Zoznam štítov Vysokých Tatier

Toto je zoznam štítov Vysokých Tatier v abecednom poradí.

Názvoslovná komisia TANAPu uverejnila súčasné zemepisné názvoslovie Vysokých Tatier v knižke autora Ivana Bohuša: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier, ktorú vydali Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 1996.

Nie je možné v tomto zozname uviesť celý zoznam tatranských štítov, veží, vežičiek a iných objektov. V zozname sú len tie najdôležitejšie.

A upraviť

Anjely

B upraviť

Barania ihla - Barania kopa - Nižná Barania strážnica - Vyšná Barania strážnica - Zadná barania veža - Prostredná barania veža - Veľká barania veža - Prvý baraní zub - Druhý baraní zub - Tretí baraní zub - Baranie rohy - Bartkova veža - Malá Bašta - Predná bašta - Zadná Bašta - Batizovský hrb - Batizovský štít - Belasá veža - Bielovodská veža - Prostredná Bielovodská veža - Západná Bielovodská veža - Bielovodská vežička - Bielovodský hrb - Bocekova veža - Bradavica - Bráničkový zub - Malá Brdárova grapa - Veľká Brdárova grapa - Brdárova zvonica - Predná bystrá vežička - Prostredná bystrá vežička - Veľká bystrá vežička - Zadná bystrá vežička - Predný bystrý hrb - Prostredný bystrý hrb - Zadný bystrý hrb

C upraviť

Malá Capia veža - Veľká Capia veža

Č upraviť

Čertov hrb - Predný čertov zub - Prostredný čertov zub - Zadný čertov zub - Čertova veža - Malá čierna veža - Prostredná čierna veža - Veľká čierna veža - Čierny štít - Čubrina - Čubrinka

D upraviť

Deravá veža - Deravá vežička - Diablovina - Južná divá ihla - Severná divá ihla - Divá veža - Divý hrb - Malý Dračí štít- Veľký Dračí štít - Dračí štít - Malý dračí zub - Veľký dračí zub - Malá Dračia hlava - Veľká Dračia hlava - Dračia kôpka - Dračie pazúry - Drobná veža - Drobný mních - Druhý Mních - Dromedárov hrb - Dromedárov chrbát - Drúk - Dvojitá veža - Dubkeho lávka

F upraviť

Furkotská veža - Malá Furkotská veža - Prostredná Furkotská veža - Furkotský štít - Furkotské Solisko

G upraviť

Galéria Ganku - Malý Ganek - Gánok Prostredný - Gánok Veľký - Malá Garajova kopa - Veľká Garajova kopa - Zadná Garajova kopa - Predná Garajova veža - Prostredná Garajova veža - Zadná Garajova veža - Gerlachovská vežička - Gerlachovská veža - Gerlachovský štít - Zadný Gerlachovský štít - Gombošov vrch - Goralský hrb - Granátova stena - Malá Granátová veža - Granátová veža - Granátová vežička - Granátový roh - Granátový mních - Grúnik - Guľatý kopec

H upraviť

Hincova kopa - Hincova veža - Hincova vežička - Hladký štít - Hlinská veža - Predný Holý vrch - Zadný Holý vrch - Horvátov vrch - Hranatá veža - Hrubá kopa - Hrubá veža - Predná hrubá vežička - Prostredná hrubá vežička- Zadná hrubá vežička - Hrubý štít - Malý Hrubý štít - Hrubý vrch - Huncovský štít

CH upraviť

Chmúrna ihla - Chmúrna veža

I upraviť

Ihla v Dračom - Ihla v Malom Ganku - Ihla v Ostrve - Malá Ihla v Ostrve - Ihla v Patrii - Ihly nad Ľadovým plesom

J upraviť

Jahňací hrb - Jahňací štít - Malá jahňacia bašta - Veľká jahňacia bašta - Predná jahňacia kôpka - Jahňacia vežička - Zadné jahňacie kôpky - Jamská kopa - Predná Jamská veža - Prostredná Jamská veža - Veľká Jamská veža - Predná Jamská vežička - Zadná Jamská vežička - Jamské veže - Jamské zuby - Jariabkova veža - Jastrabí hrb - Malý jastrabí zub - Prostredný jastrabí zub - Veľký jastrabí zub - Jastrabia veža - Predná Javorová veža - Prostredná Javorová veža - Veľká Javorová veža - Zadná Javorová veža - Malý Javorový štít - Javorový štít

K upraviť

Kačací hrb - Kačací mních - Kačací štít - Kačacia veža - Kahulská vežička - Kaplnka - Kežmarská kopa - Kežmarský štít - Malý Kežmarský štít - Klin - Kohútik - Malá Kolová veža - Prostredná Kolová veža - Veľká Kolová veža - Kolový štít - Malý Kolový štít - Končistá - Malá Končistá - Prostredná Končistá - Kopa nad Chalubińského bránou - Kopa nad Ohniskom - Kopa nad Sedielkom - Kopa nad Váhou - Kopa nad Žabími vrátkami - Kopa pod Kvokou - Kopa pred Sedielkom - Kopa Veľkého kostola - Predný kopiniak - Prostredný kopiniak - Zadný kopiniak - Kopský hrb - Malý kostol - Veľký Kostol - Kostolík - Nižný kostúr - Vyšný kostúr - Kotlový štít - Malá kotolnica - Prostredná kotolnica - Veľká kotolnica - Východná kotolnica - Zadná kotolnica - Kozí hrb - Kozí roh - Kozí štít - Kozia kôpka - Kozia stena - Kozia stráž - Kôpky - Kôprovská veža - Kôprovské plece - Prostredný kôprovský hrb - Východný kôprovský hrb - Západný kôprovský hrb - Kôprovský chrbát - Kôprovský štít - Malý Kôprovský štít - Krajná kopa - Krátka - Krátka kopa - Krátka strážnica - Krátka veža - Krátka vežička - Krátky hrb - Kresaný roh - Kriváň - Malý Kriváň - Krivánska bašta - Malá krivánska bašta - Veľká krivánska bašta - Krivánska kopa - Malá krivánska strážnica - Veľká krivánska strážnica - Predná krivánska veža - Prostredná krivánska veža - Zadná krivánska veža - Krivánsky hrb - Krížna - Malé Krížne - Kupola - Kvetnicová veža - Malý kvetnicový hrb - Prostredný kvetnicový hrb - Veľký kvetnicový hrb - Kvoka

L upraviť

Lavínová veža - Lavínový štít - Licierova kopa - Zadná Licierova kopa - Malá Licierova magura - Prostredná Licierova magura - Veľká Licierova magura - Limbové vežičky - Liptovská veža - Malá Litvorová veža - Litvorová veža - Veľká Litvorová veža - Litvorový štít - Loktibrada - Lomnická kopa - Veľká lomnická veža - Lomnická vežička - Lomnické sedlo - Lomnický hrb - Veľký Lomnický hrb - Prostredný Lomnický hrb - Lomnický hrebeň - Lomnický štít - Lučivnianska veža - Litovorvý mních

Ľ upraviť

Malá Ľadová veža - Prostredná Ľadová veža - Veľká Ľadová veža - Ľadový hrb - Predný Ľadový hrb - Prostredný Ľadový hrb - Zadný Ľadový hrb - Ľadový štít - Malý Ľadový štít - Popradský Ľadový štít - Zadný Ľadový štít - Ľadový zub - Ľadový pazúr

M upraviť

Mačacia veža - Mačací mních - Zadná Mačacia veža - Mačací hrb - Malý hrot - Malá mengusovská ihla - Veľká mengusovská ihla - Mengusovská Kazateľnica - Mengusovská vežička - Prostredný Mengusovský štít - Veľký Mengusovský štít - Východný Mengusovský štít - Malý Mlynár - Prostredný Mlynár - Mlynár - Mlynárik - Mlynárka - Malá mlynárova kopa - Veľká mlynárova kopa - Mlynárova strážnica - Nižná mlynárova strážnica - Mlynárova veža - Mlynárove vidly - Mlynárove zuby - Mlynická veža - Mních - Mníchova kopa

N upraviť

Predná nefcerská veža - Prostredná nefcerská veža - Zadná nefcerská veža - Nemecký rebrík - Nos

O upraviť

Ondrejova veža - Opálené - Opálová stena - Opálová veža - Ostrá - Ostrá kopa - Ostrá veža - Ostrá vežička - Ostrý hrb - Ostrý palec - Ostrý štít - Malý Ostrý štít - Ostrva - Predná Ostrva - Prostredná Ostrva - Zadná Ostrva - Ošarpance - Oštepy - Ovčiarska veža - Ovčie vežičky

P upraviť

Palec - Patria - Malý pazúrik - Prostredný pazúrik - Veľký pazúrik - Pekelník - Pfinnova kopa - Piargová veža - Piargový chrbát - Plece Patrie - Popradské veže - Posledná veža - Posledný chrbát - Predná veža - Priečna veža - Priečna vežička - Prostredná kopa - Prostredná veža nad Žabím sedlom - Prostredný hrot - Nižný prostredný chrbát - Vyšný prostredný chrbát - Pustá stráž - Predná pustá veža - Zadná pustá veža - Pyšná veža - Pyšný štít - Malý Pyšný štít - Pyšný mních

R upraviť

Rameno Kriváňa - Rohatá veža - Rohatá vežička - Rovienková stena - Rovienková veža - Rumanov štít - Východný Rumanov zub - Západný Rumanov zub - Rumanova kôpka - Rumanov mních - Rysy - Malé Rysy

S upraviť

Satan - Sedem Granátov - Sedem Popradských mníchov - Sedielková kopa - Senná kopa - Skoruší mních - Skorušia kôpka - Skorušniakova veža - Skorušniakova vežička - Východná skrinicová veža - Západná skrinicová veža - Slavkovská kopa - Slavkovská stráž - Prostredná Slavkovská veža - Východná Slavkovská veža - Západná Slavkovská veža - Slavkovská vežička - Predný slavkovský hrb - Zadný slavkovský hrb - Slavkovský štít - Snehová strážnica - Snehové veže - Snehový hrb - Snehový štít - Snehový mních - Malá Snežná kopa - Prostredná Snežná kopa - Hrubá Snežná kopa - Sokolia veža - Malé Solisko - Mlynické Solisko - Predné Solisko - Prostredné Solisko - Štrbské Solisko - Veľké Solisko - Predná solisková kopa - Prostredná solisková kopa - Zadná solisková kopa - Predná Solisková veža - Zadná Solisková veža - Soliskové hrby - Soliskový hrb - Malý Soliskový hrb - Predný Soliskový hrb - Prostredný Soliskový hrb - Zadný Soliskový hrb - Spádová kopa - Spádová vežička - Spišská ihla - Spišský štít - Stena pod Skokom - Strapatá veža - Strelecká veža - Malá suchá veža - Predná suchá veža - Prostredná suchá veža - Veľká suchá veža - Zadná suchá veža - Supia veža - Svinica - Svinka - Malá svišťová veža - Predná svišťová veža - Prostredná svišťová veža - Veľká svišťová veža - Zadná svišťová veža - Malá Svišťovka - Veľká Svišťovka - Svišťový hrb - Svišťový roh - Svišťový štít

Š upraviť

Široká - Široká veža - Štít nad Zelenou dolinkou - Štíty - Štôlska veža - Predný štôlsky hrb - Zadný štôlsky hrb - Štrbina nad Kotlinami - Štrbská vežička - Štrbské zuby - Štrbský štít

T upraviť

Temnosmrečinská veža - Terianska veža - Predná Terianska veža - ZadnáTerianska veža - Tichý vrch - Trigan - Tupá - Tylkova vežička -

Ť upraviť

Ťažká veža - Ťažký štít (predtým Český štít)

U upraviť

Úplaz - Ušatá veža

V upraviť

Valentková - Valentková kopa - Velická kopa - Velické Granáty - Velická stena - Malý velický hrb - Predný velický hrb - Prostredný velický hrb - Zadný velický hrb - Velický štít - Veľká kopa - Veľký hrb - Veterný štít - Veža nad Kolibou - Veža nad Kotlinami - Veža nad Ľadovým plesom - Veža nad Ohniskom - Veža nad Okrúhlym plesom - Veža nad Poľanou - Veža nad Prielomom - Veža pod Skokom - Veža Veľkého Kostola - Veža železnej brány - Vežička nad štrbinou - Veľká Vidlová veža - Vidlové veže - Východná Vidlová veža - Západná Vidlová veža - Východný volí roh - Západný volí roh - Volia veža - Volovec Mengusovský - Všiváky - Východná veža nad Žabím sedlom - Východná Vysoká - Vysoká - Východný štít nad železnou bránou

W upraviť

Weszterov štít - Weszterova bašta - Weszterova kopa

Z upraviť

Zadná kopa - Západná veža nad Žabím sedlom - Západný štít nad železnou bránou - Zbojnícka kopa - Malá zbojnícka veža - Zbojnícke veže - Veľká zbojnícka veža - Zlatinská veža - Zlobivá - Zlobná kopa - Zlomisková veža - Zmrzlá veža - Zubatá vežička

Ž upraviť

Žabí kôň - Žabí mních - Malý Žabí štít - Veľký Žabí štít - Žabí vrch - Žabia kopa - Žabia veža - Východný železný štít - Západný železný štít - Žeruchova kopa - Zadná Žeruchova kopa - Predná žeruchova veža - Zadná žeruchova veža - Žltá kopa - Predná žltá kôpka - Zadná žltá kôpka - Žltá stena - Žltá veža

Pozri aj upraviť