košice Štátna opera Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica v Prešove Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Štátna vedecká knižnica v Košiciach Štátne divadlo Košice Štátny komorný orchester Žilina Univerzitná knižnica v Bratislave Ústav pre vzťahy štátu a cirkví Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Audiovizuálny fond

Register kultúry [176] Duševné vlastníctvo [177]


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upraviť

Slovenská lekárska knižnica [178]