Zoznam politických článkov/Z

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 242 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

zaEdit

ZA ĽUDÍ · Zadok Casey · Zahra Abdulla · Zachariáš (pápež) · Zachary Taylor · Zastupiteľstvo · Zavlečenie Michala Kováča ml.

Edit

Základná sídelná jednotka · Základné zákony Izraela · Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému · Zákony o únii (1707) · Západoeurópska únia · Zásahová jednotka · Zásluhový systém · Zástupca spolkového kancelára · Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe · Záviš Kalandra

zbEdit

Zbor povereníkov

zdEdit

Zdeněk Fierlinger · Zdeněk Mlynář (politik) · Zdeněk Nejedlý · Zdeněk Svěrák · Zdenka Kramplová · Zdenko Čambal · Zdenko Trebuľa · Združenie euroskeptikov EUnie.sk · Združenie miest a obcí Slovenska · Združenie národov juhovýchodnej Ázie · Združenie pre republiku - Republikánska strana Československa · Združenie robotníkov Slovenska

zeEdit

Zelení-Strana národnej prosperity · Zeuxidamos (Sparta)

ziEdit

Zita Pleštinská

zjEdit

Zjednotená maďarská strana

zlEdit

Zločin proti ľudskosti

zmEdit

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska · Zmluva o energetickej charte · Zmluva o fungovaní Európskej únie · Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku · Zmluva o nešírení jadrových zbraní · Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii · Zmluva o Ústave pre Európu · Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu · Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele · Zmluva z Nice · Zmluva z Troyes · Zmluvy o Európskych spoločenstvách

znEdit

Znárodnenie

zoEdit

Zoltán Balassa · Zoltán Horváth · Zoran Djindjić · Zoznam britských kráľov · Zoznam detí Márie Terézie · Zoznam dôležitých osobností z obdobia Francúzskej revolúcie a vlády Napoleona Bonaparta · Zoznam foriem vlády · Zoznam geovedných organizácií · Zoznam hláv štátu Ruska od roku 1917 · Zoznam hláv štátu Sovietskeho zväzu · Zoznam hláv štátu Španielska · Zoznam inštitúcií a orgánov Európskej únie · Zoznam kandidačných listín pre voľby do NR SR v roku 2006 · Zoznam konzulov Rímskej, Západorímskej a Byzantskej ríše · Zoznam kráľov Anglicka, Škótska, Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva · Zoznam kráľov Argosu · Zoznam kráľov Astúrie · Zoznam kráľov Dánska · Zoznam kráľov Leónu · Zoznam kráľov Messénie · Zoznam kráľov Mykén · Zoznam kráľov Nórska · Zoznam kráľov Ríma · Zoznam kráľov Sikyónu · Zoznam kráľov Sparty · Zoznam kráľov starovekej Macedónie · Zoznam kráľov Tibetu · Zoznam kráľov Vizigótov · Zoznam ministerstiev na Slovensku · Zoznam ministrov dopravy a výstavby Slovenskej republiky · Zoznam ministrov financií Slovenskej republiky · Zoznam ministrov hospodárstva Slovenskej republiky · Zoznam ministrov kontroly Slovenskej republiky · Zoznam ministrov kultúry Slovenskej republiky · Zoznam ministrov obrany Slovenskej republiky · Zoznam ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky · Zoznam ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky · Zoznam ministrov pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky · Zoznam ministrov spravodlivosti Slovenskej republiky · Zoznam ministrov školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky · Zoznam ministrov vnútra Slovenskej republiky · Zoznam ministrov výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky · Zoznam ministrov zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky · Zoznam ministrov zdravotníctva Slovenskej republiky · Zoznam ministrov životného prostredia Slovenskej republiky · Zoznam mongolských chánov · Zoznam mýtických kráľov Élidy · Zoznam mýtických panovníkov Atén · Zoznam národných mott · Zoznam osobností vyznamenaných 29. januára 2003 · Zoznam panovníkov Aragónska · Zoznam panovníkov Česka · Zoznam panovníkov Francúzska · Zoznam panovníkov Galície · Zoznam panovníkov Kastílie · Zoznam panovníkov Kórey · Zoznam panovníkov Kráľovstva oboch Sicílií · Zoznam panovníkov Neapolska · Zoznam panovníkov Poľska · Zoznam panovníkov Rakúska · Zoznam panovníkov Ruska · Zoznam panovníkov Uhorska · Zoznam pápežov · Zoznam politických strán a politických hnutí na Slovensku · Zoznam politických strán v Česku · Zoznam portugalských kráľovien · Zoznam portugalských panovníkov · Zoznam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky · Zoznam poslancov NR SR (1992 – 1994) · Zoznam poslancov NR SR (1994 – 1998) · Zoznam poslancov NR SR (1998 – 2002) · Zoznam poslancov NR SR (2002 – 2006) · Zoznam poslancov NR SR (2006 – 2010) · Zoznam poslancov NR SR (2010 – 2012) · Zoznam poslancov NR SR (2012 – 2016) · Zoznam poslancov NR SR (2016 – 2020) · Zoznam predsedov katalánskej Generalitat · Zoznam predsedov slovenských parlamentov · Zoznam predsedov vlád Česka · Zoznam predsedov vlád Česko-Slovenska · Zoznam predsedov vlád Francúzska · Zoznam predsedov vlády Austrálie · Zoznam predsedov vlády Ruska · Zoznam predsedov vlády Slovenska · Zoznam predsedov vlády Sovietskeho zväzu · Zoznam predsedov vlády Španielska · Zoznam predsedov vlády Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva · Zoznam predstaviteľov Protektorátu Čechy a Morava · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 1033 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 1229 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 1939 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 1945 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 2006 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 2010 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 2014 · Zoznam predstaviteľov štátov v roku 304 pred Kr. · Zoznam premiérov Poľska · Zoznam prezidentov a predsedov Štátnej rady Poľska · Zoznam prezidentov Afganistanu · Zoznam prezidentov Argentíny · Zoznam prezidentov Česka · Zoznam prezidentov Česko-Slovenska · Zoznam prezidentov Estónska · Zoznam prezidentov Francúzska · Zoznam prezidentov Gruzínska · Zoznam prezidentov Írska · Zoznam prezidentov Kórejskej republiky · Zoznam prezidentov Rakúska · Zoznam prezidentov Slovenska · Zoznam prezidentov Spojených štátov · Zoznam prezidentov Švajčiarska · Zoznam protipápežov · Zoznam prvých tajomníkov Ústredného výboru Poľskej zjednotenej robotníckej strany · Zoznam referend na Slovensku · Zoznam rímskych cisárov · Zoznam signatárov Martinskej deklarácie · Zoznam slovenských signatárov Charty 77 · Zoznam socialistických štátov · Zoznam spolkových kancelárov a ministerských predsedov Rakúska · Zoznam spolukniežat Andorry · Zoznam svébskych kráľov v Galícii · Zoznam šógunov · Zoznam šógunov Tokugawa · Zoznam štátnych hymien · Zoznam veľvyslancov Slovenskej republiky · Zoznam viceprezidentov Kórejskej republiky · Zoznam vlád Slovenskej republiky · Zoznam vlád Slovenskej republiky (1939 – 1945) · Zoznam vládcov Afganistanu · Zoznam vládcov Akkadu · Zoznam vládcov Albánska · Zoznam vládcov Angoly · Zoznam vládcov Aragónska · Zoznam vládcov Astúrie · Zoznam vládcov Aššuru · Zoznam vládcov Austrálie · Zoznam vládcov Bavorska · Zoznam vládcov Belgicka · Zoznam vládcov Bieloruska · Zoznam vládcov Blatenského kniežatstva · Zoznam vládcov Bulharska · Zoznam vládcov Byzantskej ríše · Zoznam vládcov Česka · Zoznam vládcov Česko-Slovenska · Zoznam vládcov Francúzska · Zoznam vládcov Galície · Zoznam vládcov Chetitov · Zoznam vládcov Izraela · Zoznam vládcov Južnej Afriky · Zoznam vládcov Kastílie · Zoznam vládcov Katalánska · Zoznam vládcov Korintu · Zoznam vládcov Leónu · Zoznam vládcov Moldavska · Zoznam vládcov Mughalskej ríše · Zoznam vládcov Navarry · Zoznam vládcov Nemecka · Zoznam vládcov Nemeckej demokratickej republiky · Zoznam vládcov Nitrianskeho kniežatstva · Zoznam vládcov Osmanskej ríše · Zoznam vládcov Poľska · Zoznam vládcov Pruska · Zoznam vládcov Rakúska · Zoznam vládcov Rumunska · Zoznam vládcov Ruska · Zoznam vládcov Slovenska · Zoznam vládcov Sovietskeho zväzu · Zoznam vládcov starovekého Egypta · Zoznam vládcov starovekého Ríma · Zoznam vládcov Španielska · Zoznam vládcov Švajčiarska · Zoznam vládcov Uhorska · Zoznam vládcov Valencie · Zoznam vládcov Veľkej Moravy · Zoznam vládnucich žien · Zoznam vodcov Komunistickej strany Česko-Slovenska · Zoznam vodcov Komunistickej strany Sovietskeho zväzu · Zoznam volieb na Slovensku · Zoznam východofranských kráľov, nemeckých kráľov a rímsko-nemeckých cisárov

zsEdit

Zsolt Komlósy · Zsolt Simon

zuEdit

Zuzana Čaputová · Zuzana Martináková · Zuzana Plháková

zvEdit

Zväz arabského Maghrebu · Zväz komunistov Slovenska · Zväz oslobodenia Ukrajiny · Zväzok agenta · Zväzok dôverníka · Zväzok kandidáta tajnej spolupráce · Zväzok nepriateľskej osoby · Zväzok preverovanej osoby · Zväzok tajného spolupracovníka · Zvrchovanosť ľudu