Blok (periodická tabuľka)

Blok periodickej tabuľky je súbor skupín periodickej tabuľky. Každý blok je pomenovaný podľa svojho charakteristického orbitálu a existujú nasledovné bloky:

Názvy blokov, teda s, p, d, f, g, h a podobne sú odvodené od kvality spektroskopických čiar, ktoré súvisia s atómovými orbitálmi: sharp, principal, diffuse a fundamental, ostatné sú podľa abecedy.